Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 Lời Chào Mừng
của Ban Tổ Chức

 Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn kỳ 6), Lễ Khánh Thọ HT Phương Trượng, Khánh thành Bảo tháp Tam Bảo và Kỷ niệm 30 Tổ đình Pháp Hoa.

 

Kính bái bạch Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa các Phái đoàn Chư Tôn Đức và Phật tử khắp châu lục

Kính thưa quý vị quan khách, thiện hữu tri thức

Cùng toàn thể Đồng bào, Phật tử xa gần

 

Kính bạch Chư Tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị, 

Trong không khí hân hoan của những ngày Đại Lễ, bầu trời rợp màu cờ ngũ sắc huy hoàng, những chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe từ muôn phương khắp hướng đổ về Nam Úc, hình ảnh Chư Tôn hoan hỷ trang nghiêm, Chư đồng bào Phật tử cùng nhau rạng rỡ vui mừng. Tứ chúng đạo tràng Pháp Hoa chân thành đảnh lễ cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức và kính chào mừng toàn thể liệt quý vị. 

Quả thật là Phật pháp nhiệm mầu, Chư Phật mười phương hằng hiển hiện chứng minh, Chư Bồ tát Thánh chúng thường gia hộ, để Phật Pháp được xiển dương, để chánh pháp được trường tồn, trang trải khắp trần gian và hóa độ khắp nhân gian. 

Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch đại Tổ Sư Về Nguồn kỳ 6 được chuyển về quốc gia Úc Đại Lợi phía nam bán cầu, khởi đi lần thứ nhất từ phía bắc bán cầu, hai lần tại Hoa Kỳ và hai lần tại Châu Âu.  

Được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan nhận lãnh và giao phó. Tăng Ni Phật tử Chùa Pháp Hoa lại được Hòa Thượng Phương Trượng thương yêu tin tưởng, giao trọng trách phối hợp tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ, Lễ Khánh Tuế, Lễ Khánh thành bảo tháp Tam Bảo đang trong tiến trình xây dựng, và Lễ kỷ niệm 30 năm hành hoạt Chùa Pháp Hoa. 

Kính bạch Chư Tôn, kính thưa quý vị,

Bản thân chúng con / chúng tôi, tự biết tài hèn đức mọn, khả năng hạn chế, sức lực hữu hạn. Nên chúng con luôn  cầu nguyện và chân thành phụng hiến, vị pháp bất từ nan, và dốc lòng vì Đạo dù phải chịu muôn ngàn cực khổ hy sinh. 

Nhờ ân đức của Hòa Thượng, nhờ sự quan tâm đốc thúc Chư Tôn Đức trong Giáo Hội, nhờ sự miệt mài tận tụy lao khổ của tứ chúng Pháp Hoa, mọi khó khăn rồi cũng đi qua, mọi ước nguyện rồi cũng tựu thành. 

Chúng con chân thành cung nghinh chào đón Chư Tôn Thiền Đức hoan hỷ quang lâm từ khắp các châu lục Hoa Kỳ, Châu Âu, Gia Nã Đại, từ quốc nội và Úc Đại Lợi, Tân Tay Lan. Chúng tôi kính chào mừng các Phái đoàn Phật tử tháp tùng cùng 4 Giáo Hội và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Đương nhiên chúng tôi xin tán dương ghi nhận công đức toàn thể Đồng bào, Phật tử tại tiểu bang nhà và các nơi đã nhiệt tình hỗ trợ mọi Phật sự Chùa Pháp Hoa suốt 30 năm qua, và đặc biệt cho các Đại Lễ hôm nay. 

Tứ chúng trong Ban Tổ Chức chắc chắn không kham nổi Phật sự trọng đại, và không kham hết pháp sự một cách vẹn toàn. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức từ bi mẫn cố, Hòa Thượng Phương Trượng từ bi giáo dưỡng, và toàn thể liệt vị quan khách, đồng bào Phật tử niệm tình hoan hỷ. 

Chân thành và chân thành khể thủ.

Trân trọng và trân trọng kính chào mừng. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật tác đại chứng minh. 

Trưởng Ban Tổ Chức,

Tỳ kheo Thích Viên Trí

 

(xem hình)

 

 

—o0o—

Cập nhật ngày: 14-2-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục