GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


___________________________________________________________________


 

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2011-2015)

 

1.     Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)

2.     Hòa Thượng Thích Như Huệ

3.     Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

4.     Hòa Thượng Thích Quảng Ba

5.     Hòa Thượng Thích Trường Sanh

6.     Thượng Tọa Thích Nhật Tân

7.     Thượng Tọa Thích Nguyên Trực

8.     Thượng Tọa Thích Tâm Minh

9.     Thượng Tọa Thích Tâm Phương

 

 

---o0o---


 

Xem Hội Đồng Chứng Minh | Hội Đồng Điều Hành

 

 


 

Trở về Trang Mục Lục