Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 

 

 


DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG

 

 

 

STT

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ

ĐƠN VỊ

TỊNH TÀI

GHI CHÚ

1         

Diệu Ánh

TV Minh Quang-Syd

1,000

Trg Hạ &Tr Tăng

2         

Diệu Hòa

TV Minh Quang-Syd

1,000

Trg Hạ &Tr Tăng

3         

Thiện Hương

TV Minh Quang-Syd

1,000

Trg Hạ &Tr Tăng

4         

Thiện Ngô- Nhật Lạc

TV Minh Quang-Syd

50

 

5         

Tâm Hoa

TV Minh Quang-Syd

150

 

6         

Ms Lý

TV Minh Quang-Syd

50

 

7         

Gđ. Thiện Quảng-Tâm Lễ-Nhật Ánh

TV Minh Quang-Syd

1,000

 

8         

Gđ.Thiện Hiệp-Huệ Linh-Nhật Đức

TV Minh Quang-Syd

2,000

Cdg trai phạn

9         

Quảng Hiển-Quảng Thanh

TV Minh Quang-Syd

100

 

10     

Mỹ Tuyền

TV Minh Quang-Syd

20

 

11     

Nhật Kỳ

TV Minh Quang-Syd

100

 

12     

Diệu Hiền

TV Minh Quang-Syd

30

 

13     

Lệ Chi

TV Minh Quang-Syd

50

 

14     

Tâm Từ

TV Minh Quang-Syd

200

 

15     

Diệu Thiện

TV Minh Quang-Syd

50

 

16     

Hoa Đạt

TV Minh Quang-Syd

100

 

17     

Thiện Đạo-Tâm Thảo

TV Minh Quang-Syd

200

 

18     

Phạm Thị Hồng

TV Minh Quang-Syd

100

 

19     

Gđ. Thiện An-Trung Ly

TV Minh Quang-Syd

100

 

20     

HL. Ngô Thị Thêu

TV Minh Quang-Syd

50

 

21     

Phước Ngọc

TV Minh Quang-Syd

500

 

22     

Tâm Liên

TV Minh Quang-Syd

50

 

23     

Thiện Minh-Nhật Thông

TV Minh Quang-Syd

100

 

24     

Nguyễn Minh Hiếu

TV Minh Quang-Syd

20

 

25     

Diệu Phước-Diệu Hiền

TV Minh Quang-Syd

500

 

26     

Hoà và Minh

TV Minh Quang-Syd

200

 

27     

Thiện Hạnh-Nhật Phúc

TV Minh Quang-Syd

200

 

28     

Thiện Đại

TV Minh Quang-Syd

100

 

29     

Tâm Liên

TV Minh Quang-Syd

100

 

30     

Nhật Cát

TV Minh Quang-Syd

50

 

31     

Nhật Lộ

TV Minh Quang-Syd

100

 

32     

Gđ. Quảng Thanh-Quảng Hiển

TV Minh Quang-Syd

300

 

33     

Diệu Khai

TV Minh Quang-Syd

100

 

34     

Diệu Hoa

TV Minh Quang-Syd

50

 

35     

Gđ. Lưu En

TV Minh Quang-Syd

300

 

36     

Nhật Hỷ

TV Minh Quang-Syd

50

 

37     

Cindy Nguyễn

TV Minh Quang-Syd

50

 

38     

Brandon Nguyễn

TV Minh Quang-Syd

50

 

39     

Thùng Donation An Cư Kiết Đông

TV Minh Quang-Syd

2,730

 

40     

Từ Tuệ

TV Minh Quang-Syd

200

 

41     

Diệu Đồng-Thiện Duyên

TV Minh Quang-Syd

300

Trai Tăng

42     

Tân Diệu Hoa

TV Minh Quang-Syd

100

Trai Tăng

43     

Tân Dung

TV Minh Quang-Syd

50

Trai Tăng

44     

Tân Cindy

TV Minh Quang-Syd

50

Trai Tăng

45     

Angela Lý

TV Minh Quang-Syd

50

Trai Tăng

46     

Linda

TV Minh Quang-Syd

50

Trai Tăng

47     

Nguyễn Lệ Chi-Tâm Hải

TV Minh Quang-Syd

400

Trg Hạ &Tr Tăng

48     

Hòa-Hồng

TV Minh Quang-Syd

50

 

49     

Phật Tử TV Minh Quang - Nam Úc

TV Minh Quang-SA

15,000

 

50     

Phật Tử TV Minh Quang - Tây Úc

TV Minh Quang-WA

15,000

 

51     

Quảng Phái-Diệu Âm

TV Minh Quang-SA

400

 

52     

Thuỷ Ngọc

TV Minh Quang-WA

200

Tr. Tăng

53     

Nhật Thọ

TV Minh Quang-WA

200

Tr. Tăng

54     

Jessica Ngọc Dung

TV. Minh Quang-WA

500

Tr. Tăng

55     

Kim Liên-Kim Tiên

TV. Minh Quang-WA

100

Tr. Tăng

56     

Diệu Hồng

TV. Minh Quang-WA

500

 

57     

Huỳnh Thị Huê

TV. Minh Quang-WA

400

Trg Hạ &Tr Tăng

58     

Diệu Lý (Sophie Le)

TV. Minh Quang-Syd

200

 

59     

Nhật Trì

TV. Minh Quang-Syd

200

 

60     

Diệu Thiện

TV. Minh Quang-Syd

200

 

61     

Nhâm Thiện Phát

TV. Minh Quang-Syd

50

 

62     

Nhâm Sỉ Đức

TV. Minh Quang-Syd

50

 

63     

Nhâm Sỉ Tâm

TV. Minh Quang-Syd

10

 

64     

Đỗ Thị Nga

TV. Minh Quang-Syd

10

 

65     

Tâm Hiền

TV. Minh Quang-Syd

200

 

66     

Chúc Nha

TV. Minh Quang-Syd

200

 

67     

Chiêu Ngọc

TV. Minh Quang-Syd

200

 

68     

Huyền Thư

TV. Minh Quang-Syd

100

 

69     

Tâm Phước

TV. Minh Quang-Syd

100

 

70     

Thiện Thanh-Nhật Khiết

TV. Minh Quang-Syd

300

 

71     

Tâm Khánh

TV. Minh Quang-Syd

400

 

72     

Lương Lan

TV. Minh Quang-Syd

50

 

73     

Tâm Tuệ

TV.Minh Quang-Syd

200

Trg Hạ &Tr Tăng

74     

Nguyên Vân

TV. Minh Quang-Syd

50

 

75     

Diệu Toàn

TV. Minh Quang-Syd

30

 

76     

Chánh Đạt Hùng

TV. Minh Quang-Syd

20

 

77     

Thomas Cao

TV. Minh Quang-Syd

20

 

78     

Thu Ngoc

TV.Minh Quang-Syd

50

 

79     

Diệu Âm

TV. Minh Quang-Syd

50

 

80     

Gd. Thuỷ Ngọc

TV. Minh Quang-Syd

100

 

81     

Nhật Ngọc

TV. Minh Quang-Syd

100

 

82     

Chúc Kháng

TV. Minh Quang-Syd

100

 

83     

Chúc Trì

TV. Minh Quang-Syd

50

 

84     

 

Total

$49,490

 

85     

Diệu Tịnh-Liên Hoa

Tu Viện Quảng Đức

500

 

86     

Lệ Mỹ Thanh Nga

Tu Viện Quảng Đức

500

 

87     

Diệu Phước

Tu Viện Quảng Đức

200

 

88     

Nguyên Như

Tu Viện Quảng Đức

200

Trg Hạ &Tr Tăng

89     

Nguyên Châu

Tu Viện Quảng Đức

200

Trg Hạ &Tr Tăng

90     

Nguyên Đà

Tu Viện Quảng Đức

200

Trg Hạ &Tr Tăng

91     

Nguyên Hỷ

Tu Viện Quảng Đức

100

 

92     

Quảng Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

100

 

93     

Tâm An - Ngọc Hân

Tu Viện Quảng Đức

100

 

94     

Thanh Phi-Thanh Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

100

 

95     

Nguyên Nhật Thơ

Tu Viện Quảng Đức

100

 

96     

Quảng Hương

Tu Viện Quảng Đức

200

 

97     

Quảng Tịnh

Tu Viện Quảng Đức

100

 

98     

Quảng Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

100

 

99     

Quảng Tâm

Tu Viện Quảng Đức

100

 

100 

Nguyên Nhật Diệu (Vy)

Tu Viện Quảng Đức

50

 

101 

Nguyên Nhật Diệu (Bông

Tu Viện Quảng Đức

50

 

102 

Ms. Ly

Tu Viện Quảng Đức

20

 

103 

Hoa Phước

Tu Viện Quảng Đức

50

 

104 

Hữu Thu-Hữu Pháp

Tu Viện Quảng Đức

100

 

105 

Anh Diệu

Tu Viện Quảng Đức

20

 

106 

Ms Mandy

Tu Viện Quảng Đức

20

 

107 

Khánh Trúc

Tu Viện Quảng Đức

50

 

108 

Ms Thanh

Tu Viện Quảng Đức

20

 

109 

N T Bảo-N T Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

100

 

110 

Tâm Từ-Diệu Thanh

Tu Viện Quảng Đức

200

 

111 

Nguyên Nhật Định (Ly)

Tu Viện Quảng Đức

100

 

112 

Nguyên Nhật Thảo

Tu Viện Quảng Đức

50

 

113 

Thục Đức

Tu Viện Quảng Đức

100

 

114 

Nguyên Trâm

Tu Viện Quảng Đức

50

 

115 

Nguyên Tân-Nguyên Thảo

Tu Viện Quảng Đức

200

 

116 

Bạch Vân

Tu Viện Quảng Đức

50

 

117 

Thiện Bảo (Mai)

Tu Viện Quảng Đức

50

 

118 

 

Total

$4,080

 

119 

Sư Cô Giác Trí

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

120 

Sư Cô Giác Duyên

Pháp Bảo Tự Viện

300

 

121 

Tâm Huệ

Pháp Bảo Tự Viện

300

Trg Hạ &Tr Tăng

122 

Chúc Liêm

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

123 

Ngọc Nghiêm

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

124 

Chúc Sang

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

125 

Quảng Khánh

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

126 

Diệu Đức

Pháp Bảo Tự Viện

80

 

127 

Thanh Triệu

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

128 

Thanh Phú

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

129 

Diệu Quyền

Pháp Bảo Tự Viện

250

 

130 

Tâm Kỉnh

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

131 

Bửu Trí

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

132 

Thọ Nhựt

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

133 

Diệu Huệ

Pháp Bảo Tự Viện

150

 

134 

Tâm Huệ Hạnh

Pháp Bảo Tự Viện

400

 

135 

Chúc Hy

Pháp Bảo Tự Viện

150

 

136 

Hồng Hoàng

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

137 

Tiên Ngọc

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

138 

Diệu Yên

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

139 

Hà Mạnh-Nguyệt

Pháp Bảo Tự Viện

20

 

140 

Từ Hội

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

141 

Diệu Tâm

Pháp Bảo Tự Viện

50

 

142 

Sư Cô Giác Niệm

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

143 

Viên Định

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

144 

Tịnh Phước-Tâm Châu

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

145 

Huệ Ngọc

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

146 

Thanh Tín

Pháp Bảo Tự Viện

150

 

147 

Diệu Phước

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

148 

Chúc Vượng (1)

Pháp Bảo Tự Viện

120

 

149 

Chúc Thường

Pháp Bảo Tự Viện

40

 

150 

Thanh Vi

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

151 

Huệ Tâm

Pháp Bảo Tự Viện

50

 

152 

Gđ. Giác Ngọc

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

153 

Viên Hảo

Pháp Bảo Tự Viện

50

 

154 

Pháp Đăng

Pháp Bảo Tự Viện

50

 

155 

Huệ Đức

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

156 

Quảng Oánh

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

157 

Chúc Bạch

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

158 

Diệu Lộc

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

159 

Lý Diệu Hạnh

Pháp Bảo Tự Viện

45

 

160 

Đồng Phúc

Pháp Bảo Tự Viện

45

 

161 

NgọcTâm

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

162 

Thanh Quang

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

163 

Diệu Tương

Pháp Bảo Tự Viện

50

 

164 

HL Diệu Chung Lê Thị Miền

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

165 

Tịnh Bảo

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

166 

Cụ Viên Châu-Cụ Vạn Điền

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

167 

Thanh Đô

Pháp Bảo Tự Viện

200

 

168 

Diệu Hồng

Pháp Bảo Tự Viện

100

 

169 

 

Total

$6,500

 

170 

Diệu Châu

Chùa Minh Giác

200

 

171 

Chùa Trúc Lâm

Chùa Trúc Lâm

500

 

172 

 

Total

$700

 

173 

Chùa Pháp Hoa-SA

Chùa Pháp Hoa-SA

500

 

174 

Gđ Thiện Phong

Chùa Pháp Hoa-SA

1,000

 

175 

Huệ Liêm - Thiện Trí - Chánh Tịnh Hoàng - Thuận

Chùa Pháp Hoa-SA

500

 

176 

Trươnng Xuân Moãn

Chùa Pháp Hoa-SA

100

 

177 

Thiện Tịnh

Chùa Pháp Hoa-SA

150

 

178 

Gđ Trương Mỹ Dung

Chùa Pháp Hoa-SA

50

 

179 

Trương Mỹ Hạnh

Chùa Pháp Hoa-SA

50

 

180 

Trương Mỹ Hồng

Chùa Pháp Hoa-Sa

50

 

181 

Gđ Trương Thanh Hải

Chùa Pháp Hoa-Sa

50

 

182 

Gđ Phan Thị Khê

Chùa Pháp Hoa-SA

50

 

183 

 

Total:

$2,500

 

184 

Văn Trọng Tiên

Chùa Pháp Quang-Qld

400

Trg Hạ &Tr Tăng

185 

Tâm Hiền

Chùa Pháp Quang-Qld

300

Trg Hạ &Tr Tăng

186 

Diệu Phước

Chùa Pháp Quang-Qld

300

Trg Hạ&TrTănng

187 

 

Total:

$1,000

 

188 

Tịnh Xá Minh Đăng Quang

TX Minh Đăng Quang

500

 

189 

Diệu Trí

TV Vạn Hạnh-Act

100

 

190 

Nguyên Đại

Chùa Giác Nhiên-NZ

300

 

191 

Ni Sư Trí Lưu

Chùa Linh Sơn-Qld

300

 

192 

Nhựt Mai

 

400

 

193 

 

Total:

$1,600

 

194 

Giác Hóa

Ch. Huyền Quang-Syd

150

Trg Hạ &Tr Tăng

195 

Diệu Lan

Ch. Huyền Quang-Syd

100

 

196 

 

Total:

250

 

197 

Minh Phước

Chùa Quan Âm-SA

500

 

198 

Diệu Trí

Chùa Quan Âm-SA

500

 

199 

Đồng Hồng

Chùa Quan Âm-SA

500

 

200 

An Vũ

Chùa Quan Âm-SA

500

 

201 

 

Total:

$2,000

 

 (đang tiếp tục cập nhật)

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013