GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


 

 

 

Tường trình Phật Sự
của Hội Đồng Điều Hành
Văn Phòng Tổng Thư Ký


Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội nhiệm kỳ III - 4 năm (2007-2011) đã từng bước tiến triển trong mọi Phật sự, từ tu học, hoằng pháp, hành hoạt, ứng thời, mẫn thế cho đến từ thiện xã hội, nhân sinh, phúc lợi cộng đồng, theo tinh thần - nhập mà xuất - xuất mà nhập của Phật Giáo Úc Châu.

 * Về mặt đối nội:

 Giáo Hội, cùng Tổng Vụ Tăng Sự đã tổ chức 4 kỳ An Cư Kiết Hạ theo thời gian và các địa điểm như sau:

- Chùa Pháp Hoa (từ 10 đến 20 tháng 7 năm 2007)
- Chùa Linh Sơn (từ 03 đến 13 tháng 7 năm 2008)
- Chùa Pháp Bảo (từ 07 đến 17 tháng 7 năm 2009)
- Thiền Viện Minh Quang ( tư 06 đến 16 tháng 7 năm 2010)

 Giáo Hội, cùng Tổng Vụ Hoằng Pháp / Giáo Dục đã tổ chức 4 Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu theo thời gian và các địa điểm như sau:

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 7 (tại Kyneton, Victoria từ 3-7/1/2007

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 8 (tại Morriset, NSW, từ 29/12/8-2/01/09).

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 9  (tại Bringelly, NSW, từ 31/12/09-4/1/10)

- Khóa Tu Học PP Úc Châu kỳ 10 (tại Barossa Valley, SA, từ 31/12/10-3/1/11)

 Giáo Hội, cùng Tổng Vụ Nghi Lễ đã tổ chức nhiều buổi lễ Cầu An, Cầu Siêu, Truy Niệm khác nhau mỗi khi sự biến vô thường xảy ra ở trong Đạo, hay mỗi biến cố xảy ra ở bên ngoài.

 Tổng Vụ Tài Chánh hoạt động khá hy hữu, Tổng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử gần như đứng yên, Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội có những hoạt động đáng kể, nhất là mỗi khi xảy ra thiên tai nhân họa bất thường. 

Giáo Hội đã đón nhận thêm 6 Thành viên Tự Viện mới thành lập như sau:

- Chùa Diệu Âm (Ni Sư Như Tuyết ở Victoria)
- Chùa Kim Cang (ĐĐ Thích Nhuận Chơn ở Victoria)
- Chùa Thiên Bình (ĐĐ Thích Đồng Thanh ở Victoria)
- Chùa Huệ Quang (ĐĐ Thích Thông Hiếu ở Victoria)
- Chùa Bảo Minh (ĐĐ Thích Viên Tịnh ở Victoria)
- Chùa Quan Âm (Sư Cô Thích Nữ Viên Thông, Adelaide)

Đồng thời cũng tán trợ một số Cơ sở từng bước tựu thành, như:

- Tịnh Xá Minh Quang (HT Minh Hiếu, Perth)
- Tịnh Xá Minh Quang (HT Minh Hiếu, Adelaide)
- Chùa Báo Ân (Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết, NSW)


Bên cạnh sự đón nhận một số thành viên mới đã, đang và sẽ sinh hoạt với Giáo Hội, cũng có hai thành viên tự viện xin ngưng sinh hoạt với Giáo Hội - đó là Chùa Phổ Quang, Perth, Tây Úc ; Chùa Phổ Minh, Bankstown, Sydney ; hai đơn vị tự giải thể - Chùa Phổ Hiền, Melbourne và Phước Trí Ni Tự vùng Springvale ; một đơn vị vốn không có một sự liên hệ nào từ 12 năm qua là Chùa Phật Đà tại Brisbane, QLD ; một đơn vị vì lý do nào đó tự yên lặng, đó là Hội Phật Giáo Việt Nam tại Darwin, Bắc Úc và một đơn vị tự rút lui, tham gia cơ chế mới là Chùa Pháp Âm, Adelaide, Nam Úc.  

Như vậy, khởi đầu từ nhiệm kỳ 01 (1999-2003), có hơn 30 cơ sở tự viện thành viên đồng tự nguyện đứng chung, hình thành Giáo Hội, góp mặt hoạt động chung, nhưng sau đó, theo thời gian, có những đơn vị ngưng sinh hoạt có những đơn vị mới gia nhập. Hiện nay, Giáo Hội chúng ta có tất cả 35 tự viện thành viên trên toàn liên bang Úc Châu – Tân Tây Lan (xem danh sách địa chỉ tự viện đính kèm). 

*Về mặt đối ngoại:

- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương, Hội Đồng Thường Trực và Hội Đồng Điều Hành cùng hòa hợp tương kính tương thuận, tương ứng tương hành bởi thời và thế, trong Đạo lẫn ngoài Đời, thế giới và nhân loại. Giáo Hội nỗ lực không ngừng vận động cho sự hành hoạt của GHPGVNTN tại quê nhà, đòi hỏi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam ; Giáo Hội liên đới chuẩn mực với Phật Giáo Thế Giới và nhiều Giáo Hội, Hệ Phái khác ; Giáo Hội gởi Thông Điệp Cầu Nguyện, chia sẻ các thiên tai hệ trọng đã xảy ra trên trái đất như Sóng Thần Tsunami tại Đông Nam Á, Động Đất tại Haiti,...vân vân và vân vân. Trong Nhiệm Kỳ 3 xảy ra biến cố hai con số 9, Giáo Hội vẫn trước sau như một giữ vững tinh thần 2000 năm Phật Giáo Việt Nam của Tổ Tổ truyền thừa, tôn trọng truyền thống, bất biến tuỳ duyên, đứng vững trước mọi hoàn cảnh như thập niên 60, 70; đứng vững như đã 30 năm lưu lạc, tùy cơ xuất xử với danh xưng Tổng Hội, Giáo Hội, Giáo Hội Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, nhưng tất cả đều tôn chỉ lịch đại truyền thừa, tiếp nối hành trình Phật Giáo Thống Nhất đã một thế kỷ - từ thời kỳ vận động chấn hưng 1930 - đến Thống Nhất 1964 – và kế thế đến hôm nay, truyền lưu đến mai sau. 

- Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư: Mục đích: thứ nhất là về tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư nhằm tưởng nhớ và báo đền ân sâu của Đức Phật và chư Tổ của 2600 năm Phật giáo, và gần 2000 năm khai mở, truyền bá Đạo Phật Việt Nam. Thứ hai là tạo cơ hội đoàn tụ rộng rãi cho hàng ngũ Tăng Ni hành đạo ngoài nước nhằm gắn bó đạo tình, trao đổi Phật sự và chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp. Ngày Về Nguồn Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư lần thứ nhất (2007) tổ chức tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada, Chư tôn Phật Giáo Úc Châu đến dự có: TT Trường Sanh, TT Nhật Tân, TT Tâm Phương, TT Thiện Hiền ; Kỳ 2 (2008) tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Santa Anna: ĐĐ Thích Giác Tín; Kỳ 3 (tháng 9-2009) tổ chức tại Tu Viện An Lạc, California: HT Bảo Lạc, TT Quảng Ba, TT Trường Sanh, TT Bổn Điền, ĐĐ Đồng Thanh ; Kỳ 4 (tháng 9-2010) tại Tu Viện Viên Đức (Đức Quốc): HT Bảo Lạc và ĐĐ Giác Tín. 

- Phối hợp thành lập Văn phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu: Phật Giáo Việt Nam đang hành đạo tại Hải Ngoại đã bị và chịu những biến động về cơ cấu tổ chức, danh xưng, lãnh đạo và đường hướng, bắt nguồn bởi hai văn kiện cùng mang con số 9, cùng xuất phát vào tháng 9 của năm 2007. Chính hai văn kiện này, là dấu mốc gây ra, tạo ra mọi hệ lụy cho Phật Giáo Việt Nam không những tại hải ngoại mà còn ảnh hưởng thuận nghịch mâu thuẫn với quốc nội. Bị và chịu trực tiếp chỉ có 4 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu Châu và Úc Châu. Còn hơn 20 Giáo Hội, Hệ Phái khác vốn cũng đã từng sinh hoạt chung, vận động chung, đấu tranh chung, cứu nhân độ thế chung, vì hòa bình, dân chủ, văn minh, tiến bộ, vì hòa hóa, thăng tiến, hướng thượng, lợi ích tha nhân – cho Quốc gia Dân tộc, cho Đạo pháp Quê hương, cho Thế giới và Nhân loại - lại mặc nhiên xem như không can hệ gì với Phật Giáo Việt Nam, Giáo Hội và Thống Nhất ? 

Do đó, nhân Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL (tổ chức từ ngày 29-12-2008 đến ngày 02-01-2009 tại Morisset, New South Wales, Úc), hàng lãnh đạo các Giáo Hội PGVNTN tại Úc Châu, Âu Châu, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, đã có cuộc họp trong đạo tình Pháp lữ, đồng viện, đồng thuyền, thảo luận và trao đổi mọi vấn đề của Giáo Hội, của Phật Giáo nói chung, đồng thuận hình thành một Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu của các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại, với mục đích, đường hướng và những dự án cần thực hiện như sau: - Liên kết các Giáo Hội để phục vụ nhân loại và dân tộc theo tinh thần Lời Mở Đầu của Hiến Chương GHPGVNTN đã minh định. Văn Phòng Điều Hợp này được điều hành bởi hàng Giáo phẩm do bốn Giáo Hội thỉnh cử, trong tinh thần hòa hợp và bình đẳng, đúng Chánh pháp và nguyên tắc Yết Ma truyền thống của Tăng đoàn; - Hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm hoằng pháp, hành đạo từ các quốc độ khác nhau để có hướng đi chung nhằm phát huy nền Phật Giáo Việt Nam nơi xứ người và mở đường cho các thế hệ kế thừa đem Phật Giáo đến với các dân tộc bản địa; - Bốn Giáo Hội này vẫn giữ tính độc lập về cơ cấu tổ chức, nhân sự điều hành, pháp lý và chỉ liên đới trách nhiệm trong quan hệ bình đẳng và đồng thuận.

Chánh Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu nhiệm kỳ 1 (2009-2011): HT Thích Minh Tâm; nhiệm kỳ 2 (2011-2013): HT Thích Như Huệ. 

* Tri tán công đức: Từ năm 2007 đến nay, Giáo Hội đã trang trọng tổ chức Cầu Nguyện Thọ Tang, Tri Tán Công Đức đối với Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, những vị đã trực tiếp hoặc gián tiếp giáo dưỡng, giảng dạy, chứng minh, ủng hộ cho sự hình thành và phát triển của Giáo Hội chúng ta tại Úc Châu, đó là những vị: 

- Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang (1920-2008), Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 05-7-2008 (nhằm ngày Mồng 3 tháng 6 năm Mậu Tý) tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 89 thọ tuế, 69 Pháp lạp. Lễ nhập Kim quan ngày 06-07 và Lễ nhập Bảo Tháp ngày 11-6-2008 tại khuôn viên Tu viện Nguyên Thiều.  

- Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn (1927-2010), nguyên Hội Trưởng Hội Phật Giáo Thừa Thiên – Huế, Giảng Sư Tỉnh Hội Phật Giáo Ban Mê Thuột, Giảng Sư Phật Học Viện Hải Đức – Nha Trang, Giáo Sư Đại Học Vạn Hạnh – Sài Gòn, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp – Viện Hóa Đạo, và Thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN. Hòa Thượng còn là bậc Chứng Minh GHPGVNTN Hoa Kỳ, Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan. Hòa Thượng tốt nghiệp Cao Học tại Đại Học Wisconsin và hoàn tất học vị Tiến Sĩ tại Đại Học Hawai, Honolulu, Hoa Kỳ. HT đã thị tịch vào lúc 12 giờ 15 phút sáng ngày Chủ Nhật, 31 tháng 10 năm 2010, nhằm ngày 24 tháng 09 năm Canh Dần, tại thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ. Ngài là Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Phật Giáo Úc Châu. 

- Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên (1923-2010), Phụ tá Đức Đệ Tam Tăng Thống kiêm Chánh Văn Phòng Viện Tăng Thống, Cố vấn kiêm giáo thọ sư Phật học đường Nam Việt (1950-1951); Đệ Nhị Cố vấn Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất… viên tịch tại chùa Long Thọ, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai - Việt Nam lúc 17 giờ ngày 08 tháng 1 năm 2010, trụ thế 87 năm và 59 hạ lạp, sau 87 năm trụ thế hoằng hóa độ sanh, công viên quả mãn.  

- Hòa Thượng thượng Trí hạ Hiền (1936-2010) , đã thị tịch vào lúc 4 giờ 20 phút chiều Chủ Nhật, ngày 08 tháng 8 năm 2010 tại Grand Prairie, Texas, Hoa Kỳ, 74 Thế tuế, 54 Hạ lạp. Hòa Thượng là một bậc Cao Tăng Việt Nam tại Hải ngoại, Đệ Nhất Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Trưởng Trung Tâm Phật Giáo Khuông Việt, Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cố Vấn Giáo Hạnh BHD-GĐPT Miền Tịnh Khiết, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Pháp Quang, và Hòa Thượng sau nhiều thập niên, đã từng vân du khắp các tiểu bang Hoa Kỳ để hoằng pháp lợi sanh. 

- Hòa Thượng Thích Quảng Tâm (1947-2010), viên tịch ngày 3-6-2010, tại Tu viện Vĩnh Đức, Quận 2, Sài Gòn. Trụ thế 64 năm, 42 Hạ lạp. HT Thích Quảng Tâm là Bổn Sư của Chư Đại Đức Thích Hạnh Hiếu, ĐĐ Thích Hạnh Tri & ĐĐ Thích Hạnh Pháp là những Thành viên trong Hội Đồng Điều Hành Phật Giáo tại Úc Châu.  

* Tổ chức, Chứng minh các lễ lạc: 

- 16-12-2007: Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành đã đến dự và chứng minh Lễ Đặt Đá Xây Dựng Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra. 

- 25-5-2008: Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành đã đến dự và chứng minh Đại Lễ Phật Đản 2632 và Lễ Đặt Đá Xây Dựng Bảo Tháp Tứ Ân tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne.

- 08-07-2008: Tổ chức Lễ Truy Niệm Thọ Tang Đức Đệ Tứ Tăng Thống, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang (viên tịch vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 05-7-2008 (nhằm ngày Mồng 3 tháng 6 năm Mậu Tý) tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 89 thọ tuế, 69 Pháp lạp) vào lúc 2 giờ chiều Thứ Ba ngày 08-7-2008, tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi. 

- 1-2/11/2008: Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành đã đến dự và chứng minh Lễ Khánh Thành và An Vị Tôn Tượng Phật Thích Ca và Quan Âm Lộ Thiên tại Chùa Giác Nhiên, Auckland, Tân Tây Lan. 

- 20-21/6/2009: Cử hành Lễ Tiểu Tường tưởng niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Hòa Thượng Thích Huyền Quang, tại Tổ Đình Pháp Hoa, Nam Úc. 

- 6/12/2009:  Chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã về chứng minh tham dự Lễ An Vị Tôn Tượng Phật Tổ và Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Bảo Vương, Victoria, do HT Thích Huyền Tôn trụ trì 

- 5-20/12/2009:  Chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã về chứng minh tham dự Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc và cắt băng Khánh Thành Tăng Xá Quảng Ðức. 

- 6/12/2009:  Chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã về chứng minh tham dự Lễ An Vị Phật tại Chùa Kim Cang, Victoria, do ĐĐ Nhuận Chơn trụ trì 

- 31/1/2010:  Chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã về chứng minh tham dự Lễ An Vị Phật tại Chùa Huệ Quang, Victoria, do ĐĐ Thông Hiếu trụ trì 

- 27/2/2010:  Chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã về chứng minh tham dự Lễ An Vị Phật tại Chùa Thiên Bình, Victoria, do ĐĐ Đồng Thanh trụ trì 

- 22-5-2010: HT Thích Bảo Lạc đại diện Giáo Hội đến dự Lễ Kỷ Niệm và Khánh Thành Tượng Đài Các Chiến Sĩ Úc-Việt và Thuyền Nhân Tỵ Nạn nhân dịp kỷ niệm 35 năm người Việt Tỵ Nạn tại Úc Châu, tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, NSW. 

- 17-7-2010: Cử hành Lễ Đại Tường tưởng niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Hòa Thượng Thích Huyền Quang, tại Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra. 

- 31-1-2010: Tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Lễ Truy Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên (1923-2010) phụ tá đức Đệ Tam Tăng Thống kiêm Chánh Văn Phòng Viện Tăng Thống, Cố vấn kiêm giáo thọ sư Phật học đường Nam Việt (1950-1951); Đệ Nhị cố vấn Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất… viên tịch tại Chùa Long Thọ, Long Khánh, Việt Nam. 

- 30-4-2010: HT Bảo Lạc đại diện Giáo Hội đã đến tham dự Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện và Kỷ Niệm 35 năm người Việt Tỵ Nạn tại Úc, tổ chức tại Hyde Park, Sydney, tiểu bang New South Wales. 

- 2/10/2010:  HT Thích Huyền Tôn và chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã về chứng minh tham dự Lễ An Vị Phật tại Chùa Bảo Minh, Victoria, do ĐĐ Viên Tịnh trụ trì 

- 31-12-2010: HT Bảo Lạc, thay mặt Giáo Hội đến dự lễ khai mạc Hội Chợ Tết Canh Dần (2010) tại Fairfield Show Ground, Sydney do Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales tổ chức. 

- 05-03-2011: TT Quảng Ba, thay mặt Giáo Hội, đến dự lễ nâng cấp tượng đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Quân Đội Hoàng Gia Úc tại Canley Vale Park, Sydney. 

- 10-12-2010: HT Bảo Lạc đại diện Giáo Hội đến dự ngày Quốc Tế Nhân Quyền do Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW tổ chức tại Cabramatta Plaza, Sydney. 

- 23-24/5/2010: Các thành viên Tăng Ni Giáo Hội như TT Thích Quảng Ba, TT Thích Tâm Phương, TT Thích Như Định,... cùng Phái đoàn Phật tử từ Úc Châu đã đến Thái Lan tham dự Đại Lễ Phật Đản Vesak 2634 tổ chức tại thủ đô Bangkok. Đây là lễ Phật Đản lần thứ 7 do Liên Hiệp Quốc tổ chức từ ngày 23 đến 25/05/2010,  với sự tham dự của 1790 người đến từ 70 quốc gia trên thế giới. Trước đó cũng có một số những vị khác đã từng dự  nhiều lần lễ tổ chức tại Hải ngoại, nhưng tuyệt nhiên không có mặt tại lễ Vesak 2008 tổ chức ở Việt Nam. Cũng cần tán thán và ghi nhận, ngoài Phật Đản Quốc Tế Liên Hiệp Quốc nói trên, một số thành viên Tăng Ni của Giáo Hội như HT Thích Bảo Lạc, quý TT Quảng Ba, Trường Sanh, Tâm Minh, Thiện Hiền, Phổ Hương, Nguyên Tạng, ... các vị ĐĐ Giác Tín, Nhuận Chơn,... nhiều lần thực hiện các chuyến hoằng hóa viễn du ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và gần nhất là HT Hội Chủ, ĐĐ Viên Trí, SC Viên Thông & SC Hạnh Nguyên vừa mới về từ Châu Âu vào đầu tháng 3 năm 2011 này. 

* Công tác Từ Thiện Xã Hội:  

16-17/10/2007: TT Thích Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội cùng TT Tâm Viên (Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Sàigòn), đến tận nơi để trao quà tình thương giúp đỡ nạn nhân sập cầu tại Cần Thơ. 

13-28/1/2008: TT Thích Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội cùng ĐĐ Thích Phổ Hương, Sư Cô Huệ Khiết, đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL về tận nơi để cứu trợ nạn nhân bị bão lụt  tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa. 

27/08-01/09/2008: Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Thượng Tọa Thích Quảng Nghiêm, Thượng Tọa Thích Tâm Phương, đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL, đã đến Miến Điện cứu trợ từ ngày 27-8 đến ngày 1-9 năm 2008 trao quà tình thương tận tay đến người bị nạn bão lụt tại xứ sở này. 

15/12-08/01/2009: Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Thượng Tọa Thích Quảng Nghiêm, đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL-TTL, đã về tận nơi để cứu trợ nạn nhân bão lụt tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Bạc Liêu và Bến Tre. 

01-03-2009: Giáo Hội tổ chức Một buổi lễ Cầu Nguyện Chung tại Tu Viện Quảng Đức cho các nạn nhân hỏa hoạn tại tiểu bang Victoria (số người chết đã lên đến con số 210 người, số người chạy nạn, hay bị mất tích ; sự thiệt hại về tài sản, nhà cửa, các công trình cơ sở hạ tầng, v.v). Sau buổi lễ, Chư Tôn Đức trong Giáo Hội cùng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội đã đến tận nơi trao số tiền $100,000 (một trăm ngàn Úc kim) cho vùng Strathewen bị thiệt hại nặng nhất với 42 người chết và 70 trên số 100 căn nhà bị thiêu hủy, số tiền còn lại (khoảng $100,000) đã cứu trợ những nơi bị hỏa hoạn khác trong vùng. Tổng kết số tiền mà Chư Tôn Ðức Giáo Phẩm trong Giáo Hội đã chia ra làm bốn đợt để đi thăm viếng và cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn, vừa phẩm vật và tiền mặt lên đến khoảng gần $200.000 Úc kim. 

31-1-2010: Hưởng ứng Thông Tư của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL kêu gọi giúp đỡ người bị nạn động đất ở Haiti, xảy ra vào ngày 12 tháng 01 năm 2010, làm cho hàng trăm ngàn người bị tử vong, hàng triệu người sống trong cảnh hoang tàn đổ nát màn trời chiếu đất. Chủ nhật 31-1-2010, Tu Viện Quảng Đức đã  tổ chức  một tiệc chay gây quỹ theo dạng self services để quý Đồng Hương Phật tử  về tham dự,  dùng cơm trưa và đóng góp tùy lòng hảo tâm của mình. Tiệc chay này đã nhận được số tiền là $11,000 Úc Kim, số tiền này đã được Thượng Tọa Nguyên Tạng, Đạo Hữu Nguyên Lượng và Đạo hữu Steve Nguyên Thiện Bảo đến trao tận tay cho Tổ Chức Hồng Thập Tự Úc vào chiều ngày 4-2-2010, đại diện phía Hồng Thập Tự Úc (Australian Red Cross) bà Jennie Kendrick đã nhận tấm chequed $11,000 Úc Kim và gởi lời cảm ơn đến Giáo Hội và TVQĐ. 

14-1-2011: Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL & Tổng Vụ Từ Thiện đã ra Thông Tư và Thông Báo kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt tại tiểu bang Queensland. Trận bão lụt xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2010 đến thượng tuần tháng 01 năm 2011, trải dài từ Rockhampton, Bundaberg, Sunshine Coast tới Brisbane, tràn qua Ipswich, Toowoomba…đã có 16 người dân bị chết, 55 người bị mất tích, hơn 20 ngàn căn nhà bị ngập lụt, hơn 100 ngàn gia cư bị mất điện, nhiều đường phố nước ngập lênh láng, nhiều khu vực dân cư bị nước làm tắt nghẽn, nhiều vùng ngoại ô bị chia cắt, các Phi trường nhiều chuyến bay bị hủy bỏ... Tổng Vụ Từ Thiện cho biết hiện tại số ngân quỹ thu được từ các Chùa trong Giáo Hội gởi về, cũng như Tổng Vụ đã gây quỹ qua các tiệc chay, văn nghệ để giúp nạn nhân bão lụt Queensland đã lên đến khoảng $116.000 Úc Kim. Ngay sau kỳ Đại Hội này, Giáo Hội sẽ đến trực tiếp liên lạc với chính quyền tiểu bang Queensland để đến tận nơi cứu trợ. 

Kết thúc Nhiệm kỳ III bốn năm (2007-2011), trên đây chỉ là sơ lược một vài nét Phật sự chính của Giáo Hội và Hội Đồng Điều Hành. Kính mong Nhiệm kỳ 4 (2011-2015), sẽ được toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng Cư Sĩ Phật tử, chúng ta tiếp tục nỗ lực gia tâm, dấn thân đóng góp để Giáo Hội chúng ta ngày càng ổn định, vững mạnh, góp phần xây dựng con người và xã hội tại Úc Châu nói riêng, Hải Ngoại nói chung, và không quên Đất nước Việt Nam chưa có tự do độc lập, Dân tộc Việt Nam chưa có dân chủ nhân quyền, lãnh thổ Việt Nam bị cắt xén, đe dọa, theo chân tinh thần Phật Giáo: Đạo Pháp – Dân Tộc – và Nhân sinh an lành - Hòa Bình thế giới.

 

      Hội Đồng Điều Hành
Văn Phòng Tổng Thư Ký

 

 

***

 


 

                                       Trở về Trang Mục Lục