Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

  

Diễn văn khai mạc

L
ễ hiệp kỵ lịch đại tổ sư

Ngày về nguồn 6 của Hòa Thượng Chánh Văn

Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Thống Nhất liên Châu.

 

Phật lịch 2556,                               Adelaide ngày 17 tháng 11 năm 2012

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch chư tôn Trưởng Lão, Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ni Trưởng, Chư Đại Đức Tăng Ni Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu và Gia Nã Đại.

Kính thưa quý đại biểu trong các phái đoàn, cùng toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử.

Kính bạch quý Ngài

Kính thưa quý liệt vị,

 

Lui về quá khứ 2600 năm trước hồi thời Đức Phật còn tại thế, công cuộc tuyên dương Chánh Pháp, Đấng Từ Phụ đã ân cần dặn dò tôn giả Purna (Phú Lâu Na) muốn tới xứ Du Lô Na (Suraparanta) nơi mà dân tình còn thô lậu để hoằng pháp; là việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Khó khăn, vì đó là một nước nhỏ rất xa xôi hẻo lánh. Mọi phương tiện đều eo hẹp, thiếu thốn và văn hóa chưa mở mang. Hơn thế, nơi đó rất là nguy hiểm, vì hầu như dân chúng còn rất hung dữ và ưa bạo động; ít có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, nhất là người các nước khác, một khi đã đến đó thì khó có hy vọng giữ toàn tánh mạng trở về. Lời Phật dạy Tôn Giả cho thấy vấn đề vô cùng hệ trọng đối với Tăng đoàn trong bất cứ thời nào của Phật pháp.

Những lời vàng như để nhắc nhở vừa để cổ lệ vô cùng trân quí của Phật đối với Phú Lâu Na là đệ tử hàng đầu đã dự vào hàng Thánh; cũng như những vị phàm tăng thời mạt pháp đều phải nỗ lực dấn thân, có nghĩa là người đi truyền pháp phải chịu hy sinh những gì riêng tư kể cả thân mạng để Phật pháp được trường tồn.

Suốt dọc chiều dài lịch sử truyền bá đạo Phật khắp Đông Tây, từ các bậc tôn giả thạc đức như Mã Minh, Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân… Tổ Bác Nhã Đa La, Bồ Đề Đạt ma của Tây Vực đến Đông Độ như các ngài Huệ Khả, Huệ Năng, Lâm Tế Nghĩa Huyền v.v…Khi truyền vào Việt Nam, đạo Phật cũng nhờ vóc dáng dung dị của hàng chúng Trung Tôn của Đức Phật như các Ngài Minh Hải – Pháp Bảo, Thiệt Diệu - Liễu Quán, Hoán Bích – Nguyên Thiều… và hàng trăm ngàn những nhà trí thức Phật tử đã hy sinh tâm lực, trí lực, tài đức và nhất là công hạnh tu trì để duy trì mạch nguồn Phật Giáo quyện tỏa trong tâm cảnh Việt Nam và tiếng pháp âm còn đồng vọng cho đến hôm nay, trãi qua trên hai nghìn năm mà chúng ta đang thừa hưởng cái gia tài vô giá ấy.

Vậy thì giờ đây mỗi một chúng ta phải học bài học từ quá khứ  của những vị tiên phuông nên vững chí hăng hái trên đường hành hoạt. Những chướng duyên của hôm nay so với xưa cũng đâu khác gì; thế mà Thầy Tổ chúng ta đã vượt qua được, tại sao chúng ta còn e dè ngần ngại chưa chịu đem hết khả năng phục vụ đạo pháp? Chúng tôi mong rằng chư pháp lữ đồng song, là trưởng tử của Đức Phật hãy mạnh dạn nghiêng vai gánh vác cơ đồ Phật giáo đang đứng trước trận cuồng phong của thời kỳ đấu tranh kiên cố, như Đức Từ Phụ tiên liệu. Nên hoàn tất công việc Phật sự trước khi tuyên bố để thấy được giá trị thực tiễn sự đóng góp của mình vào sự nghiệp tuyên dương giáo pháp Phật Đà mà nhân loại ngày nay đang kỳ vọng.

Đại lễ hiệp kỵ lịch đại Tổ Sư – Ngày về nguồn sáu năm nay do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, tổ chức đã được chư tôn trưởng lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư cùng  chư Đại Đức Tăng Ni của Giáo Hội 4 Châu và quí thiện hữu tri thức, đồng bào Phật tử đã hiện diện trong đại lễ, đủ nói lên được đạo tình gắn bó của Tăng Già không có sự ngăn cách giữa địa vức, quốc gia; cũng như tình đồng hương và đạo pháp quí vị đã chung sức, chung lòng vượt qua mọi thử thách để cùng về phó hội hôm nay, tôi xin nhiệt liệt tán dương công đức của quí liệt vị.

Kính thưa quý quan khách,

Buổi lễ hôm nay, bổn tự Pháp Hoa cũng nhân sự tùng sự, đồng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập chùa và lễ khánh thành tháp Tam Bảo như quí vị sẽ được mời chứng minh, cầu nguyện trong Phật sự sắp tới, để đánh dấu một chặng đường nhiều cố gắng đầy cam go mà Tăng Ni và Phật tử hy hiến cho tiền đồ đạo pháp, góp phần làm quang huy nền Phật Việt tại hải ngoại.

Đó là tất cả tâm tư, đạo niệm mà chúng tôi tâm thành dâng cúng dường thập phương Tam Bảo, và nhờ sự gia trì lực đức chúng như hải của sự hòa hợp Tăng hôm nay, tin tưởng rằng đạo pháp mãi trường tồn và chúng sanh mọi loài được thấm nhuần giáo pháp giải thoát của chư Phật.

Cuối cùng, xin kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ chư tôn trưởng lão và chư quí vị thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành; đồng cầu chúc quí đồng hương toàn thể quí vị và chư Phật tử gia đình hạnh phúc an lành và Bồ Đề Tâm kiên cố, tiến tu đạo nghiệp.

 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Hòa Thượng Thích Như Huệ

 

(xem hình)

 

 

—o0o—

Cập nhật ngày: 14-2-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục