Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
TỔNG VỤ TĂNG SỰ - CHÙA PHÁP BẢO
148 – 154 Edensor Rd, St. Johns Park, NSW 2176 – Australia.
Tel: (02) 9610 5452  Fax: (02) 9823 8748  Email: phapbao@bigpond.net.au

___________

Sydney ngày 25 tháng 2 năm 2013

 

Thông Tư
Về Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14

 

Kính gửi:       Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Quí vị Trụ Trì các cơ sở tự viện GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan,

 

Thưa quí vị,

Truyền thống an cư kiết hạ của Tăng đoàn đã có từ thời Đức Từ Phụ còn tại thế, Giáo Hội chúng ta tiếp tục kế thừa di ý đó của Ngài. Mỗi năm tất cả Tăng Ni của Giáo Hội tề tựu về một trú xứ tác pháp an cư theo như thời gian qui định.

Mùa an cư năm Quý Tỵ này (2013) của Giáo Hội do H.T Thích Minh Hiếu hoan hỷ nhận trọng trách Hóa Chủ tổ chức tại Thiền Viện Minh Quang, địa chỉ: 30-32 Chadderton Street, Canley Vale – NSW 2166; thời gian từ ngày 2 đến 12 tháng 7 năm 2013. Cuộc họp tiền an cư vào lúc 19.00 giờ ngày 1/7/2013 để cung cử Ban Chức Sự và các Phật sự khác.

Để đạo tình trong hàng Tăng lữ gắn bó, và làm trang nghiêm Giáo Hội, nhân danh Tổng Vụ Tăng Sự, chúng tôi xin cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni hoan hỷ về tham dự đông đủ.

Sau Thông Tư của TVTS sẽ có thư Cung Thỉnh của Hòa Thượng Hóa Chủ, kèm phiếu hồi báo để quí Ngài, quí vị phúc đáp cho Ban Tổ Chức dễ dàng sắp xếp Phật sự châu viên.

Kính nguyện hồng ân chư Phật gia trì quí Ngài và quí vị thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành. Rất mong cung đón quí vị tại trường hạ như thời gian ghi trên.

Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát.

Nay kính,

TVT Tổng vụ Tăng sự

 

(đã ký)

 

HT Thích Bảo Lạc

 

* Ghi chú: V/v Phật tử tòng hạ do vị Hóa chủ cho chi tiết, vì còn tùy thuộc phương tiện của trụ xứ tổ chức.

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013