Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


...... ...

.

 

 

Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư
(Về Nguồn 4) tổ chức tại Tu Viện Viện Đức
từ ngày 16 đến ngày 19-09-2010 

Thông Điệp Ý Thức Về Nguồn của Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết
Thư Cung Thỉnh Ngày Về Nguồn 04 (2010) tại Đức Quốc
Tìm hiểu ngày về nguồn 4
Lý sự bất dung thông. Thích Tâm Không
Lá thư thứ nhứt về ngày hiệp kỵ 4 (8-2010)
Lá thư thứ hai về ngày hiệp kỵ 4 (28-8-2010)
Bản tin kết thúc khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ 22

Diễn văn khai mạc của HT Thích Minh Tâm
Đạo từ của HT Thích Thắng Hoan
Thư Chúc Mừng của HT Thích Như Huệ
Tổng kết thành quả Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư năm 2010
Diễn văn bế mạc của HT Thích Như Điển
Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư tại Tu Viện Viên Đức - Đức Quốc
. Trần Đan Hà
Về nguồn trên Thảo Nguyên Ravensburg, Đức Quốc. Tâm Tĩnh Lặng


Hình ảnh:
Lễ Cung An Chức Sự
Lễ Khai Mạc
Hội Thảo 01
Hội Thảo 02
Lễ Bế Mạc 

 

---o0o---

Cập nhật ngày: 19-09-2010

 

 


Webmaster::quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục lục tổng quát

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544