Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 

 

 Nội Quy Trường Hạ

 

Để sách tấn tu tập pháp giải thoát trong 10 ngày An Cư, Ban Chức Sự Trường Hạ Vạn Hạnh xin đại chúng chấp hành các điều như sau: 

1/Khi nghe hiệu lệnh nên có mặt tại địa điểm sinh hoạt cần thiết như Chánh điện, Trai đường, lớp học.v.v....

2/ Có duyên sự ra khỏi đại giới trường, phải tác bạch giữa đại chúng, nêu rõ lý do

3/Tiếp khách xin mời vào khách đường và không tiếp khách trong giờ tu học của Trường Hạ

4/ Tham dự tất cả những buổi tụng kinh, tọa thiền, học giáo lý

5/ Để giữ gìn sức khỏe chung, sau giờ chỉ tịnh xin đại chúng an tức, nghỉ ngơi.

6/ Có việc gì cần, xin liên lạc ban lãnh chúng Trường Hạ. 

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ đại chúng thân tâm an tịnh, tứ đại điều hòa trong suốt thời gian tu học.

 Nam Mô A Di Đà Phật

 

 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Cập nhật: 03-07-2012