Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 

 

THỜI KHÓA BIỂU & HIỆU LỆNH

GIỜ GIẤC

THỜI BIỂU

ĐỊA ĐIỂM

HIỆU LỆNH

5am

Thức chúng

 

3 hồi 3 tiếng

5.45am

Hô canh tọa thiền.

Chánh Điện

3 tiếng

6.am-7.15am

Công phu khuya & khai thị

Chánh Điện

 

7.30am

Tảo thực

Trai đường

3 tiếng

8am

Chấp tác

Ban Chức Sư phân công

3 tiếng

9.00am-11am

Thọ trì Kinh Pháp Hoa

Hậu Tổ

1 hồi 3 tiếng

11.45 am

Quá Đường, Kinh hành niệm Phật

Trai đường & Chánh Điện

3 tiếng

01.pm Chỉ tịnh 1 hồi

2.30pm

Thọ trì Từ Bi Thủy Sám

Chánh điện

3 tiếng

4.45pm

Công Phu Chiều

Chánh Điện

1 hồi 3 tiếng

5.30pm

Dược thực

Trai đường

3 tiếng

7.00pm-9.00pm

Tịnh Độ và Phật tử nghe Pháp

Chánh điện

1 hồi 3 tiếng

8.00pm-9.00pm

Pháp đàm (Lớp Tăng Ni)

Hậu Tổ   

1 hồi 3 tiếng

9.30pm-10pm

Hô canh tọa thiền

Chánh điện

3 tiếng

10.30pm

Chỉ tịnh

 

1 hồi

 

****

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

 

 

 

 

 

Cập nhật: 01-07-2013