Hình ảnh
Chùa Bảo Vương, Victoria, Australia
do Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
sáng lập
 


...... ... .

 

 Điện Phật Chùa Bảo Vương


 

Điện Phật Chùa Bảo VươngHòa Thượng Thích Huyền Tôn (giữa)
ĐĐ Nguyên Tạng (trái) và Luật Sư Phật tử Nguyễn Tấn Hải (phải)


Hòa Thượng Thích Huyền Tôn bên lễ đài cầu siêu
9 ngư phủ Việt Nam bị Trung Quốc sát hại
 


(xem tiếp)


(xem tiếp)

 


Chẩn Tế tại Chùa Bảo Vương, chủ nhật 19-12-2010 (xem tiếp)

 

 

----o0o---

Nhiếp ảnh: Phổ Trí
Cập nhật: 19-12-2010
Khởi đăng: 04-02-2005

 

 


 

Trở về trang Mục Lục Hình Ảnh