Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

  

MÙA HẠ VỀ

 

Vạn Hạnh, Hạ lần thứ hai

Chuyên tu siêng học hết mười ngày liền

Sáng ra mở mắt ngồi Thiền

Tụng kinh niệm Phật, kinh hành thảnh thơi

Dứt thời ta lại nghỉ ngơi

Nghỉ xong tu  tiếp chớ quên tháng ngày

Sáng chiều, tối tối, ngày ngày

Tu nhân tích đức Bồ đề nở ra

Lời Kinh tiếng kệ ngân nga

Sáu thời đều đủ trọn ngày an vui

Tu sao cảm thấy an nhàn

Từ Bi trí tuệ rạng ngời muôn nơi

Tối nằm tâm thấy khinh an

Mười ngày đã mãn vẹn toàn trước sau

Tạm biệt Vạn Hạnh thân yêu

Hẹn ngày gặp lại tu nhiều vui hơn.

 

Trường Hạ Vạn Hạnh 2012

Thích Nữ Minh Hạnh

 

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012