Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 
NGỌN LỬA THIÊNG
 

Thích Trường Sanh

 

Ngày hôm nay, 15 tháng 06 năm 2013, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức và chư vị Thánh Tử Đạo đã hy sinh cho dân tộc và Đạo Pháp. 

Từ năm 1963 đến nay 2013, thời gian đã 50 năm. Trong nửa thế kỷ qua, những người còn lại ở trên quê hương, hay những người con Việt đang lưu lạc ở xứ người, và nhất là những người con Phật: những người có lương tri làm sao quên được những năm tháng đầy đau thương mà một chế độ đã làm trở ngại sự truyền thừa Đạo Phật Việtnam, mà đạo giáo nầy đã có mặt trên 2000 năm nơi quê hương nước Việt. 

Qua những biến cố đầy đau thương tang tóc làm cho Tăng Ni Phật Tử lúc bấy giờ đã bị bức tử và chịu đựng dưới sự lao tù thống khổ của một Triều đại. Và để cho ánh đạo Từ Bi hằng chiếu tỏa, cho nhân thế được bình an, và để cho một chế độ sớm thức tỉnh bởi những hành động thiếu lương tâm đạo đức. Bồ Tát Quảng Đức đã đốt lên ngọn lửa Đại Hùng vào ngày 11- 06 -1963 (nhằm ngày 20 tháng 04 năm Quý Mão) tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt Sàigòn. 

Trước khi đốt ngọn lửa Bi Hùng thiêu đốt xác thân, Ngài đã viết bức tâm thư gởi lên Tổng Thống: “Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng gởi lời cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng từ bi bác ái mà đối xử với quốc dân và thi hành chính sách tôn giáo để vững nước nhà” 

Và đối với Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử, Ngài đã ân cần thống thiết: “Tôi thiết tha kêu gọi Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và Phật Tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật Pháp”,  thật quí hóa thay, thật cảm động thay, một vị Bồ Tát đã vì đạo Pháp mà cống hiến thân mạng của mình để mọi người, mọi loài được sống, mà thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã viết lên rằng:

 

Bóng người vượt chín tầng mây

Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ Đề.

 

Thật đúng như lời thi sĩ đã cảm tác; bóng hình Bồ Tát Quảng Đức đâu còn nữa. Bóng hình Ngài đã vượt khỏi không gian và thời gian, nhưng bóng hình ấy đã vung xới cho cội Bồ Đề mỗi ngày thêm lan tỏa…! 

Trong vũ trụ bao la, từ khi nhân loại có mặt trên trái đất nầy, biết bao nhiêu bậc Thánh nhân đã xuất hiện, các Ngài ngồi; Ngồi để cho ánh đạo bừng lên. Như Thái tử Tất Đạt Ta ngồi dưới cội cây Tất Bá La suốt 49 ngày đêm để rồi trở thành cây Giác Ngộ, và như Bồ Tát Quảng Đức, ngồi tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt để rồi hậu thế đã ngợi ca.

 

Chỗ người ngồi thiên thu tuyệt tác

Trong vô hình sáng chói nét từ bi

Rồi đây, rồi mai sau còn chi ?

Ngọc đá cũng thành tro,

Lụa tre dần mục nát

Với thời gian lệ vết máu qua đi

Còn mãi chứ ! còn trái tim bồ tát

Gọi hào quang xuống tận ngục a tỳ

 

Với sự tỉnh thức thiền tọa trang nghiêm của Bồ Tát qua tấm hình lịch sử mà tất cả chúng ta nhìn thấy, đã nói lên nghĩa khí phi thường của một bậc Thánh Tăng; chỉ có những bậc Thánh Tăng mới làm được như vậy, phàm tình như mỗi chúng ta còn tham giận kiêu căng thì sao gọi là “Thánh” 

Thời gian đã đi qua, bao sự đổi thay của dòng đời, đổi thay của nhân tình - thế đạo. Lòng người vẫn chưa có một niềm tin. Nhưng cao đẹp thay, còn lại Trái Tim đốt không cháy của Bồ Tát Quảng Đức đã nói lên sự nhiệm mầu, nói lên một bậc Cao Tăng chứng đạo mà chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để luận bàn…

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013