Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu
từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012

 

 


Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni
tham dự Đại Lễ Hiệp Kỵ kỳ 6,
Kỷ niệm 30 năm và Khánh thành
Bảo Tháp Tam Bảo
 Chùa Pháp Hoa – Tiểu bang Nam Úc

 

CHƯ TÔN ĐỨC ĐẾN TỪ GHPGVNTN ÂU CHÂU

01.   Hoà Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Viện Chủ chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

02.   Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt, Phó Chủ Tích Hội Đồng Điều Hành, Trụ Trì chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp quốc

03.   Hòa Thượng Thích Như Điển, Tổng Thư Ký Giáo Hội, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức quốc

04.   Thượng Tọa Thích Tâm Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Thuỵ Điển

05.   Thượng Tọa Thích Thông Trí, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Phó Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Hoà Lan

06.   Thượng Tọa Thích Nguyên Lộc, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa, Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh, Pháp quốc

07.   Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Phụ tá văn phòng Tăng Sự, tăng chúng chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

08.   Ni Sư Thích Nữ Diệu Trạm, Phụ tá Vụ Trưởng Ni Bộ Bắc Tông, Tăng chúng chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

09.   Sư Cô Thích Nữ Như Quang, Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp quốc

10.   Sư Cô Thích Nữ Huệ Lạc, Pháp quốc

11.   Sư Cô Thích Nữ Đàm Thuận, Thuỵ Sỹ

12.   Sư Cô Thích Nữ Tịnh Niệm, Pháp quốc

 

CHƯ TÔN ĐỨC ĐẾN TỪ GHPGVNTN HOA KỲ

 

01.   Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Tịnh thất Viên Hạnh, California.

02.   Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Viện chủ Tổ đình Từ Đàm Hải Ngoại, Dallas, Texas.

03.   Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm

04.   Hòa Thượng Thích Nguyên An, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, Viện chủ chùa Cổ Lâm, Seattle

05.   Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, viện chủ chùa Bát Nhã, California.

06.   Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành, Viện chủ Chùa Phật Đà, San Diego, California

07.   Hòa Thượng Thích Thông Hải, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Viện chủ Tu Viện Chơn Không, Hawaìi và Tu Viện An Lạc, California.

08.   Thượng Tọa Thích Hạnh Tuấn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Viện Chủ Chùa Trúc Lâm, Chicago

10.   Thượng Tọa Thích Tâm Bình, Chùa Bát Nhã, California.

11.   TT Thích Tâm Hải, Chùa Việt Nam, Houston, Texas

12.   Ni Trưởng TN Như Nguyện, Vụ Trưởng Ni Bộ GHPGVNTNHK, Viện chủ Chùa Xá Lợi TP. Rosemead, California.

13.   Ni Sư TN Như ĐịnhPhó Vụ Trưởng Ni Bộ GHPGVNTNHK, Viện chủ chùa Pháp Như, TP Garden Grove, California.

14.   Ni Sư TN Diệu Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh kiêm Thủ Quỹ Hội Đồng Điều hành, Thiền Tịnh Đạo Tràng, Cali.

15.   Ni Sư TN Tuệ Từ, Phó Thủ Quỹ GHPGVNTNHK, Trú xứ Chùa Khánh Hỷ, California.

16.   Ni Sư TN Viên Quang

17.   Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, Trụ Trì Chùa Hương Sen, California

18.   Sư Cô Thích Nữ Như Ngọc, Ni Chúng chùa Pháp Như

19.   Sư Cô Thích Nữ Như Tín, Ni Chúng Chùa Xá Lợi

 

CHƯ TÔN ĐỨC ĐẾN TỪ GHPGVNTN GIA NÃ ĐẠI

  1. Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Viện chủ Chùa Phổ Đà, Montreal.

 

CHƯ TÔN ĐỨC GHPGVNTN HẢI NGOẠI
TẠI ÚC ĐẠI LỢI & TÂN TÂY LAN

 

01.   Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Viện chủ Chùa Bảo Vương, Melbourne

02.   Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội, Phương Trượng Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

03.   Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Phó Hội Chủ Điều Hành, Viện chủ Chùa Pháp Bảo, Sydney.

04.   Hòa Thượng Thích Quảng Ba, Phó Hội Chủ Ngoại Vụ, Viện Trưởng Tu viện Vạn Hạnh, Canberra

05.   Thượng Tọa Thích Bổn Điền, Trụ Trì Chùa Huyền Quang, Sydney

06.   Thượng Tọa Thích Nguyên Trực, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, Trụ Trì Chùa A Di Đà, Sydney

07.   Thượng Tọa Thích Nhật Tân, Tổng Thư Ký Giáo Hội, Trụ Trì Chùa Pháp Quang, Queensland

08.   Thượng Tọa Thích Như Định, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ, Trụ Trì Chùa Thiên Ấn, Sydney

09.   Thượng Tọa Thích Tâm Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử, Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, Sydney

10.   Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Viện chủ Tu viện Quảng Đức, Melbourne

11.   Thượng Tọa Thích Thiện Hiền, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Phó Trụ Trì Chùa Huyền Quang, Sydney

12.   Thượng Tọa Thích Phổ Hương, Trụ Trì Chùa Long Quang, Sydney.

13.   Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội, Phó Trụ Trì Tu viện Quảng Đức, Melbourne

14.   Thượng Tọa Thích Giác Tín, Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội, Trụ Trì Chùa Giác Hoàng, Melbourne

15.   TT. Thích Đạo Thông, Trụ Trì Chùa Hưng Long.

16.   Đại Đức Thích Đạo Hiển, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên – Gia Đình Phật Tử, Trụ trì Tu viện Nguyên Thiều, Sydney

17.   Đại Đức Thích Viên Trí, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Trụ trì Chùa Pháp Hoa, Trưởng Ban Tổ Chức Ngày về nguồn VI.

18.   Đại Đức Thích Nhuận Chơn, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ, Trụ trì Chùa Kim Cang, Melbourne

20.   Đại Đức Thích Hạnh Tri, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục, Trụ trì Chùa Minh Giác, Sydney

21.   Đại Đức Thích Viên Tịnh, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ, Trụ trì Chùa Bảo Minh, Melbourne

22.   Đại Đức Thích Đồng Thanh, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ

23.   Đại Đức Thích Thông Hiếu, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ, Trụ trì Chùa Huệ Quang, Melbourne

24.   Đại Đức Thích Thông Ánh, Thiền Viện vạn An, Sydney.

25.   Đại Đức Thích Viên Từ, Tăng chúng Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

26.   Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo, Vụ Phó Vụ Ni Bộ, Chùa Quán Thế Âm Ni Tự, Tây Úc

27.   Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh, Trụ trì Chùa Liên Hoa, Sydney

28.   Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết, Chánh Thủ Quỹ Giáo Hội, Trụ trì Chùa Diệu Âm, Melbourne

30.   Ni Sư Thích Nữ Viên Thông, Phó Thủ Quỹ Giáo Hội, Trụ trì Chùa Quán Âm, Adelaide

31.   Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai, Tổng Vụ Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, Trụ trì Chùa An Lạc Hạnh, Melbourne

33.   Sư Cô Thích Nữ Thảo Liên, Tịnh xá Minh Đăng Quang, Sydney

34.   Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên, Trụ trì Chùa Pháp Hải, Melbourne

35.   Sư Cô Thích Nữ Chúc Học, Như Lai Thiền Viện, Victoria

36.   Sư Cô Thích Nữ Viên Thường, Tăng chúng Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

37.   Sư cô TN Đạo An, TV Vạn Hạnh

38.   SC TN Huệ Nghiêm, Phó Trụ Trì Chùa Pháp Hải, Melbourne

39.   SC TN Huệ Khiết, Trụ Trì Chùa Báo Ân, Sydney

40.   SC TN Phổ Tuệ, Chùa Huyền Quang,Sydney

41.   SC TN Nhật Liên, Trụ Trì Chùa Bồ Đề, Melbourne

42.   SC TN Hạnh Hiếu

43.   Sư Cô TN Phổ Huệ

 

CHƯ TÔN ĐỨC ĐẾN TỪ QUỐC NỘI

01.   HT Thích Như Tín

02.   HT Thích Giải Trọng

03.   TT Thích Như Thọ

04.   ĐĐ Thích Hạnh Minh

44.   SC TN Chúc Thuận

45.   SC TN Chấn Tịnh

46.   SC TN Viên Minh

47.   SC TN Hạnh Tánh

48.   NS TN Như Thủy

49.   NS TN Tịnh Phước

50.   SC TN Không Từ

51.   SC TN Huệ Xuân

52.   SC TN Chúc Tâm

53.   SDN Nhuận Châu

54.   SDN Nhuận Hải

55.   Sư Cô TN Tâm Minh

56.   Sư Cô TN Hạnh Liên

 

 

 

—o0o—

Cập nhật ngày: 16-11-2012

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục