Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

  

Hướng Về Trường Hạ

 

Kính dâng chư Tôn Đức tại Trường Hạ Vạn Hạnh

  

Canberra tiết trời giá lạnh

Đông lại về Vạn Hạnh an cư

Đôi lời bày tỏ tâm tư

Vấn an sức khỏe dâng chư Tăng Già

Nguyện cửu trụ Ta Bà hóa độ

Đuốc pháp mầu giác ngộ quần sanh

Dắt dìu hậu tấn tu hành

Trau dồi Tam Học tịnh thanh Hạ Trường

Đời với Đạo đôi đường luống thẹn

Biết làm sao cho vẹn cả hai

Thôi thì mùa Hạ năm nay

Con xin vắng mặt hẹn rày năm sau

Thời gian thoáng qua mau tợ tiển

Niệm vô thường chóng hiện tấn tu

Lục thời trú dạ công phu

Cảnh đời tựa giấc mộng du sớm tàn

Nơi trú xứ an cư tâm niệm

Giới luật trì thúc liễm thân tâm

Tu hành báo tứ trọng ân

Hướng về Trường Hạ nhất tâm khẩn nguyền

Lạy Bồ Tát Thánh Hiền chứng giám

Cầu pháp mầu nhiệm cảm ứng thiêng

Mười ngày pháp hội châu viên

Đạo Tràng thành tựu thuận duyên vẹn toàn.

 

Viết tại Chùa Diệu Âm

Ngày 01/07/2012

Tỳ kheo ni Như Tuyết

 

 

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012