Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 
 

 

       ÂN THẦY

 

Ân đức Thầy đã ra công dạy bảo

Và hết lời cân nhắc với nhủ khuyên

Đứng cùng đi, ăn nói phải dịu mềm

Để xứngg đáng là người hiền Thích Nữ

Giới Định Huệ, Thầy dạy cùng ý tứ

Đức hạnh cùng trí tánh với nhẫn kiên

Phải làm sao sáng tỏ chốn cửa thiền

Hầu độ chúnng thoát luân hồi sanh tữ

Thầy dạy bảo sống sao là lẽ phải

Mặt người đời ai phỉ báng khinh chê

Miễn làm sao ta giữ được vẹn toàn

Đường chánh đạo nghiêm trì theo giới luật

Thầy dạy bảo chơn tâm cùng hạnh đức

Tánh hạnh lành sớm thoát khỏi oan khiên     

Gắng trả xong nghiệp cũ chớ than phiền

Và nghiệp mới đừng vay thêm con nhé !

Thầy dạy bảo ân cần luôn cặn kẻ

Đức Từ bi con phải tập cho thuần

Tánh đại đồng con tôi luyện cho nhuần

Tâm tánh ý đừng buông lung phóng túng

Thầy dạy bảo con đừng nên nao núng

Dù gian lao thử thách tới tận cùng

Dù phong ba và nghiệp quả dồn chung

Vẫn dũng mãnh đại hùng gan sắt đá

Thầy dạy bảo con vui lòng trả quả

Kiếp nhân sanh là đã thế rồi !

Con đâu màng danh vọng nữa mà chi

Tội tạo mãi e luân hồi sanh tử

Bước học đạo ta tầm câu Lục tự

Hiểu Di Đà sáu chữ nghĩa thâm sâu

 Ba La Mật sáu pháp ấy nhiệm mầu

Đưa sanh chúng thoát cấu tần ô nhiễm

Thầy dạy bảo con nên cần thực hiện

Chữ Nhẫn hòa tu tiến độ nhân sanh

Y giáo truyền Bát Chánh Đạo thơm lành

Xa lánh chữ, lợi danh tình ham muốn

Giờ phút chót con cần nên định hướng

Rõ đường về Cực lạc rất cao thâm

Ấy là nơi quả vị con đã tầm

Đường Trung đạo con âm thầm an dưỡng

Thầy dạy rõ tận tường và kỷ lưỡng

Từ nội tâm ngoại cảnh bước đường tu

Biết làm sao để báo đáp Ân Sư

Ơn đức ấy con suốt đời ghi nhớ !

Con thành kính ghi lên lời tha thiết

Đức Từ bi Phật Tổ chứng lòng con

Con nguyền tu cho công đức vuông tròn

Hầu đền đáp công ơn Thầy dạy bảo.

                       

               TKN. Thích Nữ Thảo Liên

                      (Thiền Viện Minh Quang)

 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012