Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh


 

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC
 PHẬT LỊCH  2555

( Từ ngày
05/07/2011 đến ngày 15/07/2011 )

 

 


 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC
 PHẬT LỊCH  2555
( Từ ngày 05/07/2011 đến ngày 15/07/2011 )
 

---o0o---

 

Ban Chức Sự
TRƯỜNG HẠ QUẢNG ĐỨC
 

 

Chứng Minh: HT Thích Huyền Tôn . HT Thích Như Huệ. HT Thích Bảo Lạc

Thiền Chủ: HT Thích Như Huệ

Phó Thiền Chủ:  HT Thích Bảo Lạc

Hóa Chủ: TT.Thích Tâm Phương

Ban Giám Luật:TT Thích Trường Sanh,  Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết.

Ban Giáo Thọ: TT Thích Quảng Ba, TT Thích Trường Sanh, TT Thích Nguyên Trực.

Ban Khai Thị: HT. Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc,TT Thích Quảng Ba,TT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu,TT Thích Nhật Tân, TT.Thích Tâm Minh,TT Thích Tâm Phương.

Ban Giáo Thọ 1 (dạy Luật Tỳ kheo & Tỳ Kheo Ni): HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ, HT Thích Bảo Lạc, Ni Sư Như Tuyết (hướng dẫn cho Tỳ Kheo Ni).

Ban Giáo Thọ 2 (dạy Luật Sa Di & Oai Nghi cho Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni):TT Thích Tâm Minh,TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Đạo Thông, ĐĐ Thích Viên Trí, ĐĐ Thích Nhuận Chơn, Ni Sư Như Tuyết, Sư Cô Viên Thông. 

Ban Giảng Sư (thuyết Pháp cho quý Phật Tử):TT Thích Quảng Ba, TT Trường Sanh, TT Nguyên Trực, TT Tâm Phương, TT Tâm Minh, TT Nhật Tân, TT Nguyên Tạng, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Đạo Thông, ĐĐ Phổ Huân, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Nhuận Chơn, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Đồng Thanh, ĐĐ Thông Hiếu, ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Đồng Định, Ni Sư Như Tuyết, Sư Cô Viên Thông, Sư Cô Nguyên Khai, Sư Cô Nhật Liên.

Ban Nghi Lễ:  TT Tâm Minh, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Đồng Định,
ĐĐ Đồng Thanh, ĐĐ. Nhuận Chơn, ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiển,  ĐĐ.Thanh Lương.

Ban Thư Ký & Kỷ Yếu: TT.Nguyên Tạng, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Phổ Huân, Ni Sư Nhật Nhan, Sư Cô Phổ Huệ, Đh. Nguyên Thiện Bảo, Đh. Quảng Tịnh Thiều Bình, Đh Hải Hạnh, Đh. Diệu Ánh Ngọc Hiên.

Ban Thủ Quỹ: Ni Sư Như Tuyết, Sư Cô Thích Nữ Viên Thông, Đh Diệu Hòa. Đh Hồng Hạnh.

Ban Hô Canh:   TT Nguyên Tạng, ĐĐ Viên Tịnh, ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Đồng Định,  ĐĐ   Hạnh Tri, ĐĐ Đạo Hiển, ĐĐ Thanh Lương.

Chúng Trưởng Tăng :  TT.Thích Nguyên Trực.

Chúng Trưởng Ni: Sư Cô Thích Nữ Viên Thông.

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ:Đh. Hồng Hoàng

Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ :  Đh.Tâm Huệ  

Tri Chung Bảng: ĐĐ Thích Hạnh Phát, ĐĐ Thích Hạnh Phước, ĐĐ Thích Hoằng Niệm.

Ban Hương Đăng: Sư Cô  Nhật Liên, Sư Cô Phương Ngân, Sư Cô Giác Trí,  Sư Cô Đạo Thanh, Sư Cô Thể Viên, Ni Cô Thức Xoa Thanh Quang, Đh. Hồng Hạnh, Đh.Thanh Phi. Đh.Thục Đức, Đh.Hồng Ngọc.

Ban Trai Soạn :   Sư Cô Hạnh Nguyên, Sư Cô Hạnh Chiếu và Phật tử TV Quảng Đức

Ban Hành Đường : Sư Cô Viên Thông,  Sư Cô Đồng Liễu, Sư Cô Nguyên Khai,  Sư Cô Phương Ngân, SC Đạo Tịnh, SC Đạo Thanh, SC Giác Duyên, Thức Xoa Đạo Tràng và Phật tử tham dự khóa An Cư.

Ban Văn Nghệ Thiền Trà : TT Thích Trường Sanh, TT Thích Nhật Tân,  ĐĐ Đồng Thanh, ĐĐ Hạnh Phẩm, SC Viên Thông, Đh. Quảng Tịnh Đạo Ca Quảng Đức.

Ban Thị Giả: ĐĐ Viên Từ, ĐĐ Hạnh Phước, Sư Cô Giác Niệm, Sư Cô Giác Duyên, Sa Di Giác Thuần, Thức Xoa Đạo Tràng, Thức Xoa Thanh Quang, Sa Di Thông Lễ, Sa Di Ni Đạo Hiếu, Đh Thục Hà, Đh Nguyên Giác, Đh Quảng Văn Tính, Đh Tịnh Liên,  Đh. Nguyên Nhật Thường.
Ban Chụp Hình & Quay Phim: Đh Thiện Hưng, Đh Nguyên Nhật Khánh Mỹ Hạnh, Đh. Hoàng Lan Giác Thiện Duyên; Đh. Đức Hoa Mộng Trinh, Đh.Thục Đức Giác Trí

Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:  ĐĐ Hạnh Phước, ĐĐ Hoằng Niệm, Đh Thiện Hưng, Đh Công Đạo, Đh.Nguyên Tâm, Đh.Tâm Quang Nghiêm Xuân Hiền.

Ban Y Tế :  Bác Sĩ  Chúc Hân. Bác Sĩ Đăng Khoa.  Dược Sĩ Chiêu Dương.

Ban Vệ Sinh & Môi Trường : Đh. Nguyên Thiện Hạnh, Đh.Trung Trực, Đh. Lương My Ly, Đh.Chơn Lý, Đh. Nguyên Như, Đh. Diệu Toàn, Đh. Nguyên Đà

 

 

 

---o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ
Cập nhật: 5-7-2011


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục An Cư năm 2011

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544