GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


 

 

                  

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ IV

Stt

Đạo Hiệu

Giới Phẩm

Tự Viện - Tiểu Bang

1.         

HT Thích Huyền Tôn

Tỳ kheo

Chùa Bảo Vương, VIC

2.         

HT Thích Như Huệ

Tỳ kheo

Chùa Pháp Hoa, SA

3.         

HT Thích Bảo Lạc

Tỳ kheo

Chùa  Pháp Bảo, NSW

4.         

TT Thích Quảng Ba

Tỳ kheo

Tu Viện Vạn Hạnh, ACT

5.         

TT Thích Trường Sanh

Tỳ kheo

Chùa Giác Nhiên, NZ

6.         

TT Thích Nguyên Trực

Tỳ kheo

Chùa A Di Đà, NSW

7.         

TT Thích Nhật Tân

Tỳ kheo

Chùa Pháp Quang, QLD

8.         

TT Thích Tâm Minh

Tỳ kheo

Chùa Trúc Lâm, NSW

9.         

TT Thích Tịnh Đạo

Tỳ Kheo

Chùa Linh Sơn, VIC

10.     

TT Thích Tâm Phương

Tỳ kheo

Tu Viện Quảng Đức, VIC

11.     

TT Thích Thiện Hiền

Tỳ kheo

Chùa Huyền Quang, NSW

12.     

TT Thích Phổ Hương

Tỳ kheo

Chùa Huyền Quang, NSW

13.     

TT Thích Nguyên Tạng

Tỳ kheo

Tu Viện Quảng Ðức, VIC

14.     

ĐĐ Thích Giác Tín

Tỳ kheo

Chùa Huyền Quang, NSW

15.     

ĐĐ Thích Đạo Thông

Tỳ kheo

Chùa Hưng Long, NSW

16.     

ĐĐ Thích Nhuận Chơn

Tỳ kheo

Chùa Kim Cang, VIC

17.     

ĐĐ Thích Viên Trí

Tỳ kheo

Chùa Pháp Hoa, SA

18.     

ĐĐ Thích Viên Tịnh

Tỳ Kheo

Chùa Bảo Minh, VIC

19.     

ĐĐ Thích Hạnh Tri

Tỳ kheo

Chùa Minh Giác, NSW

20.     

ĐĐ Thích Viên Thành

Tỳ kheo

Chùa Pháp Hoa, SA

21.     

ĐĐ Thích Thông Hiếu

Tỳ kheo

Chùa Huệ Quang, VIC

22.     

ĐĐ Thích Minh Hội

Tỳ kheo

TV Minh Quang, SA

23.     

ĐĐ Thích Viên Từ

Tỳ kheo

Chùa Pháp Hoa, SA

24.     

NT Thích Nữ Phước Trí

Tỳ kheo Ni

Chùa Quán Thế Âm, WA

25.     

NT Thích Nữ Chơn Đạo

Tỳ kheo Ni

Chùa Quán Thế Âm, WA

26.     

NS Thích Nữ Tâm Lạc

Tỳ kheo Ni

Chùa Liên Hoa, NSW

27.     

NS Thích Nữ Như Tuyết

Tỳ kheo Ni

Chùa Diệu Âm, VIC

28.     

SC Thích Nữ Chân Kim

Tỳ kheo Ni

Chùa Phật Quang, VIC

29.     

SC Thích Nữ Minh Hạnh

Tỳ kheo Ni

Chùa Phật Quang, VIC

30.     

SC Thích Nữ Viên Thông

Tỳ kheo Ni

Quan Âm Ni Viện, SA

31.     

SC Thích Nữ Hạnh Nguyên

Tỳ kheo Ni

Tu Viện Quảng Ðức, VIC

32.     

SC Thích Nữ Đạo Hương

Tỳ kheo Ni

Tu Viện Vạn Hạnh, ACT

33.     

SC Thích Nữ Đạo Tịnh

Tỳ kheo Ni

Tu Viện Nguyên Thiều, NSW

34.     

SD Thích Thông Thắng

Sa Di

Chùa Pháp Hoa, SA

35.     

SD Thích Thông Lễ

Sa Di

Chùa Pháp Hoa, SA

36.     

SD Ni Thích Nữ Đạo Hiếu

Sa Di Ni

Tu Viện Vạn Hạnh, ACT

37.     

SD Ni TN Thông Từ

Sadi Ni

Chùa Pháp Hoa, SA

38.     

Đại Biểu Cư Sĩ

 

 

39.     

Đh Lâm Như Tạng

Cư Sĩ

Tổng Vụ Văn Hoá Giáo Dục

40.     

Đh Nguyên Lượng

Cư Sĩ

Tu Viện Quảng Đức, VIC

41.     

Đh. Diệu Hòa

Cư Sĩ

Thiền Viện Minh Quang, NSW

42.     

Đh Trần Ngọc Hân

Cư Sĩ

Chùa Diệu Âm, VIC

43.     

Đh Tâm Huệ

Cư Sĩ

Chùa Pháp Bảo, NSW

44.     

Đh. Nhật Hoa Nguyễn Mỹ Linh

Cư Sĩ

TV Minh Quang, SA

45.     

Đh. Chúc Thường Trần Thị Thủy

Cư Sĩ

TV Minh Quang

46.     

Đh. Thiện Giác Ngô Vĩnh Hiệp

Cư Sĩ

TV Minh Quang

47.     

Đh. Thiện Phúc Đặng Văn Lễ

Cư Sĩ

TV Minh Quang

48.     

 

 

 

49.     

Khách tăng & Phật tử

 

 

50.     

HT Thích Thông Hải

Tỳ Kheo

TV Chơn Không, USA

51.     

TT Thích Minh Dung

Tỳ Kheo

Chùa Quang Thiện, USA

52.     

LS Lưu Tường Quang

Cư Sĩ

NSW

53.     

Đh. Hồng Liên

Cư Sĩ

Chùa Quang Thiện, USA

54.     

Đh Thiện Thảo

Cư Sĩ

Chùa Quang Thiện, USA

 

 

 

***

 


 

                                       Trở về Trang Mục Lục