Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 


 


 

CẢM NIỆM AN CƯ

 

Úc Châu lạnh buốt tiết Đông sang

Cây lá xanh xao cảnh héo tàn

Nhưng kìa, Vạn Hạnh hoa tươi thắm

Hoan hỷ, chan hòa nét bình an !

 

***

An Cư Kiết Hạ đến đây rồi

Mười ngày tu học được yên vui

Hành trì, công quả,..thường tinh tấn

Vui đạo, niềm vui của mọi người !

 

***

Thấp thoáng đâu đây chiếc áo vàng

Đây kia…thanh thản cánh áo lam

Vân tập về đây ngày  hội lớn

Của mùa truyền thống chốn Già Lam

 

***

Hội thảo, tụng Kinh, Cúng Quá đường

Thầy, Cô ban rãi vạn tình thương

Dắt dẫn  chúng con nhuần Chánh Pháp

Thúc liễm thân tâm, học nhún nhường

 

***

Đạo lý ngàn xưa Tổ tiên ta

Hiếu-Trung-Tiết-Nghĩa-Đức-Vị tha

Nhớ nguồn nghĩ giếng khi uống nước

Nhớ Thầy, nhớ Tổ dựng xây nhà…

 

***

Tưởng niệm người xưa đã dày công

Hy sinh vì đạo hết tấc lòng

Vững tâm, tận lực, bền thạch trụ

Phật Pháp muôn đời của Tổ Tông

 

***

Niệm Ngài Tịnh Khiết chí xuất trần

Thạc Đức Cao Tăng, Huệ cao thâm

Thực hành chuyên nhất Giới-Định-Tuệ

Công hạnh, Từ bi thật tuyệt luân !

 

***

Niệm Ngài Tăng Thống Thích Giác Nhiên

Pháp thân thanh tịnh, giới tinh nghiêm

Dẫn đầu vận động đòi tín ngưỡng

Công hạnh tu trì, đức thanh liêm

 

***

Niệm bậc danh Tăng đức vẹn toàn

Biện tài, lãnh đạo, Đóa Hồng Liên

Nghiêm trì giới luật Ngài Đôn Hậu

Nghịch cảnh không lay Đức Thánh Hiền

 

***

Thông minh siêu việt Ngài Huyền Quang

Khai Sơn, Giám viện, dịch sách kinh

An nhiên , bất khuất trong quản thúc

Tăng Thống muôn đời trong thế nhân

 

***

Đặc biệt Khóa tu lễ Tấn phong

Tăng tài góp sức, góp lắm công

Hai Hòa Thượng lớn, hai Thượng Tọa

Với một Ni Sư, báo Tứ Ân

 

***

Trai đàn bạt độ, tiến Hương linh

Siêu độ vong linh, tụng trì Kinh

Oan hồn uổng tử nhờ thần lực

Tan hận oan khiên được siêu sinh

 

***

Tăng Ni, Phật tử quyết thoát trần

Thoát vòng sanh tử, thoát trầm luân

Cùng nhau giải thoát về Cực Lạc

Cầu nguyện mọi người được vãng sanh

 

***

Cùng nhau nguyện phát Bồ Đề tâm

Sám hối, siêng tu các Nghiệp lành

Buông xả, thân tâm cùng thúc liễm

Phật đạo cùng nhau thệ nguyện thành

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Khóa An Cư Vạn Hạnh 2012

Phật tử Tâm Huệ

 

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012