Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

 


 


Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu
CHÙA PHÁP HOA
20 Butler Avenue PENNINGTON S.A 5013
Tel: 61.8.84478477 – Fax 61.8.82401758
Email: thichhanhthien@yahoo.com

 

Phật lịch 2555, Adelaide ngày 1 tháng 4 năm 2012

 

THƯ MỜI
tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư ( Ngày V
Ngun 6
và khánh thành Tháp Tam Bảo chùa Pháp Hoa)

 

Kính gởi: Quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo, Cộng Đồng, Hội Đoàn, các Tổ chức Gia Đình Phật Tử, Quý Đạo hữu Phật tử các Sắc tộc và bà con Đồng hương, Phật tử Hải Ngoại. 

Năm nay, Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc chúng tôi được nhân duyên thù thắng cùng với Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đứng ra tổ chức lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày V Ngun VI năm 2012. Cũng nhân dịp l, được chư Tăng Liên Châu khắp nơi câu hội hy hữu này, Tổ đình Pháp Hoa đng tổ chức lễ khánh thành Tháp Tam Bảo vừa mới được xây dựng để thờ Xá Lợi Phật, l kỷ niệm 30 năm Tổ Đình Pháp Hoa và khánh tuế Hòa Thượng Phương Trượng 80 niên k

Thay mặt BTC, chúng tôi xin cung kính mời quý vị hoan hỷ sắp xếp thời gian quang lâm về Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc  tham dự và chứng minh đại l vào các ngày 16, 17, 18 tháng 11 năm 2012 (chương trình có đính kèm). 

Chúng tôi rất mong được sự nhận lời tham dự của quý vị sẽ làm cho lễ hội thêm phần trang nghiêm và long trọng. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát chứng minh

 

TM Ban Tổ chức kính mời

Trưởng Ban

TK Thích Viên Trí

Ghi chú :

1.Việc cư trú ở khách sạn và ẩm thực trong những ngày lễ, GH Úc Châu và chùa Pháp Hoa sẽ cúng dường. Riêng quý Phật tử ở khách sạn xin quý vị tự đài thọ.

2. Mong quý phái đoàn điền phiếu hồi báo cho biết rõ bao nhiêu Tăng Ni, Phật tử để BTC tiện việc sắp xếp, đón rước; gởi lại trước ngày 1 tháng 10 năm 2012

3. Mọi sự liên lạc xin gởi về email BTC, Email: thichhanhthien@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

Ngày Về Nguồn
Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư

 

Thông Điệp Về Nguồn. Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết
Ngày Về Nguồn 01 (2007) tại Canada
Ngày Về Nguồn 02 (2008 tại USA
Ngày Về Nguồn 03 (2009) tại USA
Ngày Về Nguồn 04 (2010) tại Đức Quốc
Ngày Về Nguồn 05 (2011) tại Pháp Quốc
Ngày Về Nguồn 06 (2012) tại Adelaide, Úc Châu

 

Xem hình ảnh Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc

(xem tiếp)

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP KỲ 12

Thời gian: từ ngày Thứ Sáu 28/12/2012 đến Thứ Ba 1/1/2013
Ðịa điểm: Sydney Academy – Sport and Recreation
Wakehurst Parkway, North Narrabeen, NSW 2101
http://www.dsr.nsw.gov.au/sydneyacademy/
UBD Gregory’s Street Directory – Map 157
Sydway Street Directory – Map 218(xem tiếp)

—o0o—

Cập nhật ngày: 14-2-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục