GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand

___________________________________________________________________

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2015-2019)


1. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)


2. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ


3. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc


4. Hòa Thượng Thích Quảng Ba


5. Hòa Thượng Thích Trường Sanh


6. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu


7. Thượng Tọa Thích Nhật Tân


8. Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (Chánh Văn Phòng)


9. Thượng Tọa Thích Tâm Phương

 

 

 

 

***

Trở về
Mục Lục Ðại Hội Kỳ 05 tại Tu Viện Quảng Ðức