Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIETNAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI UĐL - TTL

 

 

DIỄN VĂN KHAI HẠ 2013

 

Nam mô bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Kính Bạch Chư  Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Chư Ni Sư, Sư cô .

Kính thưa quý Nam nữ Phật tử,

Trường Hạ Minh Quang chúng con lại 1 lần nữa cung đón Chư Tôn Thiền Đức và đại chúng hòa hợp,trang nghiêm. Thanh tịnh để kiết giới An cư lần thứ 14 của GH. Đây là lần thứ 2 đạo tràng chúng con được GH giao phó trọng trách quan trọng nầy, cũng là khóa tu chính thức của chư Tăng Ni trong một năm và có khá nhiều Phật tử  từ các tiểu bang được phép tùng Hạ để nương nhờ đại chúng tu học. Thật là sự vinh hạnh to lớn và đồng thời cũng là một áp lực lớn lao cho đạo tràng nhỏ bé của chúng con, khả năng dung chứa hơn 150 người chúng con chắc chắn sẽ có nhiều sơ xuất, không thể cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt ăn ở trong mùa Đông băng giá của Úc châu. Chúng con thật lo lắng hoang mang nhưng vì Phật sự và nghĩ đến tấm lòng bao dung của chư Tôn Đức và đại chúng nên bổn tự chúng con thêm một lần nữa đánh liều nhận lãnh trọng trách nầy.

Kính bạch chư Tôn Đức và kính thưa quý vị!

Ngay giờ phút trang nghiêm nầy, chúng con đê đầu đảnh lễ Tam Bảo và hiện tiền Đại Tăng để cảm niệm và tri ân các Ngài  đã cho phép đạo tràng chúng con tổ chức khoá An cư kiết Đông của GH và Chư vị đã đáp lời kiền thỉnh của Bổn tự chúng con tham dự Lễ Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển của Thiền viện  Minh Quang ( buổi lễ nầy nương nhờ Hồng ân của giới tràng An cư tu tập sẽ được Chư Tôn cho phép tổ chức vào giữa khoá nhằm ngày chủ nhật 7/7/13). Đặc biệt Trường Hạ năm nay chúng con được cung đón HT Thích Giác Ngộ hiện là Phó Pháp chủ GHPG Tăng già Khất sĩ thế giới, Thường trực Hội đồng Giáo Phẩm PG Khất sĩ và HT Thích Minh Hồi Viện chủ Như Lai Thiền tự, San Diego. Các Ngài từ xứ sở Hoa Kỳ nắng ấm đã đến xứ sở Nam bán cầu trong mùa Đông lạnh giá, mưa gió ẩm ướt để chứng minh Đệ Thập Chu Niên của Đạo tràng và tham dự khoá An cư Kiết Đông, sự hiện diện của các vị Tôn túc Giáo phẩm trong GH Khất sĩ như muốn khích lệ, cổ vũ cho Đạo tràng MQ hãy vững mạnh hơn nữa trong công tác hoằng pháp tu tập và hòa hợp thực hiện Phật sự..Quả thật như vậy mùa An cư nầy chúng con đã có 9 vị Giáo phẩm HT, 14 vị Giáo phẩm TT cùng chư Tôn đức Tăng Ni, tổng số 80 vị và con số Phật tử xin tùng Hạ tu học cũng gần 140 vị.

Với phạm vi khiêm tốn và cơ sở xây dựng hạn hẹp, giờ đây dung chứa hơn 200 người trong khí hậu lạnh giá, chắc chắn đã vượt quá khả năng của bổn tự chúng con. Thế nhưng An cư là truyền thống cao quý tốt đẹp từ ngàn xưa, sự hòa hợp Tăng đoàn hành trì Giới luật chính là trang nghiêm Giáo hội. Sau An cư hàng Tăng Ni sẽ sám hối Tự tứ, đó là ngày Phật đại hoan hỷ và giờ đây chư Tôn đức cùng đại chúng đều hoan hỷ cho chúng con thực hiện Phật sự. Phật pháp thật nhiệm màu, chỉ trước có 1 ngày tiểu bang NSW phải hứng chịu 10 ngày mưa dai dẳng ..bầu trời ảm đạm cả tuần lễ. BTC lo lắng không yên vì ngày khai Hạ đã gần kề..vậy mà giờ đây trời quang mây tạnh, nắng ấm cả tuần.  Nghĩ đến những ngày sắp tới đây hình bóng y vàng của chư  Tôn đức bàng bạc khắp  khuôn viên Thiền Viện, ấm áp hòa hài giữa tình pháp lữ như nước với sữa, của mỗi sáng hành Thiền, mỗi trưa cúng Quá đường. Mùa Đông và đất trời Sydney sẽ trở nên tươi sáng, đạo tràng An cư Minh Quang sẽ rộn rã âm vang của những khóa tụng sáng ,trưa, chiều. Mỗi đêm hàng Phật tử tại gia sẽ có cơ hội thân cận học hỏi tu tập giáo lý từ chư Tôn đức ở khắp liên bang Úc châu. Duyên lành để cúng dường Tam Bảo và phụng sự đại chúng mở rộng cho tất cả các Phật tử tín tâm, không những vậy mà Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp và những Hương linh ký tự, chư Âm linh 10 phương cũng được thính pháp văn Kinh để siêu tiến...Chừng ấy lợi lạc cho kẻ âm cùng người dương đã là món quà vô giá của chư Tôn đức đã trao tặng cho BTC khoá An cư Kiết Đông chúng con, là sức mạnh tinh thần xóa tan bao lo lắng ngần ngại của BTC trong bối cảnh hạn hẹp thiếu kém của cơ sở vật chất nầy.

Kính bạch Chư Tôn Thiền đức,

Kính thưa đại chúng.

Cái gì phải đến rồi sẽ đến…Cửa Trường Hạ Minh Quang đã rộng mở, giờ nầy và hôm nay ..BTC chúng con xin hoan hỷ hết lòng cung đón Đại chúng khởi thân bước vào.

 Kính lạy Hồng ân Tam Bảo và chư lịệt vị Tổ sư gia hộ, kính xin chư Tôn đức thùy từ chứng minh cho phép BTC tuyên bố khai Hạ  và đồng trang nghiêm GH để khoá An cư kiết Đông lần thứ 14 tại Thiền Viện Minh Quang, Sydney của GH hoàn thành viên mãn.

Nam Mô Công Đc Lâm B Tát Ma Ha Tát

 

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013