Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIETNAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI UĐL - TTL

 

 

PHẬT TỬ THAM DỰ

TRƯỜNG HẠ MINH QUANG THỨ 14

Từ 02/07/2013 đến 12/07/2013

 

STT

PHẬT TỬ TÙNG HẠ

PHÁP DANH

 

NAM

NỮ

TỰ VIỆN

1.      

Nguyễn T. Ngọc Hiên

Diệu Ánh

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

2.      

Nguyễn T. Ngọc Dung

Diệu Hòa

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

3.      

Lê Thiên Hương

Tâm Thư

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

4.      

Yvon Nguyễn

Tâm Tuệ

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

5.      

Phạm Thị Thanh

Nhật Trì

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

6.      

Lê Thị Thảnh

Tâm Kính

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

7.      

Nguyễn Thị Đệ           

Tâm An

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

8.      

Phạm T. Ngọc Yến     

Tâm Khánh

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

9.      

Trần Thị Gái               

Tâm Nguyệt

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

10.   

Nguyễn Thị Lệ Chi

Tâm Hải

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang  - SYD

11.   

Trần Thu Trang

Nhật Khiết

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

12.   

Ngô T. Xuân Trang

Chúc Nha

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

13.   

Đặng Trúc Anh

Diệu Khai

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

14.   

Nguyễn Ngọc Sương

Giáo Ngọc

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

15.   

 

Tâm Mản

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang SYD

16.   

Nguyen Thi Xuyen

Tâm Hoa

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang SYD

17.   

 

Thiện Nhân

 

Nam

Thiền Viện Minh Quang - SYD

18.   

Nguyễn Thị Bông

Tâm Phước

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

19.   

Cindy Tô

Nhật Hạ

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang  -SYD

20.   

Dương Hoàng Kha

Minh Mẫn

 

Nam

Thiền Viện Minh Quang - SYD

21.   

Nguyễn Thu Hằng

Tâm Thảo

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

22.   

Trần Phương Quyên

Diệu Khánh

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

23.   

Hồng

Tâm Hiền

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

24.   

Cao Thị Mùi

 

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

25.   

 

Tam Boi

 

Nu

Thien Vien Minh Quang - SYD

26.   

 

Thien Xuan

 

Nam

Thien Vien Minh Quang - SYD

27.   

Nguyễn Xuân Đào

Huyền Thư

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SYD

28.   

Trần Thị Thủy

Chân Phúc Thường

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SA

29.   

Trần Thị Hương

Tâm Hương

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SA

30.   

Du Đức Quyên Quyên

Nhật Hạnh

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SA

31.   

Nguyễn Thị Liên

Qunảg Phái

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SA

32.   

Nguyễn Thị Oanh

Từ Hảo

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - SA

33.   

Hà Ngân

Diệu Âm

 

Nam

Thiền Viện Minh Quang - SA

34.   

Nguyễn Văn Chọi

Thiện Thảo

 

Nam

Thiền Viện Minh Quang - SA

35.   

Giang Vĩnh Để

Thiện Đạo

 

Nam

Thiền Viện Minh Quang - SA

36.   

Huỳnh Hương

Nhật Thọ

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - WA

37.   

Lâm Thị Bông

Hạnh Ngọc

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - WA

38.   

Huỳnh Ngọc Loan

Diệu Hồng

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - WA

39.   

Du Lang

Hiếu Ngọc

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - WA

40.   

Huỳnh Thị Huệ

 

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - WA

41.   

Nguyễn Thùy Trang

Tâm Hoa

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - WA

42.   

Nguyễn Thị Phượng

 

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - WA

43.   

Jessica

 

 

Nữ

Thiền Viện Minh Quang - WA

44.   

Long Văn Dũng

Thiện Tấn

 

Nam

Thiền Viện Minh Quang - WA

45.   

Nguyễn Thanh Quang

 

 

Nam

Thiền Viện Minh Quang - WA

46.   

Trang Thị Kiến

Diệu Phước

 

Nữ

Tu Viên Quảng Đức - VIC

47.   

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

 

Nữ

Tu Viện. Quảng Đức- VIC

48.   

Trần Thị Lý

Nguyên Châu

 

Nữ

Tu Viện Quảng Đức - VIC

49.   

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

 

Nữ

Tu Viện. Quảng Đức - VIC

50.   

Bùi Thị Đông

Diệu Lan

 

Nữ

Chùa Huyền Quang - SYD

51.   

Đỗ Thị Kim Dung

Giác Hoá

 

Nữ

Chùa Huyền Quang - SYD

52.   

Trần Thu Nguyệt

Quảng Oánh

 

Nữ

Chùa Huyền Quang - SYD

53.   

Trần Thị Ngọc Xuân

Diệu Hải

 

Nữ

Chùa Huyền Quang - SYD

54.   

Trương Thị Duy

 

 

Nữ

Chùa Pháp Quang - QLD

55.   

Lê Thị Huệ

Diệu Phương

 

Nữ

Chùa Pháp Quang - QLD

56.   

Dương Tuyết Nhung

Mỹ Linh

 

Nữ

Chùa Pháp Quang - QLD

57.   

Văn Trọng Tiên

Diệu Từ

 

Nữ

Chùa Pháp Quang - QLD

58.   

Lê Thy Thy

Nhàn Ngọc

 

 

Chùa Pháp Quang - QLD

59.   

Nguyễn Thu Mai

Diệu Phương

 

Nữ

Chùa Pháp Quang - QLD

60.   

Trần Quốc Toàn

Chánh Tịnh Chân

 

Nam

Chùa Pháp Hoa - SA

61.   

Lê Hiếu Trung

 

 

Nam

Chùa Pháp Hoa - SA

62.   

Phan Thế Bình

Đông Hòa

 

Nam

Chùa Pháp Hoa - SA

63.   

Phan Mỹ Tiên

Chân Phúc Thiền

 

Nữ

Chùa Pháp Hoa - SA

64.   

Trần Thị Mỹ An

Chân Phúc Trí

 

Nữ

Chùa Pháp Hoa - SA

65.   

Nguyễn Bá Bách

Minh Phước

 

Nam

Chùa Quán Thế Âm - SA

66.   

Nguyễn Thị Phương

Diệu Trí

 

Nữ

Chùa Quán Thế Âm - SA

67.   

Nguyễn Thị Lưu

An Vũ

 

Nữ

Chùa Quán Thế Âm - SA

68.   

Trần Thị Út

Đồng Hồng

 

Nữ

Chùa Quán Thế  Âm - SA

69.   

Anh Thư

Diệu Hạnh

 

Nữ

Chùa Quán Thế Âm - SA

70.   

 

Huệ Đức

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

71.   

 

Thanh Quang

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

72.   

 

Thanh Độ

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

73.   

 

Hồng Hoàng

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

74.   

 

Tâm Châu

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

75.   

 

Thanh Ngộ

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

76.   

 

Thanh Lành

 

Nam

Chùa Pháp Bảo -SYD

77.   

 

Chúc Vượng

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

78.   

 

Thanh Tín

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

79.   

 

Thanh Triệu

 

Nam

Chùa Pháp Bảo - SYD

80.   

 

Chúc Liêm

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

81.   

 

Chúc Y

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

82.   

 

Từ Thư

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

83.   

 

Từ Hội

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

84.   

 

Diệu Quyền

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

85.   

 

Thanh Châu

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

86.   

 

Tâm Tuệ Hạnh

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

87.   

 

Tâm Huệ

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

88.   

 

Bửu Trí

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

89.   

 

Quảng Khánh

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

90.   

 

Ngọc Nghiêm

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

91.   

 

Chúc Bạch

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

92.   

 

Chúc Vượng

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo -SYD

93.   

 

Thiện Thành

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo -SYD

94.   

 

Tịnh Phước

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

95.   

 

Thọ Nhựt

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

96.   

 

Diệu Huệ

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

97.   

 

Thanh Biện

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

98.   

 

Thanh Lành

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

99.   

 

Lệ Diệu

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

100.                    

 

Viên Định

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

101.                    

 

Tâm Kính

 

NNữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

102.                    

 

Tịnh Kỷ

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

103.                    

 

Diệu Hồng

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

104.                    

 

Diệu Đức

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

105.                    

 

Diệu Châu

 

Nữ

Chùa Pháp Bào - SYD

106.                    

 

Diệu Âm

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

107.                    

 

Chúc Thân

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo -SYD

108.                    

 

Diệu Dung

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

109.                    

 

Thanh Châu

 

Nữ

Chùa Phap Bảo - SYD

110.                    

 

Thanh Đăng

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

111.                    

 

Chúc Hy

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

112.                    

 

Liễu Ngọc

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

113.                    

 

Diệu Phước

 

Nữ

Chùa Pháp bảo - SYD

114.                    

 

Thanh Phú

 

Nữ

Chùa Pháp Bảo - SYD

115.                    

Ngô Mỹ

Chơn Như An

 

Nữ

Chùa Huệ Quang - VIC

116.                    

Huỳnh Thị  Nhỏ

Nguyên Đại

 

Nữ

Chùa Giác Nhiên - NZ

117.                    

Nguyễn Thành Đại

Nguyên Nghĩa

 

Nam

Chùa Giác Nhiên - NZ

118.                    

Nguyễn Thành Đắc

 

 

Nam

Chùa Giác Nhiên - NZ

119.                    

 

Diệu Trí

 

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh - ACT

120.                    

Trần Thị Ên

 

 

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh - ACT

121.                    

 

Thiện Duyên

 

Nữ

Tu Viện Vạn Hạnh - ACT

122.                    

 

 

 

Nữ

Chùa Báo Ân - SYD

123.                    

 

 

 

Nữ

Chùa Báo Ân - SYD

124.                    

 

 

 

Nữ

Chùa Báo Ân - SYD

125.                    

 

 

 

Nữ

Chùa Báo Ân - SYD

126.                    

 

 

 

Nữ

Chùa Báo Ân - SYD

127.                    

 

 

 

Nam

Chùa Báo Ân - SYD

128.                    

 

 

 

Nam

Chùa Báo Ân - SYD

129.                    

 

 

 

Nam

Chùa Báo Ân - SYD

130.                    

20 Phật tử xứ Quảng

 

 

 

Xứ Quảng - ViệtNam

131.                    

 

 

 

 

 

 

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013