Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 NGƯỜI PHẬT TỬ GIÀ

Thuộc kinh nảy ý tự hào

Tưởng mình đã được, đắc vào bồng lai

Xem người chưa thuộc mỉa mai

Cho là kém trí, bất tài không xong

Chồng tôi quả thật thua dần

Tụng hoài vẫn rối, đừng mong thuộc bài

Tu hành mà cứ lai rai

Như tàu chết máy, trôi ngoài biển khơi

Không phương không hướng đến nơi

Ôi thôi uổng kiếp, một đời tu chi

Tuy rằng có tánh Từ bi

Theo thầy gần bạn những vì Thánh Tăng

Người gì chẳng biết nấu ăn

Theo Thầy rửa chén thì hăng quá chừng

Tu hành kiểu đó chớ mừng

Thoái lui thì uổng, lưng chừng được chi

Dẫu cho đức tánh Từ bi

Không sân không giận người thì quá lâu

Kinh Lăng Nghiêm chẳng thuộc làu

Di Đà tụng mãi, đã nhàu cuốn kinh

Tuổi đã xế bóng đầu ghềnh

Như vòng trăng lặng thì mình hỷ hoan

Tu hành chớ có thở than

Di Đà tiếp trước sẵn sàng vãng sanh

 

Cư Sĩ Hải Âu Sydney ngày 05-07-2013

Hồng Hoàng

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013