GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


 

 

 

Phật Gio Việt Nam Ti c Châu -Tân Tây Lan:

Vi Vấn Đề Php Lý

Trong Sinh Hot Tự Viện

 

* Ls Lưu Tường Quang, AO

 

 

 

Bi nầy ch nhằm tm lược một số điểm chnh đã được trnh by ti Hội Ngh Khong Đại K 4 ca Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất Hi Ngoi c Đại Lợi-Tân Tây Lan, được tổ chức ti Cha Php Hoa, Adelaide, ngy 17-19 thng 3 năm 2011.

 

Dưới nhan đề ‘Những Vấn Đề Php L trong Sinh Hot Tự Viện Gio Hội’, Chư Tôn Đức Tăng Ni cng như cc Đại biểu Phật tử đã dnh khong 2 tiếng đồng hồ để tho luận cng tc gi nhiều nguyên tắc php l và ứng dng vo một số hon cnh thực tế hoặc giả định m tc gihi vng c thể hữu ch cho cc tự viện thnh viên ca Gio hội v Gio hội trong sinh hot x hội dân sự Úc Châu.

 

Phần thuyết trnh, cuộc tho luận cng như bi tm lược nầy chnhằm mc đích thông tin tổng quát v hon ton không c tnh cch cố vấn luật php. 

 * Ls Lưu Tường Quang đang thuyết trình tại Đại Hội (xem tiếp)

 

c Đại Lợi l một x hội dân sự, php tr v văn ha đa nguyên. Những tổ chức v c nhân sinh hot hi ha trong phm vi luật định, không phân biệt tôn gio, chng tộc v phi tnh. c Đại Lợi cng l một x hội thế tc m Hiến Php Liên Bang (Section 116 of the 1901 Constitution of the Commonwealth of Australia) không cho php chnh ph can dự vo tôn gio v sự phân biệt giữa gio quyền v thế quyền được phân định v chấp nhận.

Trong sinh hot hng ngy, t ai quan tâm đến hậu qu php l, nhưng mỗi khi c tranh chấp hoặc co buộc những việc sai tri th vấn đề thường phi được gii quyết theo những qui định ca luật php liên bang hoặc tiểu bang. Trong trường hợp c mâu thuẫn giữa luật liên bang v luật tiểu bang, th luật liên bang sẽ được p dng. Su tiểu bang v hai lnh thổ ca c Đại Lợi thường theo đuổi những nguyên tắc và áp dng tiêu chuẩn luật php tương tự như nhau, nhưng không phi v thế m không c những sự khc biệt giữa cc tiểu bang v lnh thổ. Dưới cấp tiểu bang, cn c hội đồng thnh phố địa phương v mỗi hội đồng thnh phố địa phương cn c những qui lệ khc nhau. Tất cả đều c thể chi phối sinh hot ca Gio hội v tự viện thnh viên ca Gio hội. 

Ti c, một trch nhiệm m chng ta cần biết nhưng không phi tho luận ở đây l trch nhiệm ca ch nh (occupiers’ liabilities), bởi l do l cc đơn v gia cư, cc cơ sở kể c cơ sở tôn gio đều c bo hiểm v thông thường bo hiểm nầy bao gồm c trch nhiệm ca sở hữu chủ đối với những khch vng lai. Th d bất cứ những ai đến Cha để thăm viếng hoặc lễ Phật hoặc Phật tử lm công tc thiện nguyện ti Cha b tai nn v cần được bồi thường. Trong trường hợp Cha c nhân viên lm việc được tr lương (như Văn phng Dch v X hội) Cha cn c những bổn phận khc với tư cch l một ch nhân, kể cả cc trch nhiệm về sức kho v an ton nghề nghiệp (Health and Occupational Safety legislations). 

Trong số nhiều vấn đề php l khc m chng ta cần quan tâm l vấn đề ti sn v thừa kế v việc gây quỹ để xây dựng cơ sở hoặc để lm công tc thiện nguyện. Những tranh chấp trong cc sinh hot nầy c thể chưa hoặc t xy ra trong cộng đồng phật tử Việt nam ti c, nhưng c nhiều tranh chấp dẫn đến kiện tng đã xảy ra trong sinh hot ca cc tôn gio khc m chng ta c thể nghiên cứu hc hi. 

Th d 1: Tranh chấp sở hữu gio đường v gio quyền Hi Lp ti

Lập nghiệp ti c trên thế k nay, cộng đồng Hi Lp đã ổn định v thnh công về mi mặt kinh tế, x hội, văn ha v hội nhập chnh tr. Cng như cc cộng đồng phật tử, và đặc biệt l phật tử người Việt, di dân theo Chnh Thống Gio Hi Lp đã phi xây dựng cơ sở tôn gio để phc v nhu cầu tâm linh ca h. Trong tiến trnh pht triển, Gio hội Chnh Thống Hi Lp đã phân ha và đã từng c tranh chấp với nhau trước ta n giữa The Greek Orthodox Archdiocese of Australia and New Zealand v The Greek Orthodox Community ti cc tiểu bang c Châu.  

Cuộc tranh chấp nầy đã không giới hn vo một số ti sn (bất động sn như gio đường) m cn lan rộng vo lnh vực gio quyền. Th d The Greek Orthodox Community of NSW không công nhận gio quyền ca tu s Hi Lp trong cc lnh vực an sinh x hội như nh dưỡng lo, nh giữ tr vân vân… 

c Châu c nhiều Gio hội Phật gio Việt Nam, nhưng đây không phi v l do tranh chấp ti sn hay thch đố gio quyền. Tri li, cc Gio hội Phật gio Việt nam ti c giữ thi độ tương knh v thường hợp tc với nhau. 

Th d 2: Liên hệ giữa hội đồng qun tr mosques v tu s Hồi gio (Imams as employees) 

Di dân theo Hồi Gio ti c cng phi xây dựng gio đường (mosques) v thnh lập tổ chức qun tr cơ sở. The Lebanese Moslim Association (LMA) được thnh lập hồi năm 1966 để to dựng v qun tr cơ sở tôn gio, th d như Lakemba Mosque ở Sydney.  LMA cn tuyển dng tu s (Imams) để phc v ti cc mosques, nên dưới mắt luật php, liên hệ giữa LMA và Imams trở nên phức tp vì đây l liên hệ giữa ch nhân với nhân viên l một lnh đạo tinh thần. 

Hồi đầu thập niên 1980, một số v cao tăng Việt nam đã được Phật tử Việt nam ti c bo lnh từ cc tri t nn ở Đông Nam hoặc từ Nhựt Bn, nhưng khi thnh lập tự viện, cc v cao tăng nầy trở thnh Viện ch hoặc Tr tr ca tự viện chớ không phi l nhân viên ca Hội hoặc Nhm bo lnh. 

Th d 3: Liên hệ giữa tự viện ti c v Tông phi Phật gio ti Thi Lan. 

Đây l tranh chấp giữa một cha Thi ti Perth đối với Tông phi Phật Gio ti Thi Lan m cha nầy l thnh viên. Khởi đầu l một số tăng s Thi Lan chống đối việc Cha Thi ti Perth tổ chức th giới t kheo ni. Nhưng, cuộc tranh chấp nầy lan rộng sang cc lnh vực phi tnh tu s, sở hữu ch ti sn v qun tr ti chnh.  

Vấn đề khc biệt l ti Thi Lan, ti sn tự viện do Ban Hnh Chnh ca Hội Đồng Tăng Gi Tối Cao sở hữu v qun tr trong khi ti c (v Tây c), Hội / Cha Thi địa phương sở hữu v qun tr ti sn nầy. Hội Phật Gio Tây c / The Buddhist Society of Western Australia ng hộ Hội / Cha Thi ti Perth trong cuộc tranh chấp ti sn v gio quyền đối với t kheo ni. 

Nhiều tự viện Việt Nam ti c cng l thnh viên ca cc Tông Phi Phật gio ti Việt Nam, nhưng chưa bao giờ c tranh chấp về ti sn giữa Tông Phi ở Việt Nam v tự viện ti c. Tự viện Việt nam ti c do Hội Phật Gio địa phương hoặc c nhân sở hữu v qun tr.  

Tuy nhiên, Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất Hi Ngoi ti c Đại Lợi -Tân Tây Lan (Gio hội c Châu) c liên hệ với Gio hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất ti Việt nam (Gio hội Việt Nam) – v bn chất ca liên hệ nầy l g

Bi nầy không đề cập đến vấn đề gio quyền giữa Gio hội c v Gio hội Việt nam cng như hậu qu ca Gio Ch số 9 m chư tôn đức v cư s Phật gio ở nước ngoi đã bn tho trong nhiều năm qua. 

Chng ta ch ghi nhận ngắn gn l Bn Hiến Chương ca Gio Hội c Châu được chấp thuận ti Đại Hội K 1 tại Chùa Pháp Bảo ở Sydney năm 1999 xc định liên hệ nầy như sau: “xc định mối quan hệ gắn b truyền thống với GHPGVNTN (UBCV) ti quê nh”. Năm 2007 ti Chùa Phổ Quang ở Perth, Đại Hội K 3 ca Gio hội c Châu đã tu chnh Hiến Chương v xc nhận liên hệ nầy như l tư thế trực thuộc tinh thần với GHPGVNTH ti quốc nội.” 

Dầu là ‘mối quan hệ gắn b truyền thống hay tư thế trực thuộc tinh thần, Gio hội c Châu l một tổ chức độc lập m ti sn gio hội, nếu c, không thể b tranh chấp bởi một gio hội khc ti c Châu hoặc bên ngoi c Châu. 

Vấn Đề Ti Sn 

Theo cấu trc hiện nay, Gio Hội Phật Gio Việt Nam Thống Nhất Hi Ngoi ti c Đại Lợi-Tân Tây Lan gồm một số thnh viên khong 35 tự viện m phần lớn ta lc ti c v một vi ti Tân Tây Lan. Gio hội c tư cch riêng v trên nguyên tắc c thể sở hữu ti sn, nhưng trong thực tế, c l Gio hội chưa c kh năng ti chnh để thủ đắc bất động sn v ch sinh hot với phương tiện ti chnh khiêm tốn do thnh viên đóng gp. 

Đây là điểm khc biệt r rệt giữa Gio hội Phật gio Việt Nam v cc Gio hội Thiên Cha Gio ti c Châu v Tân Tây Lan. 

Tự viện trực thuộc Gio hội thủ đắc ti sn một cch riêng r với nhau v với Gio Hội. Vấn đề được đặt ra l ti sn ca tự viện nên được sở hữu v qun tr như thế no, kể c việc thừa kế, mỗi khi v Viện Ch hoặc Tr Tr viên tch. 

Kh khăn về thừa kế đã xy ra ti Việt nam. Cha Thiên Gic ở Si Gn l một th d c thể. Theo bo Gic Ngộ ngy 9 thng 2 năm 2011, sau khi T kheo Ni Thch Nữ Huệ Tnh viên tch, người ta khm ph một tch sn US$138 850 trong trương mc ca B nhưng với thế danh ca B là Đỗ Th Thiêng. Ngân khon nầy trở thnh mối tranh chấp giữa thân nhân v Cha Thiên Gic. 

Một trường hợp tranh chấp quyền sở hữu bất động sn đã xy ra ti c, sau khi v tr tr Cha Minh Gic ở Fairfield NSW viên tch hồi năm 2002.  

‘Ci gia vi tự’ l một tiến trnh kh khăn v thường l do nỗ lực c nhân ca một v t kheo hoặc t kheo ni, nên chng ta cng dễ hiểu v sao m về mặt php l, một số cơ sở thường do một c nhân lm ch. Cơ sở tôn gio do một c nhân lm ch c thể gây ra nhiều ngộ nhận v tranh chấp, khi v tr tr sng lập viên tch. 

Hc hi từ kinh nghiệm ca vi tôn gio khc, chng ta c thể nghĩ đến 2 gii php để vượt qua kh khăn ca một cơ sở ‘chung’ nhưng li được sở hữu ‘riêng’. 

            Gii php A: Luật Quốc Hội Tiểu Bang thnh lập Property Trusts 

Tc gi không đề ngh gii php nầy, mặc d trên nguyên tắc, gio hội ở cấp tiểu bang hoặc lnh thổ (th dụ như gio hội ti Nam c hay gio hội ti Lnh thổ Thủ Đô A.C.T.) c thể nghiên cứu tnh kh thi. Ti cc nơi khc, tương tự như gio hội cấp liên bang, gio hội cấp tiểu bang không sở hữu ti sn ca cc tự viện trực thuộc gio hội, nên gii php nầy cng không thch hợp. 

Gii php nầy đòi hi một tiến trnh kh khăn, tiêu chuẩn qun tr và điều hnh trong sng v rất chi tiết m mi sửa đổi đều phi qua hnh thức một dự tho tu chnh luật ti quốc hội – một tiến trnh mất nhiều thời gian. Hơn nữa, ti những tiểu bang ‘lớn’ như NSW v Victoria, gio hội địa phương không sở hữu tất c tự viện thnh viên, nên gii php nầy không thch hợp.  

Sau đây l th d liên hệ đến Gio hội Anh Gio ở Brisbane, Queensland, Công Gio ở NSW, Chnh Thống Coptic ở Melbourne, Victoria, v Chnh Thống Gio Macedonian ở NSW: 

Power to deal with land and other assets regulated by an Act of Parliament 

·        Anglican Church of Australia (Diocese of Brisbane) Property Act 1889 – to define the trusts upon which certain land of the Church in Queensland are, shall be held by the Corporation of Synod of the Diocese of Brisbane 

·        Roman Catholic Church Property Trust Act 1937 & Roman Catholic Church Communities Land Act 1942 – Trustees of community land – as a body corporate, perpetual succession (all powers of a natural person) 

·        Coptic Orthodox Church (Victoria) Property Trust Act 2006 (to establish a corporate trustee of the Coptic Orthodox Church, Diocese of Melbourne) Note – Membership of 3 – the Bishop and 2 others appointed by him. 

·        Macedonian Orthodox Church Property Trust Bill (June 2010) tabled by Rev Fred Nile, MLC (NSW) at the request by Bishop Peter Karevski – The Church was established in 1960 with significant assets. But this Bill was not to proceed (as of Oct 2010) because of the division in the community. 

 

Với cc th d nêu trên, chng ta thấy rằng quốc hội c thể thông qua luật thnh lập ban ủy nhiệm (Board of trustees) để qun trị đất đai v những ti sn khc ca gio hội. Ban y nhiệm nầy c tư cch php nhân, sinh hot vnh viễn với đầy đủ quyền hn ca một thể nhân. Việc thnh lập ban y nhiệm nầy không c ngha l quyền hn ca v lnh đạo tinh thần phi mất đi. Trong trường hợp Gio hội Chnh thống Coptic ni trên, ban y nhiệm với 3 thnh viên nầy gồm chnh v gim mc v hai người khc do v gim mc bổ nhiệm. Trong trường hợp Gio hội Macedonian, dự tho luật đã không tiến hnh được ti Quốc Hội NSW, v c sự chia r nội bộ trong cộng đồng Macedonian. 

                       Gii Php B: Ban Qun Tr c tư cch php nhân v sở hữu ti sn 

Đây l gii php thực tế và đã được một vi tự viện p dng. Hội Đồng / Ban Qun Tr gồm c v viện ch hoặc tr tr trong vai tr ch ta v một số thnh viên m phần đông l những Phật tử ca tự viện. Tuy rằng đôi lc sinh hot ca hội đồng hoặc ban qun tr c thể không được thuần nhất, nhưng kinh nghiệm cho thấy một vi bất đồng kiến nho nh c thể được gii quyết qua hnh thức tho luận. 

Hội đồng / Ban qun tr phi c văn bn nội qui bằng tiếng Anh và được đăng k theo luật định ti tiểu bang hay lnh thổ (registration / incorporation). Qui lệ mẫu ‘Model Rules’ cng c thể được sử dng thay cho nội qui riêng. Điểm cần lưu l ‘model rules’ qui định sinh hot ca tổ chức / tự viện với nhiều chi tiết th tc, tiến trnh rất r rng m Hội đồng / Ban qun tr phi tuân theo. 

Người Việt c thi quen sinh hot bằng tnh cm v tr nhớ, nên c thể không quan tâm nhiều về mặt th tc, hồ sơ, văn bn. Ti c, chng ta nên thay đổi phương cch lm việc – dầu l lm việc thiện nguyện. Những buổi hp Hội đồng / Ban Qun Tr phi được ghi vo biên bn, cc quyết định phi theo đúng th tc, ngân khon chi thu phi c chứng từ sổ sch phân minh v mỗi năm phi c kết ton v kiểm ton ti chnh (audit). Đây l phương cch lm việc ca Hội Phật Gio Thi ti Tây c, nên trong Th D 3 ni trên, Tông phi Phật gio ti Thi Lan đã thất bi trong việc tranh chấp với Cha Thi ti Perth. 

Một hội đồng / ban qun tr ch cần c 5 hoặc 7 thnh viên l đủ lắm rồi. Trong trường hợp Gio hội Coptic Orthodox Church ni trên,  Board of Trutees ch gồm 3 thnh viên kể c v gim mc. 

Nếu Hội đồng / Ban qun tr c tư cch php nhân v chnh thức l sở hữu ch ti sn ca tự viện (thay v một c nhân), vấn đề thừa kế s không được đặt ra. Khi v viện ch hoặc tr tr viên tch, v viện ch hoặc tr tr kế nhiệm s tiếp tc ch ta hội đồng / ban qun tr theo nội qui hoặc model rules. Trong trường hợp hi hữu khi gio hội hoặc tự viện gii tn, ti sn sẽ được phân định theo nội qui hoặc model rules. 

Gây Qu Từ Thiện hoặc cho mc đích vô-v-lợi

 Trong x hội chnh mch c Châu ni chung, đã c nhiều trường hợp lm dng phương thức gây qu gi l ‘từ thiện’ nên chnh quyền tiểu bang phi can thiệp dưới hnh thức những luật lệ kiểm sot lnh vực sinh hot phi-chnh-ph quan trng nầy. 

Cc tiểu bang v lnh thổ Úc Châu đều c luật lệ riêng qui định mc đích gây qu, bổn phận v trch nhiệm ca ban tổ chức gây qu, đặc biệt l sổ sch ti chnh v kiểm ton ti chnh, cng như chế ti cho mi vi phm. Ti NSW, đó l NSW Charitable Fundraising Act 1991 (NSW No.69); ti Victoria, Fundraising Appeals Act (Vic) 1998; ti Queensland, Charity Funds Act 1958 (Qld) v Collections Act 1966 (Qld);  ti Nam c, The Collections for Charity Purposes Act 1939 (SA); v ti Tây c, The Charitable Collections Act 1946 (WA). 

Ban tổ chức gây qu phi xin php gây qu trước khi tiến hnh công tc. Điều cần lưu l giấy php gây qu do một tiểu bang cấp, ch c hiệu lực trong phm vi tiểu bang ấy m thôi. Vì đây l lnh vực ngoi thẩm quyền liên bang, nên một cuộc gây qu trên ton quốc phi được mỗi tiểu bang v lnh thổ cho php. 

Hồi thng 5 năm 2011, một cuộc gây qu từ thiện ti Queensland ca tổ chức ‘Peace for the Children’ đã b Office of Fair Trading - Queensland điều tra những vi phm, v tổ chức nầy không đăng k theo Collections Act 1966 (Qld). Ban tổ chức đã phi chấm dứt cuộc gây qu v chuyển khon ti chnh nhận được sang một tổ chức từ thiện khc c giấy php gây qu và đăng k theo luật định (Sydney Morning Herald, ngày 09.05.2011). 

Ngoi lệ được p dng nếu ban tổ chức gây qu l cơ sở tôn gio c thẩm quyền chứng hôn nhân v cấp giá th, hoặc một tổ chức được giới chức thẩm quyền đặc cch miễn xin giấp php. (Th d, ti NSW, đó là điều 7 (Religious organizations exempt from the Act) ca Charitable Fundraising Act 1991 (NSW No.69); v ti Victoria, điều 16(d) và điều 16A ca Fundraising Appeals Act (Vic) 1998) 

Vấn đề xin php và đăng k gây qu từ thiện không liên hệ gì đến tư cch nhận tặng dữ được gim thuế - deductible gift recipients (DGR). Một tự viện c thể c giấy php gây qu và đăng k gây qu, nhưng người hiến tặng ch c thể được hưởng khấu trừ tr gi tặng dữ vo lợi tức chu thuế, khi tổ chức gây quỹ nầy được ban cấp DGR bởi Tổng Nha Thuế V Liên Bang ATO. Vấn đề nầy thuộc thẩm quyền liên bang và do Luật Thuế Vụ liên bang qui định. Tại Úc Đại Lợi hiện nay, ch có haỉ chức Phật Giáo Việt nam được ATO cấp tư cch DGR m thôi.  

Hầu hết những công tc thiện nguyện gây qu trong cộng đồng Việt c ni chung v cc cơ sở tôn gio ni riêng đều được tiến hnh trên căn bn thiện ch v tin cậy vo sự trong sạch ca ban tổ chức.  

Như l một bước khởi đầu và để trnh những co buộc sai tri về sau, điều quan trng l mi cuộc gây quỹ đều phi được kết ton chi thu phân minh và được kiểm ton ti chnh bởi kế ton viên chuyên nghiệp. 

(Sydney, 31-07-2011) 

Ti liệu đọc thêm:

* John Skennar, Sydney, a city growing within: The establishment of Buddhist centres in Western Sydney, trong quyển (2011) Dr. Cristina Rocha and Dr. Michelle Barker (eds.) Buddhism in Australia – Traditions in change, Routledge, London and New York (trang 86-94)

* Tuong Quang Luu, Changes and challenges to Vietnamese Buddhism in Australia (sch đã dẫn, trang 134-139) 


 

 

 


 

Trở về Trang Mục Lục