Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

KỶ YẾU
TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày 04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )


 

 


 

Mục lục 

 

Lời Ngỏ. Ban Biên Tập

Lễ Tưởng Niệm Bốn Đời Tăng Thống của GHPGVNTN. HT Thích Như Huệ

Thư Thỉnh An Cư Khóa 13. TT Thích Quảng Ba
Lời khai mạc Khóa An Cư. HT. Thích Quảng Ba
Thiên Thượng Thiên Hạ Vô Như Phật.  HT Thích Huyền Tôn
Tán dương công hạnh tu tập của bốn đời Tăng Thống  HT Thích Như Huệ
Cuộc đời và hành trạng của Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. HT Thích Bảo Lạc
Sắp xếp sự tu tập.  HT Thích Bảo Lạc dịch
Bác Siêu, vị Bồ Tát tại gia.  HT Thích Trường Sanh
Tình pháp lữ.  TT Thích Tâm Phương
Hành trạng Đức Đệ Nhất & Đệ NhịTăng Thống (thơ). TT Thích Nhật Tân

Vạn Hạnh xưa và nay.  TT Thích Nguyên Tạng
Tu hình thức và không hình thức.  ĐĐ. Thích Phổ Huân
Tu pháp tham thiền Đốn Ngộ.  ĐĐ. Thích Thông Hiếu (st)
Vạn Hạnh lưu danh (thơ). Thanh Phi

Giọt châu ngọc “Vô Thường Thị Thường” (thơ). Mặc Giang
Kiết Đông đạo vị. An Lạc Hạnh
ng về Trường Hạ (thơ). Tỳ Kheo Ni Như Tuyết
Cho và nhận. Cỏ Thơm

An Cư Tu Học (thơ). Diệu Đức
Giữ tâm một chỗ, việc gì cũng xong. Tỳ Kheo Ni Giác Anh

Mùa Hạ về (thơ) Thích Nữ Minh Hạnh

Thư gởi cho con. Quảng Hỷ
Đạo Phật là hiện thân của tinh thần bình đẳng. Thích Nữ Chúc Học
Mười ngày an cư tu học (thơ) Thích Nữ An Hiếu
Ân tình. Quảng Tịnh

Cảm niệm An Cư (thơ) Tâm Huệ

Đảnh lễ tri ân. Thích Nữ Minh Hạnh
Ân Thầy (thơ) Thích Nữ Thảo Liên

Trăng Vạn Hạnh. Tâm Tuệ Hạnh

Cảm niệm tri ân. Thích Nữ Viên Thông

Trăng Vạn Hạnh. Tâm Tuệ Hạnh

Tri ân & cảm niệm. Diệu Tín

Tường thuật Khóa An Cư Kiết Đông 2012. Phổ Trí - Tâm Huệ
Kỷ Yếu Khóa An Cư Kiết Đông 2012 - Download  bản PDF


Văn Kiện Khóa An Cư:
Ban Chức Sự Trường Hạ Vạn Hạnh (2012)
Lịch giảng tại Trường Hạ Vạn Hạnh (2012)

Nội quy tại Trường Hạ Vạn Hạnh (2012)
Thời khóa và hiệu lệnh tại Trường Hạ
Vạn Hạnh (2012)

Ban Duy Na Duyệt Chúng tại Trường Hạ Vạn Hạnh (2012)
Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Trường Hạ Vạn Hạnh (2012)

Danh sách Phật tử tại gia tham dự tại Trường Hạ Vạn Hạnh (2012)
Danh sách Ban Hành Ðường
Danh sách Phật tử nghe pháp qua hệ thống Paltalk - Room Phật Pháp Nhiệm Mầu
Danh sách Tự Viện & Phật tử cúng dường tịnh tài Trường Hạ

Chứng Điệp An Cư dành cho Chư Tăng Ni
Chứng Chỉ An Cư dành cho Nam Nữ Phật tử
Ban Thủ Quỹ Trường Hạ Vạn Hạnh báo cáo trong Lễ Bế Mạc


Hình ảnh:

Hình ảnh sinh hoạt tại Khóa An Cư Kiết Ðông - Tu Viện Vạn Hạnh
 

 

 

 

 


Ban Thực Hiện Kỷ Yếu

Cố vấn: HT Thích Bảo Lạc
Biên  tập nội dung: TT Nguyên Tạng
Ðánh máy: ĐĐ Phổ Huân, NS Viên Thông,
SC Nguyên Khai, Diệu Ánh
Trình bày nội dung: Nhị Tường
Trình bày bìa: Quảng Tuệ Duyên
Sửa bản in: Thích Thanh Nghiệp,
Quảng Hoa Tâm, Minh Tường
Kỹ thuật ấn loát: Tu Viện Vạn Hạnh
 

 


(xem khóa An Cư các năm trước)

 

 

 

---o0o---
Cập nhật: 01-05-2011


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544