KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP KỲ 12

Thời gian:
 từ ngày Thứ Sáu 28/12/2012 đến Thứ Ba 1/1/2013
  Ðịa điểm:   
Sydney Academy – Sport and Recreation
 Wakehurst Parkway, North Narrabeen, NSW 2101

 
http://www.dsr.nsw.gov.au/sydneyacademy/

UBD Gregory’s Street Directory – Map 157

 Sydway Street Directory – Map 218

 


(Download hình size lớn để in ra giấy)

 

 

 

Thông Báo số 01 Khóa Tu Học
Thông Báo số 02 Khóa Tu Học
Thông Báo số 03 Khóa Tu Học (tờ 2)
Thông Báo số 04 Khóa Tu Học

Poster về Khóa Tu Học kỳ 12
Phiếu Hồi Báo của Chư Tôn Đức
Phiếu Ghi danh của học viên tham dự
Quyết Định tổ chức khóa tu học của Giáo Hội
Hình ảnh địa điểm tổ chức Khóa Tu Học kỳ 12
Hình ảnh Tiệc Chay Gây Quỹ ủng hộ Khóa Tu Học kỳ 12

Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 12
Danh Sách Chư Tôn Đức Tăng Ni
Danh sách Phật tử học viên tham dự
Danh sách Phật tử cúng dường khóa tu học
Quà tặng kỷ niệm khóa tu học
Thời khóa và hiệu lệnh
Lịch giảng tại Khóa Tu Học kỳ 12


Diễn văn khai mạc. ĐĐ. Thích Phổ Huân
Diễn văn bế mạc. ĐĐ. Thích Hạnh Tri
Cảm niệm tri ân. ĐĐ. Thích Phổ Huân
Cảm niệm tri ân. Đh. Tâm Huệ
Góp nhặt tư lương (thơ) Thanh Phi
Đi về cùng năm tháng (thơ). Diệu Pháp
Danh sách học viên xuất sắc trong kỳ thi trắc nghiệm
Tường thuật khóa tu học 5 ngày. Tịnh Tuệ - Tâm Quang

 


Hình ảnh:

Hình ảnh ghi nhận tại Khóa Tu Học kỳ 12
Hình ảnh chân dung chư Tôn Đức và Phật tử tham dự khóa tu học
 


 

 

---o0o---

Cập nhật ngày: 02-01-2013

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục