...... ...

.

 

 

 

Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 5) tổ chức tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc
từ ngày 8 đến ngày 11-09-2011

 


 

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ
” NGÀY VỀ NGUỒN 5
& ĐẠI GIỚI ĐÀN QUẢNG ĐỨC”

 

Ngày 8 tháng 9 năm 2011 (thứ năm) (hình)

11:00 Check in khách sạn

12:00 Ngọ trai

15:00 Cung an chức sự cho giới đàn và khai mạc lễ hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư

15:00 Khảo hạch giới tử ( TT. Thích Trường Sanh; TT. Thích Tâm Huệ) (hình)

- Hội luận Tăng -Ni trẻ: hoằng pháp -trú trì ( TT. Thích Từ Lực)

18:30 Cơm chiều

20:00 Tấn đàn truyền giới Sa Di và Sa Di Ni

Trà đàm-Hội ngộ

22:00 Chỉ tịnh

 

Ngày 9 tháng 9 năm 2011 (thứ sáu)

06:00 Trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm và khai thị giới tử

08:00 Điểm Tâm

09:00 Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni; Thức Xoa Ma Na tại Chánh điện (hình)

- Hội luận Tăng -Ni trẻ: hoằng pháp -trú trì ( HT. Thích Thông Hải) (hình)

12:00 Ngọ trai

14:00 Tấn đàn truyền Thập Thiện Giới

16:00 Hội luận: Trải nghiệm hoằng pháp ( HT. Thích Thái Siêu)

18:30 Cơm Chiều

20:00 Tấn đàn truyền giới Bồ-tát xuất-gia và tại-gia Bồ-tát & lễ tấn hương. (hình)

- Trà đàm – Hội luận ( TT. Thích Bổn Đạt)

22:00 Chỉ tịnh

 

Ngày 10 tháng 9 năm 2011 (thứ bảy)

06:00 Khóa lễ Bố-tát tụng giới

08:00 Điểm tâm

09:00 Khoáng Đại I: Hành trạng và hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức (HT Thích Bào Lạc thuyết trình) (hình)

12:00 Ngọ trai

14:00 Khoáng Đại II: Cuộc đời và sự nghiệp của Hòa thượng Thích Thiện Minh

( HT Thích Tín Nghĩa và HT Thích Nguyên Siêu thuyết trình)

17:00 Khoáng Đại III:

18:30 Cơm chiều

20:00 Trà đàm và văn nghệ ( TT Thích Trường Sanh phụ trách)

22:00 Chỉ tịnh

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2011 (chủ nhật)

06:00 Khóa lễ chúc tán lạy thù ân

08:00 Điểm tâm

10:00 Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư ( Ngày Về Nguồn 5) – Có chương trình riêng

11:30 Lễ cúng dường Trai-Tăng ; Bế-mạc

 

Ghi chú:

1, Trong các ngày giới đàn 8 và 9/9/2011, các buổi họp chuyên đề về sinh hoạt Tăng-Ni có thể tổ chức song song ( sẽ thông báo sau).

2, Các buổi họp khoáng đại I; II và III trong ngày 10/09/2011 được mở rộng cho tất cả tứ chúng tham dự để được hiểu rõ và đóng góp ý kiến.

3, Chương trình có thể tuỳ nghi thay đổi chi tiết vào giờ chót, xin Chư Tôn Đức liễu tri và hoan hỷ cho.

 

 


 


Trở về Trang Lễ Hiệp Kỵ 2011


 

---o0o---

Cập nhật ngày: 09-03-2011

 

 


 

Về mục lục Lễ Hiệp Kỵ 2011