Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 


 


 

TRI ÂN VÀ CẢM NIỆM

 

Một lần nữa Thủ đô Canberra lạnh lẽo lại được đón tiếp những bước chân du hóa của chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trở về tham dự An Cư Kiết Hạ của năm 2012 này. 

Mỗi lần nhìn hình ảnh uy nghiêm và cảm nhận đạo lực của chư Tôn Đức Tăng Ni lãnh đạo cũng như được hòa mình trong đoàn thể hòa hợp, lòng chúng con vô cùng hoan hỷ vì cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn, và nơi bản thể thanh tịnh Tăng đoàn. Trong những ngày qua được sự giáo dưỡng của chư Tôn Đức trong Ban Giáo thọ, sự chăm sóc chu đáo của Hòa Thượng Hóa Chủ Tu Viện Vạn Hạnh cùng Ban Tổ Chức. Chúng con đã được những thời Công phu, tụng Kinh và Thuyết Pháp thật là mầu nhiệm và an lạc. Mặc dầu thời tiết bên ngoài, vô cùng lạnh lẽo khắc nghiệt, nhưng chúng con vẫn cố gắng tinh tấn tu tập để không phụ công khó nhọc của các Sư Cô trong Ban Trai Soạn và Hành Đường cùng hàng Đàn Na tín thí công phu, công quả, phục vụ cho khóa An Cư được thành tựu viên mãn. 

Con xin được dâng lên lời tri ân đến chư Tôn Đức Tăng Ni và xin cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử đã hết lòng hộ đạo trong tinh thần kính Phật, trọng Tăng, mến mộ Chánh pháp.

 

Van Hạnh An Cư 2012

Phật Tử Diệu Tín

 

 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012