Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 

An cư an lạc

Mưa Đông ròng rã bao ngày
Bỗng dưng quang tạnh, hôm nay nắng vàng
Khuôn viên Thiền Viện Minh Quang
Trang nghiêm, bàng bạc Y vàng nhẹ bay
Tăng Ni Phật tử hăng say
An Cư Kiết Hạ, Đông này bên nhau
Thiền môn chật vật nhu cầu
Nhưng mà nồng đượm thâm sâu Đạo tình
Trên là Chư vị Cao minh
Dắt dìu hậu học qui trình tiệm tu
Kế là Phật tử siêng tu
Duyên may kề cận tiếp thu lời Thầy
Quá đường nâng bát cơm đầy
Nhớ cơm Hương Tích, cơm nầy ngát huơng
Hương Từ ướp tẩm tư lương
Hương Bi xông tẩm tình thương vô cầu
Bát cơm nâng tựa ngang đầu
Nhớ công người đã mười hôm dãi dầu
Chắp tay con kính nguyện cầu
Đại Bi hương tỏa khắp bầu nhân gian
Người người cảm thấy bình an
Chung hòa an lạc thế gian, Niết Bàn.

 

(Cảm tác Khi đọc bài Diễn Văn Khai Mạc của HT Minh Hiếu
và bài Bát Cơm Hương Tích của TT Nguyên Tạng)

Viết từ Melbourne ngày
4-7-2013
Đệ tử Thanh Phi

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013