GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


___________________________________________________________________

 

 

 HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2011-2015)

Hội Chủ: HT Thích Như Huệ
Phó Hội Chủ Điều Hành: HT Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ Ngoại Vụ: HT Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: HT Thích Trường Sanh

Tổng Thư Ký: TT Thích Nhật Tân                          
Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên Tạng            
Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Giác Tín                  

Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết            
Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Viên Thông                

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: HT Thích Bảo Lạc               
Tổng Vụ  Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Tịnh Minh                 
Vụ Trưởng Ni Bộ: NT Thích Nữ Phước Trí                                   
Vụ Phó Ni Bộ: NT Thích Chơn Đạo                                               

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Trường Sanh            
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: HT Thích Minh Hiếu                  
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Nguyên Tạng                   
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: Đh Lâm Như Tạng                          

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: TT Thích Tịnh Đạo         
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Hạnh Tri               
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Nhuận Chơn

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Tâm Minh     
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Giác Tín             
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT:  ĐĐ Thích Đạo Hiển             

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương       
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: ĐĐ Thích Viên Trí                   
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: NT Thích Nữ Chơn Đạo           
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Nguyên Khai       

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Tâm Lạc                
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Thành Liên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh: NS Thích Nữ Chân Kim


Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Nguyên Trực                        
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : ĐĐ Thích Thông Hiếu     
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : ĐĐ Thích Đồng Thanh   

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ:  TT Thích Thiện Hiền           
Tổng Vụ phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Như Định                    
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Nhuận Chơn               
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Tịnh

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Đồng Thanh               
                

 

Xem Hội Đồng Chứng Minh | Hội Đồng Giáo Phẩm

 

 


 

Trở về Trang Mục Lục