Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

  

Mười ngày an cư tu học

 

 

Tu viện Vạn Hạnh rộng mênh mông,

Hành giả tụ về thật rất đông

Thất chúng đồng tu vui sao kể

Sớm chiều vang mãi tiếng kệ kinh

 

Thời khắc khóa tụng đều sách tấn,

Đêm về tọa thiền thêm an lạc

Công phu xong rồi lại khai thị

Sáng ra đại chúng đồng tiểu thực

 

Sau đó cùng nhau đồng thảo luận

Tất cả mọi người thêm ý kiến

Làm cho buổi họp càng linh động

Phát biểu từng người đem lợi lạc

 

Trai đường đông đủ thật trang nghiêm

Hành trì tu tập theo thời khóa

Tứ chúng đồng tu tâm giải thoát

An cư kiết giới được viên thành.

              

                       TN An Hiếu

 

   

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012