Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 

 Nội Quy Trường Hạ

 

Để sách tấn tu tập pháp giải thoát trong 10 ngày An Cư, Ban Chức Sự Trường Hạ Minh Quang xin đại chúng chấp hành các điều như sau: 

1/Khi nghe hiệu lệnh nên có mặt tại địa điểm sinh hoạt cần thiết như Chánh điện, Trai đường, lớp học.v.v....

2/ Có duyên sự ra khỏi đại giới trường, phải tác bạch giữa đại chúng, nêu rõ lý do

3/Tiếp khách xin mời vào khách đường và không tiếp khách trong giờ tu học của Trường Hạ

4/ Tham dự tất cả những buổi tụng kinh, tọa thiền, học giáo lý

5/ Để giữ gìn sức khỏe chung, sau giờ chỉ tịnh xin đại chúng an tức, nghỉ ngơi.

6/ Có việc gì cần, xin liên lạc ban lãnh chúng Trường Hạ. 

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ đại chúng thân tâm an tịnh, tứ đại điều hòa trong suốt thời gian tu học.

 Nam Mô A Di Đà Phật

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013