Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

  

Tán Dương Công Hạnh
Tu Tập của bốn đời Tăng Thống

 

  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư BồTát, tác đại chứng minh

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Đại Đức Tăng, Ni.

Kính thưa quý vị quan khách và toàn thể Phật tử 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là kế thừa sự nghiệp hoằng Pháp 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam, qua bốn đời Tăng Thống tiếp nối hành trạng Lịch Đại Tổ Sư và truyền thừa mạng mạch Phật Pháp trên quê hương nước Việt. Đặc biệt đến đời Tăng Thống thứ 3 và thứ 4, Phật giáo Việt Nam đã xiển dương ra khắp năm châu, đem đạo vào đời và để thể hiện tinh thần Phật Giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, nên bốn Ngài Tăng Thống cũng đã chia sẻ cộng nghiệp với đồng bào, với dân tộc 

Cho nên Giáo Hội PGVNTNHN UĐL TTL cũng tiếp nối truyền thống cao đẹp ấy, mà hoằng truyền chánh pháp trên đất nước Úc nhân đạo nầy. Sau đây chúng tôi xin sơ lược hành trạng của bốn Đức Tăng Thống để cho hậu thế suy niệm và tri ân. 

Đức đệ nhất Tăng Thống, Hoà thượng Thích Tịnh Khiết, vị Tăng Thống đầu tiên của GHPGVNTN, phải chịu biết bao gian khổ trong những ngày đầu thành lập. Nhiều thế lực thù địch, tạo ra những cuộc đảo chánh, chỉnh lý, biểu tình, chống biểu tình, cũng vì sợ sự lớn mạnh của Phật Giáo mà ra tay phá hoại, với âm mưu tìm cách tiêu diệt Phật Giáo. Nhưng nhờ Hồng ân Tam Bảo hộ trì, nhờ toàn thể Phật tử trong cũng như ngoài nước hết lòng ủng hộ, nên rồi Ngài cũng lãnh đạo Giáo hội, hóa giải được mọi chướng duyên, nguy biến, đem lại sự an bình cho quê hương và đồng bào trong nước. 

Đức đệ nhị Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, tiếp nối sự nghiệp Đức Đệ Nhất để lại, với tâm từ hòa, nhẫn nại, đã hướng dẫn tứ chúng vượt qua được nhiều thử thách cam go trong các giai đoạn tàn khốc cuối cùng của chiến tranh, mùa hè đỏ lửa, giành dân chiếm đất, kết thúc lửa đạn và nghiệt ngã của đổi thay. Ngài dạy: "Cuộc đời tôi, đã hơn 100 tuổi, trải qua những thịnh suy, còn mất. Không gì hơn là tu hành, giới đức, vừa kế thừa tinh hoa Chư Phật Chư Tổ, vừa tôi luyện hôm nay và truyền trao mạng mạch cho hậu tấn mai sau".

Đức đệ tam Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, đã hy sinh rất nhiều cho Đạo Pháp và dân tộc, với tinh thần “hoà nhi bất đồng”, tùy duyên hóa độ. Ngài bị bắt với một chiếc võng hai người khiêng trong Tết Mậu Thân … sau 1975 Ngài được thả về, thấy tinh thần Phật tử bị giao động, hoang mang, nên Ngài thường đi diễn giảng, thăm viếng để an ủi đồng bào và Phật tử yên tâm niệm Phật, hãy giữ vững niềm tin nơi chánh pháp, tiếp tục đi Chùa sinh hoạt bình thường ! Trong nhưng năm 1975, 1976 chúng tôi có dịp đi theo hầu Ngài, được nghe nỗi niềm tâm trạng của Ngài, sự ưu tư hiện lên trên guơng mặt, Ngài nói: “Công cuộc hoằng dương chánh pháp, không lúc nào, thời nào khó như thời nầy, quý Thầy phải hết lòng với Phật Pháp, anh em trong Tăng đoàn phải thương nhau, lo cho nhau, trên nói dưới phải nghe…sống phải hòa hợp, có gì không hài lòng, phải lấy pháp hòa kính mà đối xử…Thầy nào có pháp môn gì hay, kinh nghiệm gì giỏi, hãy trao truyền lại cho nhau, cùng nhau sách tấn tu hành, phải lấy tương kính, tương giáo, tương sám, tương hòa, làm chánh niệm thì mới mong vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt.  

Đức đệ tứ Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, suốt đời hy hiến cho Giáo Hội và dân tộc, bốn lần bị tù với thời gian gần 30 năm “Ngài đi không đường, tu không chùa, tù không tội, chết không mồ”. Cuối cùng Ngài quyết tâm lãnh đạo công cuộc phục hoạt GHPGVNTN kể từ năm 1992, cho đến ngày Ngài viên tịch. 

Tất cả bốn Đức Tăng Thống đã theo Phật vào Niết Bàn tịch tịnh, nhưng hành trạng của quý Ngài đã để lại cho đàn hậu tấn chúng ta một tinh thần vô giá, bất khuất trước bạo quyền, miên mật trong hành trì, để hồi nhập Ta Bà Thiệu Long Thánh Chúng, bao dung trong pháp “tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên” thật là một gia tài thậm thâm vi diệu, đã truyền lại để cho tứ chúng noi theo gương sáng của quý Ngài mà hành đạo, giữ đạo, trước cảnh ma quân khuấy động. 

“Cây có cội, mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới tỏa khắp muôn nơi”

“Biết ơn và đền ơn” là đạo lý của Phật Giáo chúng ta từ ngàn xưa, nên GHPGVNTN UDL TTL đã quyết định vào mỗi kỳ An Cư hằng năm của Giáo Hội, sẽ tổ chức Lễ Húy Kỵ Tưởng Niệm Bốn Đời Tăng Thống, để cho Tăng tin đồ có cơ hội học hỏi và noi theo hành trạng của quý Ngài mà tu tập, phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân loại. Nhân đây chúng ta hãy tưởng niệm đến chư vị Lịch Đại Tổ Sư truyền giáo của các tôn phái như: Tổ Nguyên Thiều-Siêu Bạch,Tổ Liễu Quán, Tổ Minh Hải…chư vị Thánh Tăng, Thánh tử đạo, vị Pháp thiêu thân và vong thân. Đặc biệt mùa an cư năm nay Hội Đồng Giáo Phẩm cùng Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội long trọng tổ chức Lễ tấn phong những vị thượng tôn luật pháp, hạ mẫn phàm tình, lên ngôi vị Giáo phẩm, để xứng đáng với hạnh nguyện vì Phật Pháp, vì chúng sanh mà dấn thân. Chúng tôi hy vọng trong dịp lễ cao quý nầy, quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni sau khi được tấn phong sẽ hoàn thành đại nguyện “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” mà Phật Pháp đã giao phó để xứng đáng là Trưởng tử của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. 

Thành tâm tri ân Chư Tôn Đức đã đến chứng minh, làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm trọng thể. 

Thành thật cám ơn quý quan khách, quý vị đại biểu các cơ quan đoàn thể cùng đồng bào Phật tử đã đến tham dự và góp phần cầu nguyện buổi lễ thập phần viên mãn. 

Với tấm chân thành này, Chư Phật, Chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và Lịch Đại Tổ Sư cũng như Giác linh của bốn Đức Tăng Thống sẽ gia hộ cho chúng ta luôn an lạc trong cuộc sống và thành tựu viên mãn trong mọi hành nguyện.

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 

Hội Chủ 

Sa Môn THÍCH NHƯ HUỆ

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012