GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988 
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com


___________________________________________________________________
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477  ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431  Fax 07-33729988
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com

--------------------------------------------------------------------------------------

SỐ 41-03/HĐĐH/HC/QĐ            PHẬT LỊCH 2554

QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 


Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL-TTL- Chiếu Hiến Chế Giáo Hội được thông qua tại Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 3, ban hành ngày 14-04-2007.
- Chiếu biên bản phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Trường Hạ Minh Quang ngày 13 -07-2010, qui định thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội Khoáng đại Kỳ IVQUYẾT ĐỊNH

 


Điều 1 : Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV của Giáo Hội sẽ được triệu tập vào các ngày 17,18,19/03/2011 tại Nam Úc, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia; Tel 08-8447 8477 ; Fax 08-8240 1758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com


Điều 2 : Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội, gồm có :

- Cố vấn : Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
- Trưởng ban : Thượng Tọa Thích Nhật Tân
- Phó Trưởng ban điều hành : Đại Đức Thích Viên Trí
- Phó Trưởng ban hành chánh : Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
- Tiểu ban Tu Chính Hiến Chế : HT Thích Bảo Lạc, TT Thích Quảng Ba, TT Thích Tâm Minh, ĐĐ Thích Giác (Thư Ký), Đh Lâm Như Tạng
- Ban Thư Ký và Hành Chánh : TT Thích Nguyên Tạng, Đại Đức Thích Giác Tín, Đh Nguyên Hảo, Đh Lý Tố Lan
- Ban Thủ Quỹ : SC Thích Nữ Nguyên Khai, …, Đh Đồng Hạnh
- Phát ngôn nhân Đại hội : HT Thích Bảo Lạc, TT Thích Quảng Ba, TT  Thích Trường Sanh
- Tham luận Đại hội : HT Thích Bảo Lạc, Đh Ls Lưu Tường Quang  

- Xướng ngôn viên Đại hội : TT Thích Nhật Tân, TT Thích Nguyên Tạng
- Tài liệu và kỷ yếu : HT Thích Bảo Lạc,TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Giác Tín

-          Triển Lãm : ĐĐ Thích Giác Tín, ĐĐ Thích Đồng Thanh, ĐĐ Thích Viên Tịnh

-          Ban Tiếp Tân : TT Thích Quảng Ba, ĐĐ Thích Viên Thành và Phật tử Chùa Pháp Hoa

-          Tiểu ban trần thiết : SC Thích Nữ Viên Thường, Đh Trúc Lâm, Đh Nguyên Hương, Đh Ngọc Mỹ, Đh Thiện Chơn, Đh Thiện Lạc

-          Tiểu ban ẩm thực: Đh Thiện Tịnh, Đh Đồng Thuận Thủy, Đh Đồng Phúc, Đh Đồng Hạnh

-        Tiểu ban hành đường : Đh Ngộ Ngọc, Đh Thiện Kiều, Đh Đồng Xuân

-        Tiểu ban vận chuyển & Cư Trú : Đh Thiện Huệ, Đh Nguyễn Văn Trí, Đh Nguyên Chánh, Đh Lê Ngọc Chấn, Đh Thiện Anh Lạc, Đh Đồng Thành, Đh Nguyễn Phan Minh Trung, Đh Đồng Dung Huỳnh Thị Thuyết Hạnh, Đh Tú & Hạnh, Đh Đồng Khiết

-        Tiểu ban an ninh và trật tự: Đh Thiện Chơn, Thiện Đức, Đh Đồng Hòa Nhã

-        Tiểu ban âm thanh và ánh sáng : Đh Thiện Anh - Nguyễn Văn Kim Tuấn

-        Tiểu ban y tế : BS Lê Công Phước, Đh Đồng Khiết

-        Tiểu ban thị giả: SC Thích Nữ Viên Thường, Cô Thiện Đào, Chú Thông Lễ, Chú Thông Nhựt

-        Tiểu ban quay phim, chụp hình: ĐĐ Thích Giác Tín, Đh Đồng Công, Đh  Nguyên Chánh, Đh Giác Thiện Duyên

-        Tiểu ban vệ sinh và môi trường: Sa Di Thông Nhật, Sa Di Thông Thắng, Sa Di Thông Lễ, Đh Đồng Công


Điều 3 : Các thành viên Hội đồng Điều hành, các Tổng Vụ, các đơn vị Thành viên,
và Ban Tổ Chức Đại hội Khoáng đại Kỳ IV, chiếu nhiệm vụ thi hành.


Điều 4 : Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ IV sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi Đại Hội kết thúc.


Điều 5 : Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Làm tại Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc ngày 10 tháng 10 năm 2010


Hội Đồng Điều Hành


Hội Chủ,
(ấn ký)
 

 HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆKính gởi :
- Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương “kính thẩm tường”
- Hội Đồng Điều Hành và các Tổng Vụ “để kính tường”
- Thành viên Tăng Ni, đơn vị Tự Viện “kính tường”
- Ban Tổ Chức Đại Hội “để thi hành”
- Hồ sơ lưu

 

 


 

Trở về Trang Mục Lục