Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

 


Văn tác bạch
Cung An Chức Sự
Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
Về Nguồn 6 tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, (16,17,18-11-2012)
 

(tác bạch: TT Nguyên Tạng)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Nam Mô Tây Thiên Đông Độ, Việt Nam Truyền Giáo, Truyền Giới, Lịch Đại Tổ Sư

 
Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni ,

 

Ngày Hiệp Kỵ muôn phương đều câu hội
Vượt năm châu, bốn biển kéo nhau về
Nghĩa Linh Sơn cốt nhục vẹn ước thề
Tình pháp lữ không bao giờ suy suyễn. 

Trong không khí ấm áp của tiết trời cuối xuân Úc Đại Lợi, chúng con xin thay mặt Giáo Hội PGVNTNHải Ngoại tại UĐL-TTL xin đê đầu đãnh lễ cung nghinh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni khắp nơi vân tập về  tổ đình Pháp Hoa, miền nam nước Úc, để chứng minh lễ Hiêp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, ngày Về Nguồn lần thứ 6. 

Kính bạch quý Ngài, 

Khởi đi từ nhu cầu cấp bách của sinh hoạt tăng ni thuộc PGVN ở hải ngoại

trong bối cảnh lịch sử hiện tại này,  tăng ni cần có một sinh hoạt Tăng đoàn hòa hợp, tương kính, tương lân và mở rộng, không phân biệt Giáo hội, pháp phái, tông môn, để hỗ trợ nhau nhiều mặt trong sứ mạng "trụ pháp vương gia, trì Như lai tạng", nhằm mang lại lợi lạc bản thân Tăng đoàn và góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này. 

Sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại không thể không đặt trên nền tảng bản thể  hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn, vì tăng đoàn là cội nguồn lưu xuất cho mọi sinh hoạt của đời sống người xuất gia qua phương châm " hoằng pháp là sự nghiệp, lợi sanh là lẽ sống". 

Trên tinh thần này, chư tôn đức thuộc 4 châu, gồm Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu đã quyết định thành lập tổ chức lấy tên là "Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại" nhằm qui tụ và kết nối sinh hoạt của Tăng Ni Việt Nam ở khắp các châu lục. 

Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm một lần,  Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, tổ chức Lễ hiệp kỵ chư lịch đại Tổ Sư, để Tăng Ni nhiều thế hệ thuộc các giáo hội, tông môn, pháp phái, có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm chung, nhằm khắc ghi và tán thán công đức truyền bá, và bảo vệ đạo pháp của chư vị Tổ Sư tiền bối; trong dịp lễ này, cũng là nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni Việt Nam khắp nơi trong bối cảnh ly hương, sống xa thầy tổ, có cơ hội ngồi lại với nhau trong thâm tình pháp lữ, cùng tụng kinh bái sám, trao đổi kinh nghiệm tu tập và hành đạo, trình bày và chia sẻ những Tăng sự cần thiết. 

Từ đó đến nay "Lễ Hiệp Kỵ , Ngày Về Nguồn" đã được luân phiên tổ chức như sau:

- lần thứ nhất, năm 2007, tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada
- lần thứ 2, năm 2008, tại Chùa Bát Nhã, miền nam California, Hoa Kỳ
- lần thứ 3, năm 2009, tại Tu Viện An Lạc, Ventura, Hoa Kỳ
- lần thứ 4, năm 2010, tại Tu Viện Viên Đức, Ravenburg, Đức Quốc
- lần thứ 5, năm 2011, tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
 

Và năm nay, lễ hiệp kỵ lần thứ 6, được long trọng tổ chức tại Tổ Đình Pháp Hoa, thành phố Adelaide, Nam Úc, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm, tất cả những nghi tiết đã chuẩn bị sẵn sàng, để cho pháp sự được  thành tựu châu viên, chúng con xin thay mặt Ban Tổ Chức, kính xin được như pháp tác lễ cung an chức sự, ngưỡng mong quý Ngài từ bi mẫn cố. 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Thắng hạ Hoan, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, ban đạo từ trong lễ khai mạc, đồng thuyết trình đề tài "HT Thiện Hoa và công cuộc chấn hưng PG " trong buổi Khoáng Đại 2 vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy 17-11 , cũng như đồng chủ tọa buổi Khoáng Đại 1;

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Như hạ Huệ, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, đọc diễn văn khai mạc. 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Minh hạ Tâm, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, ban đạo từ trong ngày lễ khai mạc, cũng như đồng chủ tọa 2 buổi khoáng đại 1 và 2, chủ trì cuộc Hội luận Tăng Ni VN Hải Ngoại vào sáng chủ nhật,18-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Bảo hạ Lạc, đương vi chứng minh Đại Hội , đồng thuyết trình đề tài "HT Thiện Hoa và công cuộc chấn hưng PG " trong buổi Khoáng Đại 2 vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy 17-11 , cũng như đồng chủ tọa khoáng đại 1 ; chủ trì cuộc Hội luận Tăng Ni VN Hải Ngoại vào sáng chủ nhật, 18-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Tín hạ Nghĩa, đương vi chứng minh Đại Hội và Sám Chủ Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, và đồng chủ tọa 2 buổi khoáng đại 1 và 2; chủ trì cuộc Hội luận Tăng Ni VN Hải Ngoại vào sáng chủ nhật, 18-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Tánh hạ Thiệt, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, đương vi đồng thuyết trình đề tài " cuộc đời và sự nghiệp Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang"  trong buổi Khoáng Đại 1 tối thứ sáu 16-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Phước hạ Thuận, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Như hạ Tín, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư,

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Giải hạ Trọng, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư,  

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Như hạ Điển, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, thuyết pháp và chủ trì lễ thù ân, sáng sớm chủ nhật, 18-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Nguyên hạ An, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Trí, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Siêu, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, đồng thư ký trong suốt ba ngày đại hội, và tuyên đọc Quyết Nghị Đại Hội trong Lễ Hiệp Kỵ trưa thứ bảy, 17-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Thông hạ Hải, đương vi chứng minh Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, chủ trì cuộc hội luận chủ đề "hoằng pháp và tu học" chiều thứ sáu 16-11-2012, đồng điều hợp chương trình 3 ngày đại lễ hiệp kỵ. 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Ba, đương vi đồng thuyết trình đề tài " cuộc đời và sự nghiệp Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang"  trong buổi Khoáng Đại 1 tối thứ sáu 16-11, và thuyết giới nhơn cho Lễ Trưởng Tịnh sáng sớm thứ bảy, 17-11-2012 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng thượng Bổn hạ Đạt đương vi chứng minh Đại Hội và Lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư, và đồng chủ tọa 2 buổi khoáng đại 1 và 2; chủ trì cuộc Hội luận Tăng Ni VN Hải Ngoại vào sáng chủ nhật; tuyên đọc 7 pháp bất thối trong lễ hiệp kỵ. 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Nhật hạ Tân, đương vi Điều Hợp chương trình Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư  

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Tâm hạ Minh, đương vi Duy Na Lễ Trưởng tịnh Bố Tát & Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, sáng sớm và trưa thứ bảy, 17-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Tâm hạ Huệ, đương vi Duyệt Chúng Lễ  Trưởng tịnh Bố Tát & Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, sáng sớm và trưa thứ bảy, 17-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa thượng Nguyên  hạ Tạng, đương vi đồng Điều Hợp Đại Hội và lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư , đồng thư ký trong suốt ba ngày đại hội.  

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh chư Thượng Tọa thượng Giác  hạ Tín, đương vi đồng thư ký trong suốt ba ngày đại hội và thủ tích trượng rước lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Vị Tổ Sư 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức có tên sau đây phụ trách trong ban nghi lễ thỉnh kiệu và long vị cho lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư vào sáng ngày mai, 17-11 - TT Thiện Hiền, TT Tâm Bình, TT Quảng Đạo, TT Đạo Thông, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Nhuận Chơn, ĐĐ Đạo Hiển,  ĐĐ Thông Hiếu, ĐĐ Như Tâm - ĐĐ Viên Từ, ĐĐ Hạnh Minh, ĐĐ Hạnh Phát…đương vi ban nghi le rươc kiệu và long vị cho lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư vào sáng ngày mai, 17-11 

- Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức, Tăng Ni hiện diện… đồng chứng minh đại lễ hiệp kỵ lịch đại Tổ Sư. 

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đại từ mẫn cố để đại lễ hiệp kỵ kỳ 6 được thành tựu viên mãn.

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 

 

 

 

—o0o—

Cập nhật ngày: 16-11-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục