Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

KHÓA AN CƯ KIẾT ÐÔNG
 PHẬT LỊCH  2556

( Tổ chức tại Tu Viện Vạn Hạnh, từ ngày 04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )Hình ảnh
Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Ðông

Nhiếp ảnh: Sa Di Thông Thắng

4-7-lekhaimac

At first page       Next page

1 of 3

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2