Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

 


 

 

QUYẾT NGHỊ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Nhân ngày Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Về Nguồn lần thứ 6; Lễ Kỷ Niệm 30 năm hoằng pháp của chùa Pháp Hoa tại Nam Úc; Lễ Khánh Thành Bảo tháp Tam Bảo và Khánh Tuế Thượng thọ Bát tuần của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ, Chư Tăng Ni của bốn Giáo Hội Thống Nhất tại các quốc gia, châu lục:

- Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan
- Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Âu Châu
- Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hoa Kỳ
- Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada,

Cùng các phái đoàn Phật Giáo của các Tự Viện tại địa phương và các vùng phụ cận, gồm có 120 chư tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử tham dự qua các buổi lễ từ ngày 16 đến 18 tháng 11 năm 2012, trong tinh thần thương cội nhớ nguồn mà Tổ Tiên ông bà, và chư vị Lịch đại Tổ sư của chúng ta đã dày công giáo dưỡng, sách tấn cho đàn hậu học ý thức mà giữ gìn nền văn hóa cao đẹp, đặc thù của dân tộc.

Từ ý nghĩa đó mà Chư Tôn đức Tăng Ni vân tập về đạo tràng chùa Pháp Hoa, thể hiện rõ nét tâm tình hoan hỷ, quý kính, sau những ngày tháng hành đạo tại các điạ phương xa cách.

Trong chương trình Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn lần thứ 6 có hai buổi thuyết trình, đề tài: “Hành Trạng Cuộc Đời Hành Đạo Của Trưởng Lão HT Thích Huyền Quang (1920-2008) Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN" và “Tổng Quan Về Hành Trạng Của HT Thích Thiện Hoa, Đệ II Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.”

Qua hai buổi thuyết trình Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã thảo luận, đóng góp ý kiến trong tinh thần hòa hợp, tương kính, để đưa đến những đề bạt, kế sách Phật sự trong tương lai, nhằm xây dựng sự bình an, hạnh phúc cho con người, cũng như gìn giữ tinh thần phụng sự, hoằng pháp của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Từ ý thức ấy đưa đến 3 nhận định rằng: 

1. Muốn chấn hưng Phật Giáo Việt Nam thì quê hương Việt nam, dân tộc Việt Nam phải được tự chủ độc lập trên mọi lãnh vực, để người Phật tử Việt Nam cả hai giới xuất gia và tại gia có thể cống hiến hết khả năng của mình trên tinh thần hoằng dương chánh pháp. 

2.   Chư tôn đức Tăng Ni phải tinh tấn tu học nhằm thể hiện tinh thần “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” làm lợi ích cho mình và người trên con đường Bồ Tát Đạo. 

3.   Phải sống trên tinh thần lục hòa như Phật dạy, cũng như những quy tắc của Thiền môn như chư Tổ dạy, hòa hợp như nước với sữa, mới có sự lợi ích an vui trong cộng đồng Tăng già.  

Từ ba nhận định trên, tất cả Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đồng thanh quyết nghị: 

1. Luôn hành trì tinh thần như Luật dạy, để phát huy bản thể của Tăng già, dựa trên Bảy Pháp Bất Thối. 

2.   Xây dựng, phát huy con đường hoằng pháp, văn hóa, giáo dục tại Hải ngoại đối với các thế hệ Tăng Ni kế thừa. 

3.   Khuyến thỉnh Chư tôn đức Tăng Ni luôn tinh tấn tu tập, phát huy nội lực Tăng già để lấy đó làm hành trang trên con đường hoằng pháp nơi Hải ngoại. 

4.   Thân cận, chia sẻ đời sống tinh thần cũng như kinh nghiệm con đường hành đạo của hai thế hệ Thầy Tổ và hậu học, nhằm gắn bó, cảm thông qua các hoàn cảnh, thời gian nơi Hải ngoại. 

5.   Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đảm nhận Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 7, uỷ nhiệm cho Chùa Cổ Lâm tại Seattle, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Nguyên An tổ chức năm 2013. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan đảm nhận Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 8, ủy nhiệm cho Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc tổ chức vào năm 2014. 

6.   Trước sự văn minh tiến bộ của loài người, tiếng nói tự do tôn giáo, bình đẳng công lý, là điều cần phải được tôn trọng, do vậy, cực lực phản đối chính sách đàn áp của nhà nước cộng sản Việt Nam đối với các nhà tranh đấu tự do, dân chủ, và nhân quyền cho Việt Nam. 

7.   Để giữ vững nền độc lập, chủ quyền đất nước được xây dựng bằng xương núi, máu sông của các bậc Tiền nhân đã dày công mở nước và giữ nước, chúng tôi cực lực phản đối sự xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc. 

Bản Quyết Nghị này gồm có bảy điểm được thông qua Đại Tăng chứng minh.

 

         Làm tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Đại Lợi, ngày 17 tháng 11 năm 2012.

                                                       

                                                       

 

 

—o0o—

Cập nhật ngày: 18-11-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục