Hình ảnh
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 01

Từ ngày 31/01/2000 đến 04/01/2001 tại Appin, Scout Camp Center, New South Wales

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 1 của Giáo Hội do TT Phước Nhơn làm Trưởng Ban tổ chức, được tổ chức tại Appin, Scout Camp Center, New South Wales, từ ngày 31/01/2000 đến 04/01/2001, gồm 150 Phật tử tại gia và 20 Tăng Ni, khóa tu khai mạc xong và đang diễn tiến giờ học đầu tiên lúc 8 giờ tối thì được cảnh sát đến báo động cháy rừng trong khu vực và yêu cầu tất cả học viên phải lánh nạn gấp, nên khóa tu đã di chuyển về Chùa Pháp Bảo ngay trong đêm 31-12-2000, HT Bảo Lạc đã hoan hỷ cho khóa tu được duy trì từ ngay 1 đến 4-1-2001 tại Tự Viện Pháp Bảo.

Nhiếp ảnh: Quảng Hỷ - Quảng Đạm

 

 

Khoa_tu_2001

At first page       Next page

1 of 4

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2