Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

Lời Ngỏ

 

Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều tụ về nhóm họp một nơi kiết giới an cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Ðịnh, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh. 

Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “ tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” (ba tháng cấm túc an cư, chín mươi ngày chuyên tinh hành trì tu học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Ðại Lợi – Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, mỗi năm đều qui tụ lại một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày. 

Mười hai kỳ an cư trước đây được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, South Australia (2000), Chùa Pháp Bảo, New South Wales (2001), Chùa Linh Sơn, Victoria (2002), Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra (2003), Tu Viện Quảng Đức, Victoria (2004, 2011), Chùa Phổ Quang, Perth (2005), Chùa Pháp Bảo, Sydney (2006) lần thứ 2; Chùa Pháp Hoa, Adelaide, (2007); Chùa Linh Sơn lần thứ 2 (2008, Chùa Pháp Bảo, lần thứ 3, 2009, Thiền Viện Minh Quang (2010), Tu Viện Quảng Đức (2011), năm nay, khóa An Cư  Kiết Ðông kỳ 13 được tổ chức lần thứ hai tại Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra .

Tập Kỷ Yếu này ghi nhận lại những cảm nhận, những kỷ niệm, những hình ảnh sinh hoạt của Trường Hạ Vạn Hạnh như một món quà tinh thần kỷ niệm cuối khóa cho mọi hành giả tham dự khóa tu và thân tặng các pháp hữu gần xa. 

Dù hết sức cố gắng trong khả năng, tuy nhiên những thiếu sót chắc chắn không sao tránh khỏi. Kính mong Chư Tôn Ðức và quý Phật tử hoan hỷ góp ý và bổ chính. 

Nam Mô A Di Đà Phật

Trân trọng,


Ban Thực Hiện Kỷ Yếu Trường Hạ

 

 

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Cập nhật: 09-07-2012