Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

  

Giọt châu ngọc
“Vô Thường Thị Thường”

 

- Kính, mến tặng Chư Tôn Đức, Chư Pháp hữu huynh đệ, quý Phật tử và tất cả những vị có lòng, ưu tư, góp phần cho Trường Hạ Vạn Hạnh 03-13/7/2012 tại Canberra.

- 5pm rời Trường Hạ, viết 30’ trên máy bay khi phi cơ cất cánh, về tới liêu trụ xứ 10.30pm, đánh máy xong 11.15pm, và gởi đi.

 

Xin tạm biệt, khi Trường Hạ còn đó

Chư Tôn Đức và Phật tử chan hòa

Ngày sáu thời tô thắm Nụ Đàm Hoa

Ươm chút lửa giữa trời đông buốt giá

 

Xin từ giã, khi chưa qua Mùa Hạ

Đạo Pháp ơi, mạt pháp có an không ?

Pháp lữ ơi, mạt vận có yên không ?

Dù ra sao, hãy cùng nhau gánh vác

 

Không thương nổi, thì cũng đừng đãi bạc !

Không đỡ đần, thì chớ nhẫn tâm can !

Dù cho ai cố đánh đổ tan hoang

Trong chúng ta không bao giờ manh động

 

Chư Cổ Đức, trao Mạng, Mạch, Ấn, Tín

Chư Tôn Sư, trao huệ mạng hoằng truyền

Chứ không trao những nhũng loạn đảo điên

Thì chúng ta đừng vong ân bội nghĩa

 

“Sư tử trùng”, hãy nhớ nghe, đáng sợ !

Sư tử không nhục, nào có ngại chi mô !

Ngoại nhân trù dập, cũng như đánh hư vô

Người con Phật thượng thừa, vô tạp cấu

 

Hai mươi sáu thế kỷ, Ánh Đạo Vàng sáng tỏa

Hai nghìn năm lịch sử, Phật Giáo tại Việt Nam

Mang tâm lực phụng hiến Đạo pháp, Dân tộc, Quê hương

Và góp phần dựng xây an bình cho nhân loại, thế giới

 

Ngàn năm xưa, Đạo Phật nh ư thế ấy

Ngàn năm sau, Đạo Phật chẳng đổi thay

“Có, thì có tự mảy may

Không, thì cả thế gian này cũng không

Nhìn xem bóng nguyệt dòng sông

Ô hay, có có không không, là gì?”

 

Cuộc đời tôi

Giọt châu ngọc “VÔ THƯỜNG THỊ THƯỜNG”

Không phải vui mới đến

Không phải buồn bỏ đi

Chẳng qua

Nương thân giả huyễn, thịnh suy

Tâm như vô trụ, hì, hì !!!

 

11.15pm, Thứ Hai ngày 09-7-2012

TNT Mặc Giang

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012