GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


 

 

 

 

Báo Cáo Phật Sự
của Tổng Vụ Tăng Sự

(Nhiệm kỳ 2007 – 2011)

Câu nói: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng tăng tàn” lúc nào vẫn có giá trị.

Đã là Tăng sự thiết tưởng không có gì gọi là thành tích để phúc trình, tuy nhiên đứng về mặt thế gian pháp đó chẳng qua là thông lệ hành chánh của tổ chức Giáo Hội chúng ta. Do vậy, Tổng Vụ Tăng Sự muốn nêu lên một vài Phật sự đã thực hiện trong nhiệm kỳ 3 của 4 năm từ 2007 đến 2011 (tháng 3) để quí vị đại biểu cùng Đại Hội tường tri.

I-An Cư Kiết Hạ:

Mỗi năm một lần, Giáo Hội tổ chức Khóa An Cư Kiết Hạ 10 ngày cho Tăng Ni toàn Giáo Hội tham dự. Đặc biệt, Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan còn mở rộng cho hàng Phật tử tại gia tòng hạ tu học, làm cho đạo tràng An Cư càng thêm sinh động, khởi sắc. Tổng Vụ Tăng Sự gởi Thông Tư đến các cơ sở Tự Viện, Thành Viên Tăng Ni trong Giáo Hội câu hội về trú xứ nơi tổ chức An Cư, cùng nhau tấn tu đạo nghiệp.

1)- Mùa An Cư năm 2007 tổ chức tại chùa Pháp Hoa từ 10 – 20/7/2007 có 36 Tăng Ni và 40 Phật tử tham dự .

2)- Mùa An Cư năm 2008 tại tự viện Linh Sơn Melbourne từ 3 – 13/7/2008 có 40 Tăng Ni và 60 Phật tử tòng hạ.

3)- Mùa An Cư năm 2009 tại tự viện Pháp Bảo Sydney từ 7 – 17/7/2009 có 78 Tăng Ni về dự Khóa, cùng  70 Phật tử tòng hạ.

4)- Mùa An Cư năm 2010 tại thiền viện Minh Quang Sydney có 54 Tăng Ni và 50 Phật tử tham dự.

II- Giới đàn truyền trao giới pháp:

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giáo Hội khuyến thỉnh các cơ sở tự viện thành viên đào tạo Tăng Ni, mở các giới đàn truyền trao giới pháp cho các giới tử. Trong lúc số giới tử chưa đông để Tổng Vụ Tăng Sự nhân danh đứng ra tổ chức đại giới đàn, thì các chùa sau đây đã mở các đàn truyền giới:

-      Chùa Pháp Bảo: mở giới đàn truyền Sa Di, Sa Di Ni ngày 20/12/2007, Thức Xoa, Thập Thiện và Bồ Tát giới vào ngày 27-12-2008. Đàn Đầu truyền giới: Hòa Thượng Thích Như Huệ, Yết ma A Xà Lê: HT Huệ Minh, Giáo Thọ A Xà Lê: HT Bảo Lạc.

-      Chùa Pháp Hoa: tổ chức giới đàn truyền Sa Di thập giới cho 5 vị Sa Di và Sa Di Ni vào ngày 21/6/2009 tại Adelaide (SA). Hội Đồng Giới Sư: Đàn Đầu truyền giới: Hòa Thượng Thích Như Huệ, Yết ma A Xà Lê: HT Thích Bảo Lạc, Giáo Thọ A Xà Lê: TT Quảng Ba, Thất vị tôn chứng: TT Nhật Tân, TT Thiện Hiền, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Tịnh Giác, ĐĐ Giác Tín, ĐĐ Nhuận Chơn, ĐĐ Hạnh Hiếu, và ĐĐ Viên Trí dẫn thỉnh sư.

 

III-Tấn phong hàng giáo phẩm:

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua có 2 lễ tấn phong hàng giáo phẩm của Giáo Hội:

1)   Lễ tấn phong giáo phẩm Ni sư cho 2 Sư cô Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Tuyết và Thích Nữ Như Lan tại khóa tu học Phật pháp kỳ 7 tại Keyneton – Melbourne ngày 31/12/2007.

2)   Lễ tấn phong giáo phẩm Thượng Tọa cho 2 Đại Đức Thích Nguyên Tạng và Thích Phổ Hương được tổ chức tại trường hạ Pháp Bảo Sydney ngày 17/7/2009.

 

IV-Lập thẻ thành viên Tăng Ni:

Trong thời gian 4 năm qua, Tổng Vụ Tăng Sự đã cố gắng trong khả năng và trách nhiệm liên lạc các cơ sở tự viện thành viên, lập danh sách Tăng Ni và thực hiện thẻ thành viên và sau đây là một vài chi tiết:

1)     Số cơ sở Tự viện thành viên hiện hữu là 35, trong số có 29 cũ và 6 cơ sở mới thành lập là chùa Thiên Bình, Chùa Kim Cang, chùa Huệ Quang, chùa Bảo Minh tại Melbourne, chùa Quan Âm tại Adelaide và chùa sư cô Huệ Khiết tại Sydney.

2)     Số tăng ni hiện cư trú tại các chùa: 73; chưa cập nhật được hết, vì còn một số chùa chưa gởi danh sách như Thiên Ấn, Phước Hậu, Liên Hoa tại Sydney; trong số có 32 Tỳ Kheo, 37 Tỳ Kheo Ni, 3 Thức Xoa và một Sa Di.

3)     Thẻ Tăng Ni: Để tiến đến lập thẻ đầy đủ chi tiết hơn, trong thời gian gần đây TVTS đã lập được 58 thẻ thành viên Tăng Ni thời hạn 1 năm cho đến tháng 12 năm 2011 là hết hạn, những vị đã gởi đầy đủ chi tiết về văn phòng Tổng Vụ Tăng Sự. Vì đây, cũng chỉ là lần đầu tiên lập thẻ tăng ni để tham khảo thêm ý kiến, bổ túc các chi tiết cho được đầy đủ hơn mà vị tân Tổng Vụ Trưởng Tổng vụ Tăng Sự sẽ điều chỉnh trong nhiệm kỳ IV sắp đến.

Trở lên là mấy nét chính mà TVTS có thể nêu ra được, nếu có chủ quan, thiên lệch… mong Đại Hội liễu tường và bổ sung cho công việc Phật sự của Giáo Hội nhiệm kỳ mới được nhiều khởi sắc hơn, nhất là vai trò của vị Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự là quan trọng hàng đầu trong sinh hoạt Phật sự nói chung. Vì đó là tiếng nói hay bộ mặt của Giáo Hội nhằm hai khía cạnh đối nội giữa hàng ngũ Tăng Ni, Phật tử; và đối ngoại đối với mọi tổ chức, đoàn thể của xã hội nói chung trong cộng đồng đa văn hóa Úc Đại Lợi.

 

Sydney ngày 1 tháng 2 năm 2011

TVTT Vụ Tăng Sự

 

HT Thích Bảo Lạc

 

 

***

 


 

                                       Trở về Trang Mục Lục