Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

  

VẠN HẠNH LƯU DANH

 

Úc Châu lạnh buốt bởi trời Đông
Vạn Hạnh thiền môn nhóm lửa hồng
Sưởi ấm thân tình hàng Tăng lữ
Đồng qui tịnh nghiệp Kiết Hạ (Đông)

An Cư Kiết Hạ thường niên định
Tứ chúng qui về học kệ Kinh
Lý giải thâm sâu lời Phật thuyết
Vun bồi giới đức tâm thanh tịnh

Trường Hạ năm nay tên Vạn Hạnh
Chạnh lòng nhớ lại thuở vang danh
Thiền Sư Vạn Hạnh người tài đức
Khai quốc công thần lưu sử xanh

Hai triều Lê Lý Thiền Sư trụ
Hiến kế an bang
Đại Hành thu
Ba mé tinh thông Thiền Sư ngộ
Vận nước suy vi phải cải tu

Phế Lê phò Lý bình thiên hạ
Thái Tổ đăng ngôi định nước nhà
Khai sáng Kinh đô dân an lạc
Lý mầu Phật đạo toả gần xa

Trải qua thập kỷ hằng lưu dấu
Vạn Hạnh tên Ngài mãi khắc sâu
Phố phường, trường học, thiền môn tự
Bảng vẽ tên Ngài thật đậm câu

Gương xưa hành trạng Thiền sư đã
Nhập thế giúp đời tâm vô ngã
 Trí dũng tâm từ luôn ứng dụng
Công danh ví tợ hạt sương sa

Ngày nay Úc quốc xây Vạn Hạnh
Tưởng nhớ công Ngài bậc tài danh
Tu Viện khang trang lưu hậu thế
Muôn đời  Vạn Hạnh mãi lưu danh.

 

Nam Mô A Di Đà Phật
Viết tại Melbourne 7-7-2012
Đệ tử Thanh Phi


 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012