Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG

 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )
 

---o0o---

 

 

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN

Từ 02/07/2013 đến 12/07/2013

 

 

NGÀY

 

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ

Khai Hạ

 

Thứ Ba

02/07/2013

Nhóm Phật tử Diệu Pháp

1

Thư Tư

03/07/2013

Phật tử Thiện Định, Diệu Xuân Thiện Phúc, Tâm Hậu

2

Thư Năm

04/07/2013

Nhà Hàng Châu

3

Thứ Sáu

05/07/2013

Phật tử Thiện Hiệp, Huệ Linh, Nhật Đức

4

Thứ Bảy

06/07/2013

Gđ Cô Tĩnh Ngọc

5

Chủ Nhật

07/07/2013

Phật Tử  Thiền Viện Minh Quang - Nam Úc

6

Thứ Hai

08/07/2013

Phật Tử  Chùa Pháp Bảo

7

Thứ Ba

09/07/2013

Phật tử Diệu Xuân, Thiện Định

8

Thứ Tư

10/07/2013

Phật tử  Quảng Nguyệt, Quảng Quang

9

Thứ Năm

11/07/2012

NS ViênThông và Phật tử Chùa Quan Âm - SA

10

Thứ Sáu

12/07/2013

Phật Tử Thiền Viện Minh Quang - Sydney

 

 

 

 

 

 

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013