Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 


 


 

CẢM NIỆM TRI ÂN
 

Mùa An Cư năm nay với sự hướng dẫn của Giáo Hội tổ chức. Nhằm mục đích cho chư Tăng Ni ở khắp Tiểu bang tụ hội về đây Kiết Đông An Cư trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, tu Tam Vô lậu học xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo hầu tương lai hoằng truyền Chánh pháp.

Con cảm thấy hạnh phúc khi được sống chung với huynh đệ Trường Hạ như tổ chức tình thương  tập trung. Vạn Hạnh khai mở Trường Hạ lần thứ hai, vì đang xây dựng nên còn chật vật phương tiện đi lại. Nhưng con rất vui vì được cùng đại chúng tu học. Tất cả Tăng Ni, Phật tử đều khép mình trong nội quy Trường Hạ trong tinh thần tu học. Từng cá nhân luôn Chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi và cũng như trong lúc làm việc. Trong thâm tâm con hằng mơ ước cho Tăng chúng ngày thêm hòa hợp, luôn sống trong tinh thần Lục hòa cộng trụ. Vì Lục hòa là nguyên tắc sống là chất keo gắn chặt và nối kết bền vững giữa những người đệ tử Phật, có hòa hợp thì việc lớn nào cũng thành công mỹ mãn. 

Nay Chư Tôn Đức cùng Ban chức sự Trường Hạ đưa pháp Lục hòa ra áp dụng, trong những buổi tham luận hay mỗi khi Hòa Thượng Hóa Chủ nói chuyện cũng luôn ân cần vấn an sức khoẻ, chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa cùng đại chúng. Ôi! tình thương quý Ngài bao la vô bờ bến, chẳng khác người mẹ hiền lo lắng cho con. Quý Ngài thật sự Từ bi vô lượng lo cho đại chúng, dù khó nhọc đến đâu trên môi vẫn nở nụ cười hoan hỷ. Quý Ngài là những dòng sữa mát, là bóng cây đại thọ luôn tỏa mát cho chúng con, chúng con vô cùng diễm phúc được sống trong vòng tay của quý Ngài, được sự quan tâm nhắc nhở cũng như sự yêu thương đùm bọc để cho chúng con được yên ổn tu hành. 

Quý Ngài không quản tuổi già sức yếu, cũng vì chúng con mà đến Trường Hạ Vạn Hạnh để dắt dẫn hàng đệ tử trên lộ trình giải thoát, đã dành trọn đời mình cho đạo pháp cũng như cho đàn hậu học. Chúng con mang nặng thâm ân sâu dầy đó, không biết làm gì đền đáp, chỉ nguyện cố gắng tu hành hầu mong đền đáp được chút thâm ân mà quý Ngài đã trợ duyên cho chúng con trong suốt mười ngày An Cư này. 

Con thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức chứng minh và Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chư Phật tử đã phát tâm cúng dường Trường Hạ để cho Hành giả được hưởng mười ngày An Cư thật trọn đầy hạnh phúc và an lạc.

                                                                                                     Viết tại Khóa An Cư Vạn Hạnh 2012

Thích Nữ Minh Hạnh

 

 

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012