Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL

Khóa Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 4
 Tại Tu Viện Quảng Đức – Melbourne, Australia

(Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 năm 2005)
Do TT Thích Tâm Phương làm trưởng Ban Tổ Chức

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Bud dhist Congregation of Australia – New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Văn phòng Hội chủ – Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, S.A 5013 – Australia.
Tel (08) 8447 8477 Fax: (08) 8240 1758
Văn phòng Tổng Vụ Hoằng Pháp – Chùa Pháp Bảo
148 – 154 Edensor Rd, St. Johns Park, NSW 2176 – Australia.
Tel: (02) 9610 5452 fax: (02) 9823 8748
______________________________________________________________


THÔNG TƯ
Về Khóa Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 4
Của Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hải Ngoại
Tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
 

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi quý Phật tử, chư thiện hữu tri thức

Thưa quý vị,

Học Phật ngày nay có thể nói là một nhu cầu thiết yếu cho đời sống, nhất là đời sống tâm linh của chúng ta trong thời đại văn minh vật chất và cơ giới hóa hiện nay.

Nhìn số lượng Phật tử gia tăng tại các nước văn minh hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Gia Nã Đại, Úc v.v..., người Phật tử không ai là không hãnh diện về tương lai phát triển của đạo Phật. Xét về lượng, chúng ta tự cho là chiếm đa phần, riêng đối với hai triệu người lưu lạc khắp đó đây trên thế giới, nhưng xét về phẩm, phải thành thật thừa nhận rằng, người Phật tử Việt Nam yếu kém về tinh thần học Phật so với người Tây Phương.

Nhận chân được tầm quan trọng như thế, trong những năm gần đây Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đứng ra tổ chức những khóa tu học cuối năm cho hàng Phật tử, để trưởng dưỡng đạo tâm, hiểu rõ giáo pháp Phật Đà, ngõ hầu ứng dụng có phương pháp vào môi trường sống của xã hội hiện đại.

Khóa tu học mùa holidays cuối năm nay được tổ chức, thời gian và địa điểm như sau:  
Thời gian:
từ ngày 1-5 tháng 1 năm 2005
Địa điểm: Tu Viện Quảng Đức
    105 Lynch Road, Fawkner Vic 3060
     Tel:  (03)
9357 3544

     Email:
quangduc@tpg.com.au

Lệ phí: 
tùy hỷ cúng dường.
Tổng vụ mong quí vị sắp xếp thì giờ, dành mọi thuận duyên, hăng hái ghi danh tham dự khóa tu học, do hàng Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni Giáo Hội Úc Châu và quý khách Tăng đến từ Đức Quốc đảm trách giảng dạy.

Kính chúc quý Phật tử Bồ Đề Tâm quảng phát, đạo quả viên thành.

Sydney ngày 20 tháng 9 năm 2004.

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
HT Thích Bảo Lạc

---o0o---

 

  Chương trình khóa học
(từ ngày 1-5 tháng 1 năm 2005)


 
      A. Lớp A: (lớp mới bắt đầu)

  1. Đạo Phật (Buddhism)
  2. Ứng dụng năm giới vào đời sống (Applying the 5 precepts into everyday life)
  3. Tại sao người phật tử phải thọ giới cho mất tự do ? ("Why should a Buddhist restrain thier freedom by upholding the 5 precepts?")
  4. Bận cơng việc có thể ăn chay khơng? ("Is it possible to be vegetarian when you have a busy life?")
  5. Quy y có phải là bỏ tục vào chùa tu không? ( Does taking the Triple Gems mean we must renounce the world and live in monasticism)
  6. Ưu bà tắc và Ưu bà di là gì ? (What is Upasaka and Upasika?)
  7. Chúng sanh gồm có  những loài nào ? (Who and what is considered to be a "Sentinent Being")
  8. Nghiệp gì phải mang lông đội sừng trả nợ trước? ( What Karmic retribution can cause us to toll like a bull to repay our debts)

    B. Lớp B (Lớp đã hiểu phật pháp)


1.
Phân biệt tam độc và tam nghiệp (Difference between three poisons and three karmas)
2. Tam tụ tịnh giới (Three Groups of Purified Discipline)
3. Tam vô lậu học (Three Cankerless Training)
4.
Tam đồ, bát nạn (Three Evil Paths - Eight Misfortunes)
5. Niệm Phật tam muội (Diamond recitation)
6. 
Ba thịi kỳ của giáo pháp (The three Dharma Ages)
7. Tam giải thốt mơn (Three Gates of Emancipation/ Liberation)
8. Tịnh độ pháp mơn (The Pure Land Method)

---o0o---


Đăng ký tham dự khóa tu ở đâu ?


Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 4:
do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc đại lợi & Tân Tây Lan tổ chức từ ngày 01 đến ngày 05 tháng giêng  năm 2005 tại Tu Viện Quảng Đức, thành phố Melbourne, Úc Châu. Đây là một khóa học Phật Pháp được chuẩn bị chu đáo để mang lại an lạc và lợi ích cho người tham dự. Xin quý Phật tử liên lạc đăng ký trực tiếp tại Tu Viện Quảng Đức số: 03.9357 3544 hoặc ghi danh tại các Tự viện địa phương trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

 

Chùa Bảo Vương
29 Shakespeare Drive
Delahay VIC. 3037
Tel: (03) 9362 1128

Chùa Pháp Hoa
20 Butler Ave
Pennington SA. 5013
Tel: (08) 8447 847

Chùa Pháp Bảo
148-154 Edensor Rd
St Johns Park NSW. 2176
Tel: (02). 96105452


Chùa Huyền Quang
188 Chapel Rd South,
Bankstown NSW. 2200
Tel: (02) 9707 3347


Chùa Minh Giác
564 The Horsley Dr
Smithfield NSW. 2164
Tel: (02) 9726 1030


Chùa Trúc Lâm
13 Winspear Ave
Bankstown NSW. 2200
Tel: (02) 9708 6339


Chùa Vạn An
215-223 Redmayne Rd
Horsley Park NSW. 2164
Tel: (02) 9260 1870

Chùa Phước Hậu
292 Cabramatta Rd
Cabramatta NSW. 2166
Tel: (02) 9754 2092


Chùa Thiên Ấn
71 Delamere St
Canley Vale NSW. 2166
Tel: (02) 9726 6964


Chùa Liên Hoa
210 Livingstone Rd
Marrickville NSW. 2204
Tel: (02) 9559 6789

Tịnh Xá Minh Đăng Quang
5 Coventry Rd
Cabramatta NSW. 2166
Tel: (02) 9723 0668


Chùa A Di Đà
52 Bareena ST
Canley Vale NSW. 2166
Tel: (02) 8704 6317


Thiền Viện Minh Quang
30-32 Chadderton St
Canley Vale NSW. 2166
Tel: (02) 9723 8700

 Chùa Phổ Minh
214 Warren Rd
Chester Hill NSW. 2162
Tel: (02) 9738 5025

 Chùa Minh Giác 2
42 St Johns Rd
Cabramatta NSW. 2166
Tel: (02) 9724 3480

 Tu Viện Nguyên Thiều
51 Avenel St
Canley Vale NSW. 2166
Tel: (02) 9726 2661

 Chùa Thiên Đức
23 Craiegeilea Ave
St Albans VIC. 3021
Tel: (03) 9364 0539

 Chùa Linh Sơn
33-35 Radford St
Reservoir, VIC. 3073
Tel: (03) 9462 1799

 Chùa Phật Quang
176 Rupert St
W. Footscray VIC. 3011
Tel: (03) 9687 4920

 Chùa Phước Trí
18 Erica St
Springvale VIC. 3171
Tel: (03) 9562 3230


Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
78 Cyprus St
Lalor, VIC. 3075
Tel: (03) 9402 6274

 Chùa Pháp Quang
12 Freeman Rd
Durrack QLD. 4077
Tel: (07) 3372 1113

 Chùa Linh Sơn
89 Rowe Tce
Darra QLD. 4076
Tel: (07) 3375 4268

 Chùa Phật Đà
36 Deodar St
Inala QLD. 4077
Tel: (07) 3372 9612

 Chùa Phổ Quang
Lot 91, Evandale Rd
Marrangaroo WA. 6064
Tel: (08) 9343 3230

 Quan Thế Âm Ni Tự
128 Nollamarra Ave
Nollamarra WA. 6062
Tel: (08) 9349 8887

 Tu Viện Vạn Hạnh
32 Archibald St
Lyneham ACT. 2602
Tel: (02) 6257 5517

 Hội Phật Giáo Việt Nam - Darwin
c/o Ng. Thanh Buu
PO box 43162
Casurina NT. 0811
Tel: (08) 8927 0588

 Chùa Giác Nhiên
70A Avenue Rd
Otahuhu-Auckland
NEW ZEALAND
Tel: (09) 276 1747

 

 

Khoa_tu_2004

At first page       Next page

1 of 3

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2