GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


 

 

 

 

Phật Giáo Úc Châu

Trân Trọng Kính Mời

 Quý Tôn giáo, Cộng đồng, Đoàn thể, Truyền thông, Đồng hương, Phật tử xa gần & và tại Adelaide hoan hỷ đến tham dự Lễ Khai Mạc Đại Hội, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa Thứ Sáu ngày 18-3-2011, và những ngày Đại Hội Khoáng Đại kỳ 4 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc đại lợi – Tân Tây lan

Địa điểm: Tổ đình Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia.

 

-          Thứ Sáu 18/3/2011:

-          09.30-12.00 : Khoáng Đại 1 – Lễ Khai Mạc Đại hội (có chương trình riêng)

-          14.00-16.30 : Khoáng Đại 2 – Báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 3

-          16.30-18.00 : Khoáng Đại 3 – Tu chính Hiến Chế 1

-          19.30-22.00 : Khoáng Đại 4 – Tu chính Hiến Chế 2

-          Thứ Bảy 19-3-2011:

-          08.30-10.00 : Khoáng Đại 5 – Tham luận 1 * Vấn đề Pháp Lý trong hoạt động Phật sự

-          10.00-12.00 : Khoáng Đại 6 – Tham luận 2 * Kế hoạch Phật sự trong 4 năm tới

-          14.00-16.00 : Khoáng Đại 7 - Hội Đồng Điều Hành tuyên bố mãn nhiệm Kỳ III &

-                                 - Tuyển thỉnh, công cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ IV (2011-2015)

-          16.00-18.00 : Khoáng Đại 8 : - Thông qua chương trình Phật sự cho nhiệm kỳ IV &

-                                                         - Thông qua Quyết Nghị Đại Hội

-          19.30-21.30 : Khoáng Đại 9 – Lễ Bế Mạc Đại Hội (có chương trình riêng)

-          Chủ Nhật 20/3/2011: Chương trình Lễ Đặt Đá xây Bảo Tháp chùa Pháp Hoa (9.30-11.30pm, có Thư Mời riêng)

 

Các thành phần Đại biểu của Đại Hội:

a- Hội Đồng Chứng Minh

b- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương nhiệm kỳ 3 (2007-2011)

c- Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ 3 (2007-2011)

d- Chư Tôn Đức Viện Chủ, Trụ trì 36 đơn vị Tự Viện thành viên của Giáo Hội (Auckland: 1-Giác Nhiên; SA: 2-Pháp Hoa, 3-Quán Âm, 4-Minh Quang; VIC: 5-Bảo Vương, 6-Thiên Đức, 7-Linh Sơn, 8-Quảng Đức, 9-Kim Cang, 10-Bảo Minh, 11-Thiên Bình, 12-Huệ Quang, 13-Thiên Quang, 14-Diệu Âm, 15-Phật Quang, 16-TV Phật Quang, 17-An Lạc Hạnh; NSW: 18-TV Đa Bảo, 19-Pháp Bảo, 20-TV Minh Quang, 21-Huyền Quang, 22-A Di Đà, 23-Trúc Lâm, 24. Thiên Ấn, 25-Phước Hậu, 26-TV Vạn An, 27-Hưng Long, 28-TV Nguyên Thiều, 29-TV Minh Giác, 30-Minh Giác, 31-Liên Hoa, 32-TX Minh Đăng Quang; ACT: 33-TV Vạn Hạnh; WA: 34-Quán Thế Âm; QLD: 35-Linh Sơn, 36-Pháp Quang).

e- Các Thành viên Tăng Ni & Thành viên Đoàn thể Cư Sỹ Phật tử thuộc Giáo Hội.

 

Khách Danh Dự tại Lễ Khai Mạc & Diễn giả cho Đại Hội:

1-     Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thượng Tọa Thích Minh Dung - Phật Giáo Hoa Kỳ.

2-     Toàn Quyền TB Nam Úc, HE Rear Admiral KEVIN SCARCE, AC CSC RANR

3-     Đại diện Thủ Tướng Julia Gillard & đọc Diễn Văn Chào Mừng Đại Hội của Thủ Tướng, là Bà TNS Hon. Kate Lundy, Parliamentary Secretary for Immigration & Citizenship.

4-     Thủ Hiến Nam Úc, Hon. MIKE RANN, MP (tbc).

5-     Bộ Trưởng Đa Văn Hóa Sự Vụ TB Nam Úc, Hon. GRACE PORTOLESI, MP (tbc)

6-     Tổng Trưởng Di Trú LB, Hon. CHRIS BOWEN, MP (tbc)

7-     Tổng Trưởng Đối Lập Di Trú LB, Mr SCOTT MORRISON, MP (tbc)

8-      Luật Sư Lưu Tường Quang, AM.

9-     Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu, Ông Nguyễn Thế Phong (tbc)

10- Các Tôn giáo, Cộng Đồng, Đoàn thể, Truyền thông - Tiểu bang Nam Úc (tbc)

 

MESSAGE FROM PRIME MINISTER JULIA GILLARD

FOURTH SYNOD OF THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGRATION OF AUSTRALIA-NEW ZEALAND, 18 MARCH 2011

 

My warmest regards to those participating in the Fourth Synod of the Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand.

As a multicultural nation, Australia is enriched by the contribution of all who make Australia home, including the Unified Vietnamese Buddhist community.

Our shared values of tolerance, peaceful co-existence and harmonious collaboration reflect greatly on our way of life. It is through your efforts, and those of all Australians, that our nation is strengthened.

Together we will continue to gain invaluable insights into our different cultural backgrounds and will increase our understanding of what it means to be Australian.

To all attending the Fourth Synod I trust that you will be inspired to continue the good work your community makes to Australia.

 

The Honourable Julia Gillard MP , Prime Minister of Australia

Chắc chắn Lễ Khai Mạc sẽ là Một Buổi Lễ trọng đại, một bước ngoặt to lớn cho Phật Giáo và Người Việt  tại Nam Úc nói riêng – Úc Châu nói chung, và chắc chắn Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 4 của Phật Giáo Úc Châu sẽ thành công tốt đẹp, thành tựu viên mãn.

 

Úc Châu ngày 12 tháng 3 năm 2011
Trân trọng Kính Mời,

Tổng Thư Ký kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội

Thượng Tọa THÍCH NHẬT TÂN

 

 

***

 


 

                                       Trở về Trang Mục Lục