ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ IV
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UĐL-TTL
 sẽ được triệu tập vào các ngày 17,18,19/03/2011
tại Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
 


 

 

Thông Tư Đại Hội
Quyết Định Tổ Chức Đại Hội
Thư Cung Thỉnh Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thư Cung Thỉnh Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Thư Cung Thỉnh Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thư Cung Thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tâm
Logo Đại Hội
Phiếu Hồi Báo Tham Dự Đại Hội
Tự Viện Thành Viên của Giáo Hội
Thông báo trước ngày Đại Hội. TT Thích Nhật Tân

 Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 4 (PDF)

 


 

Văn Thư Chúc Mừng Đại Hội kỳ IV:
Thư Chúc Mừng của Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thư Chúc Mừng của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

Thư Chúc Mừng của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Thư Chúc Mừng của Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Thư Chúc Mừng của Thượng Tọa Thích Bổn Đạt
Thư Chúc Mừng của Thủ Tướng Úc Julia Gillard

Thư Chúc Mừng của Toàn Quyền Nam Úc Kevin Scarce

Thư Chúc Mừng của Cộng Đồng Người Việt. Nguyễn Thế Phong

 

Văn Kiện Đại Hội kỳ IV:

Tường trình của Hội Đồng Điều Hành. VP TTK
Tường trình của Tổng Vụ Tăng Sự. HT Thích Bảo Lạc
Tường trình của Tổng Vụ Từ Thiện. TT Thích Tâm Phương
Tường trình Phật sự tại Tu Viện Quảng Đức. TT Thích Tâm Phương

Vi Vấn Đề Php Lý Trong Sinh Hot Tự Viện. Ls Lưu Tường Quang, AO


Hội Đồng Chứng Minh
(nhiệm kỳ 2011-2015)
Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
 (nhiệm kỳ 2011-2015)
Hội Đồng Điều Hành 
(nhiệm kỳ 2011-2015)
Quyết Nghị Đại Hội

Chương Trình Đại Hội

Danh sách đại biểu
Hình ảnh lễ khai mạc
Hình ảnh lễ bế mạc
Tường  thuật về 3 ngày Đại Hội
Đài VOA (Ngọc Hân) phỏng vấn HT Bảo Lạc & TT Quảng Ba: 01 > 02
Thư Ngỏ về việc thực hiện tập Kỷ Yếu Đại Hội. HT Thích Bảo Lạc
 

 


 


 

Trở về Trang Mục Lục