Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG

 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )
 

---o0o---

 Ban Chức Sự
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
  

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Giác Ng

Thiền Chủ: HT Thích Như Huệ

Phó Thiền Chủ:  HT Thích Bảo Lạc

Hóa Chủ: HT Thích Minh Hiếu

Ban Giám Luật: HT Quảng Ba, TT Nguyên Trực

Ban Giáo Thọ: HT Bảo Lạc, HT Trường Sanh,

Ban Khai Thị: HT Huyền Tôn, HT Như Huệ, HT Bảo Lạc, HT Giác Ngộ, HT Quảng Ba, HT Trường Sanh, HT Minh Hiếu, TT Nguyên Trực, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương

Ban Giáo Thọ (Lớp Tăng Ni): HT Huyền Tôn, HT Như Huệ, HT Bảo Lạc, HT Quảng Ba, HT Trường Sanh, HT Minh Hồi, HT Minh Hiếu.

Ban Giảng Sư (thuyết Pháp cho quý Phật Tử): HT Quảng Ba, HT Trường Sanh, TT Bổn Điền, TT Nhật Tân, TT Nguyên Trực, TT Tâm Phương, TT Thiện Hiền, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín

Ban Nghi Lễ: TT Thiện Hiền, TT Như Định

Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh, Đh. Diệu Ánh, Đh Thiện Tường, Đh Thiện Hạnh.

Ban Thủ Quỹ: Ni Sư Viên Thông,  Đh Diệu Hòa

Ban Hô Canh:  Ban Nghi Lễ cử sau

Chúng Trưởng Tăng : TT Đạo Thông

Chúng Trưởng Ni: Sư Cô Thảo Liên 1

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ: Đh Diệu Âm

Chúng Trưởng Nữ  Cư Sĩ : Đh Tâm Hu

Tri Chung Bảng: ĐĐ Minh Thiên

Ban Hương Đăng: Sư Cô Thuận Liên, SC Nguyên Khai và Phật tử tùng hạ

Ban Trai Soạn: Sư Cô Thảo Liên 2, NS Viên Thông và Phật tử tùng hạ

Ban Hành Đường : Ni sư Tịnh Chánh, SC Như  Như, SC Hu Khiết

Ban Văn Nghệ Thiền Trà :  HT Trường Sanh

Ban Thị Giả: ĐĐ Thông Hiếu, ĐĐ Hạnh Phát, ĐĐ Hạnh Phước, ĐĐ Giác Phong, Đh Tâm Thảo, Đh. Quảng Trí Tấn

Ban chụp hình & Quay phim: Đh. Thiện Thanh, Đh. Thiện Hòa, Đh. Diệu Khai , Đh. Quảng Hội, Đh. Minh Tuấn

Ban Âm Thanh & Ánh Sáng: TT Minh Hội, Đh Thiện Hòa, Đh Minh Bổn

Ban Y Tế : Đh.Tâm Bối, Đh.Thiện Bảo, Đh. Tâm Nguyệt

Ban Vệ Sinh & Môi Trường : Đh Minh Mẫn, Đh Thiện Nhân, Đh Thiện Thảo, Đh Thiện Tấn, Đh Thiện Đạo

 

 

 

 

 

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013