Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 

 

KỶ YẾU
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG

Văn Kiện Khóa An Cư:

Thông Tư Về Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Bảo Lạc
Thư Cung Thỉnh tham dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Minh Hiếu


Ban Chức Sự Trường Minh Quang (2013)
Lịch giảng tại Trường Minh Quang (2013)

Nội quy tại Trường Hạ Minh Quang (2013)
Thời khóa và hiệu lệnh tại Trường Hạ Minh Quang
(2013)

Ban Duy Na Duyệt Chúng tại Trường Hạ Minh Quang (2013)
Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Trường Hạ Minh Quang (2013)

Danh sách Phật tử tại gia tham dự tại Trường Hạ Minh Quang (2013)
Danh sách Tự Viện & Phật tử cúng dường Trai Phạn
Hình ảnh sinh hoạt tại Khóa An Cư  tại Thiền Viện Minh Quang  
Danh sách Phật tử nghe pháp qua hệ thống Paltalk - Room Phật Pháp Nhiệm Mầu
Danh sách Tự Viện & Phật tử cúng dường tịnh tài Trường Hạ


Bài Kỷ Yếu:
Lời Ngỏ.Ban Biên Tập
Thông Tư Về Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Bảo Lạc
Thư Cung Thỉnh tham dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Minh Hiếu
Diễn Văn Khai Hạ. HT Thích Minh Hiếu
Kiết đông (thơ) HT Thích Huyền Tôn
Ngọn lửa thiêng. HT. Thích Trường Sanh
Cách mạng bản thân trong Bát Chánh Đạo. TT. Thích Nguyên Trực

 

Dư âm mùa tưởng niệm 50 năm .TT. Thích Tâm Phương
Câu chuyện An Cu.
 HT. Thích Trường Sanh

Dâng Sớ cúng Cô hồn. TT.Thích Thiện Hiền


Bát cơm Hương Tích . TT. Thích Nguyên Tạng  

Một năm Bình Phật . Vô Ngã
An cư an lạc (thơ)  Thanh Phi
Mừng chu niên 10 năm TV Minh Quang. Diệu Hòa

 

Người Phật tử già. (thơ) Quảng An Hồng Hoàng
Hướng về Trường Hạ. Quảng Tịnh
Truyền thống an cư kiết hạ. (thơ) Quảng An
Vu Lan Báo Hiếu.  Diệu Đồng


 


Hình ảnh:

Hình ảnh sinh hoạt tại Khóa An Cư  tại Thiền Viện Minh Quang  
 

 

 


Ban Thực Hiện Kỷ Yếu

Cố vấn: HT Thích Bảo Lạc
Biên  tập nội dung: TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín
Trình bày nội dung: ĐĐ Thích Viên Tịnh
Ðánh máy: Diệu Ánh, Minh Châu
Trình bày bìa: Thiện Hạnh Ngọc Minh
Sửa bản in: Thanh Nghiệp, Thanh Phi
Kỹ thuật ấn loát: Thiền Viện Minh Quang

 

 

***

Xem hình ảnh Khóa An Cư 2012