Home
 

Đại Hội Khoáng Đại kỳ II
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI 
TẠI ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN

---o0o---

 

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
tổ chức tại Chùa Pháp Quang, Queensland,
thành công viên măn

 

 Giới luật là sinh mạng của Phật Pháp, Giới luật c̣n Phật pháp c̣n, câu nói chân lư ấy sống măi, đi măi với người con Phật trong tinh thần hoằng hóa độ sanh. Giáo lư giải thoát bàng bạc khắp cùng pháp giới, giáo lư siêu thoát bất biến tùy duyên, đă và đang hằng hữu không xa rời tâm thức mọi loài chúng sanh, nhất là hàng chúng sanh thù thắng như loài người. Chính v́ tùy duyên lưu ngại như thế, hàng sứ giả Như Lai hiểu được trọng trách của ḿnh trong sứ mạng giữ ǵn giáo pháp giải thoát, nên bằng mọi phương tiện dựng lập niềm tin qua con đường tu đạo và hành đạo, mà việc đem đạo vào đời là thiết thực. Duyên do như thế, tiếp theo truyền thống, cơ cấu, tổ chức của một Giáo Hội trong sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, đem lại niềm hạnh phúc cho thế nhân. Trên tinh thần đó, Đại Hội Phật Giáo Khoáng Đại kỳ II được long trọng tổ chức tại tiểu bang nắng ấm Queensland, trong tiết trời đang chuyển dần vào Xuân.

 Vùng đất Queensland tuy là tiểu bang tập trung người Việt tương đối ít hơn so với các tiểu bang khác trên đất Úc, nhưng không khí Đại Hội từ quang cảnh trần thiết đến lượng người tham dự, nhất là màu áo vàng Tăng, Ni, thêm khởi sắc, náo nức hân hoan chào mừng Đại Hội. Điều này nói lên tinh thần dấn thân và nỗ lực của từng cá nhân Tăng, Ni, Cư sĩ dốc ḷng tích cực ưu tư lo cho Đạo pháp, và phần nữa là sự sốt sắng hy sinh tận lực của chư vị Phật tử địa phương chùa Pháp Quang nói chung, và vị trụ tŕ  là Thượng Tọa Thích Nhật Tân đầy tận tâm năng động nói riêng. 

 Như đă ấn định trước, Đại Hội Khoáng Đại kỳ II được tổ chức trong tại chùa Pháp Quang, vùng Durack, thành phố Brisbane. Đại Hội kỳ này quy tụ 116 Đại biểu của 34 Tu viện, Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật Đường, đoàn thể Cư sĩ  Phật tử từ NSW, VIC, QLD, SA, WA, ACT, NT tại Uùc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trong 3 ngày 29, 30 và 31 tháng 8 năm 2003. Tiền Hội Nghị đă nhóm vào lúc 7 giờ 30 tối thứ sáu 29/8 để chuẩn bị cho các thủ tục chính thức đi vào Đại Hội. Đặc biệt là phiên họp của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Hội Đồng Tăng già trước đó để tác pháp yết ma tấn phong cho mười hai (12) vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni lên giáo phẩm  Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng và Ni Sư và tuyển thỉnh các chức vụ quan trọng cho GH theo tinh thần Hiến Chế thể hiện được nếp sinh hoạt thuần túy đạo vị truyền thống lẫn tinh thần dân chủ nghị hội của thế pháp ngày nay.

 Đúng 9.30 giờ sáng ngày Thứ Bảy 30/8, Đại lễ Khai mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ II và Đại Lễ Vu Lan PL 2547 long trọng cử hành. Về chứng minh Đại lễ có sự hiện diện của HT Thích Huyền Tôn, Thành viên Hội Đồng Chứng minh; HT Thích Như Huệ, Hội chủ GH; HT Thích Bảo Lạc, Tổng Thư Kư Giáo Hội; TT. Thích Tịnh Minh; TT. Thích Quảng Ba; TT. Thích Trường Sanh; TT. Thích Phước Nhơn; TT. Thích Bổn Điền; TT. Thích Minh Hiếu; TT. Thích Nguyên Trực; TT. Thích Nhật Tân; TT. Thích Như Định; TT. Thích Quảng Nghiêm; TT. Thích Tâm Phương; TT. Thích Thiện Hiền; ĐĐ. Thích Phổ Hương; ĐĐ. Thích Nguyên Tạng; ĐĐ. Thích Thiện Hữu; ĐĐ. Thích Đạo Nguyên; ĐĐ. Thích Đạo Thông; ĐĐ. Thích Thông Ánh; ĐĐ. Thích Minh Tri; ĐĐ. Thích Phổ Huân; ĐĐ. Thích Viên Trí; ĐĐ. Thích Hạnh Hiếu; ĐĐ. Thích Hạnh Tri; ĐĐ. Thích Đạo Hiển; NT. Thích Nữ Phước Trí; NT.  Thích Nữ Chơn Đạo; NS. Thích Nữ Tâm Lạc; SC.Thích Nữ Như Đức; SC Thích Nữ Như Lan; SC. Thích Nữ Chân Diệu; SC. Thích Nữ Bảo Sơn; SC. Thích Nữ Bảo Trường; SC. Thích Nữ Tịnh Ánh; SC. Thích Nữ Trí Lưu; SC. Thích Nữ Từ Ngọc; SC. Thích Nữ Diệu Anh; SC. Thích Nữ Trí Kim; SC. Thích Nữ Trí Bửu; SC. Thích Nữ Thành Liên; SC. Thích Nữ Thảo Liên; SC. Thích Nữ Nguyên Khai; SC. Thích Nữ Như Thiện; SC. Thích Nữ Viên Thông; SC. Thích Nữ Trí Thuần; SC. Thích Nữ Viên Nghiệp; SC. Thích Nữ Trí Hằng.

 Về phía quan khách chính quyền Úc:  Ông Gary Hardgvave, Bộ Trưởng Bộ Đa Văn Hoá và Công Dân Sự Vụ;  Ông Bernie Ripoll, Dân biểu liên bang vùng Oxley, đại diện Thủ Lănh Đối Lập Simon Crean; Bà Julie Attwood, Dân biểu Tiểu bang QLD vùng Mount Ommayney, đại diện cho Thủ Hiến Queensland ; Ông Tim Quinn, Thị Trưởng thành phố Brisbane.... và khoảng 1500 đồng hương Phật tử về tham dự lễ.

 Theo sau lễ chào Quốc kỳ Úc, Việt và Phật Giáo, một phút nhập từ bi quán tưởng nhớ đến các vị tiền bối hữu công, những vị anh hùng đă hy sinh v́ lư tưởng tự do, là lời chào mừng của Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ chức Thích Nhật Tân (Viện chủ chùa Pháp Quang). Thượng Tọa đă ngỏ lời cám ơn chư tôn đức Tăng Ni và Quư đồng hương Phật tử đă về tham dự Đại Lễ. Trong bài chào mừng Thượng Tọa đă chia xẻ ư tưởng về Đại lễ: “…Hội họp, tiếp xúc, trao đổi là những cơ hội kết tạo sự chia xẻ, cảm thông những dị biệt, tôn trọng, xây dựng những ư hướng tương đồng, đáp ứng theo nhu cầu nguyện vọng, để thành lập những quy tắc, ước lệ chung làm nền tảng cho những mục tiêu chí hướng, phụng sự lư tưởng, xây dựng cuộc đời. Đạo Phật được truyền thừa, tồn tại, phát triển cho tới hôm nay cũng không ra ngoài quy tắc ấy”.

Sau các phần chào mừng, chúc mừng, tán dương, tán thán Đại Hội và Đại Lễ, là phần diễn văn khai mạc Đại Hội do Ḥa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ tuyên đọc. Nội dung khai mạc Đại Hội đă điểm lên tính chất quan yếu của việc kế thừa truyền thống ḥa b́nh, an lạc, giải thoát của đạo Phật như là “Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợị - Tân Tây Lan tiếp nối sứ mạng của Giáo Hội PGVNTN truyền thống lâu dài tại quốc nội. Sứ mạng cao cả đó là hoằng pháp lợi sanh đem lại an lạc và phúc lợi cho con người không phân biệt màu da, chủng tộc, phái tính, như phần mở đầu bản Hiến Chế có ghi rơ: “Kế thừa hai ngàn năm truyền thống ḥa b́nh, an lạc, giải thoát của đạo Phật, người Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nguyện thực hiện lư tưởng  phục vụ dân tộc và nhân loại”. Ngoài ra Ḥa Thượng c̣n tha thiết ưu tư cho việc đào tạo Tăng tài trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh; đây là một Phật sự được đặt vào hàng tiên quyết.  

Từ Thanh Minh Thiền Viện – Sài G̣n  Ḥa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ đă gởi thông điệp chúc mừng Đại hội cũng như tán dương công đức hoằng Pháp của Giáo Hội tại hải ngọai. Trong Đạo từ có đoạn viết: “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc đại lợi – Tân tây lan tuy là một cộng đồng sinh sống bên ngoài Tổ quốc, nhưng không thể tự tách rời khỏi bản sắc văn hóa vốn đă h́nh thành nhân cách và phẩm chất Việt Nam; do đó tất cả tâm t́nh, ước nguyện, cũng như tất cả động thái tư duy và xă hội đều có những tương giao tác dụng nhất định đối với Giáo hội trong nước, đối với mọi chặng đường thăng trầm của đạo pháp và dân tộc. V́ vậy, ở đây, tự thâm tâm, tôi cầu nguyện bằng năng lực gia tŕ của Thường trụ Tam bảo, Đại hội hôm nay sẽ chuyển tải thông điệp của Giáo Hội đến với toàn thể Phật tử Việt Nam tại Uùc đại lợi – Tân tây lan”.

 Từ Canada, Ḥa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới, đă gởi thư chúc mừng Đại Hội. Trong thư có đoạn viết: “Thấm thoát đă tới Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II của Giáo Hội. Thời gian qua mau, tuổi đời chồng chất, nhưng việc đạo, việc đời vẫn chưa để cho ai được an tâm. Đất nước chưa thoát khỏi ách nạn Cộng sản, Phật Giáo chưa giành lại được quyền tự do, bất cứ phương sở nào, chúng ta đều phải hướng về dân tộc và đạo giáo tại Việt Nam. Giáo Hội Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, mặc dù gặp nhiều chướng duyên buổi ban đầu, nhưng với sự cố gắng không ngừng của chư Tôn Đức, chư Phật tử, khó khăn đă vượt qua và nhiều công tŕnh đă được xây dựng. Tôi xin được chia vui cùng Quư Ngài và Quư vị  tân Hội Đồng Điều Hành sẽ được bầu cử trong Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II này”.

 Lại từ Đức Quốc, TT Thích Như Điển, Tổng Thư Kư thay mặt Ḥa Thượng Minh Tâm, Chủ tịch HĐĐH Giáo Hội PGVN Thống Nhất Aâu Châu, đă gởi thư chúc mừng Đại Hội. Một đoạn viết trong thư như sau: “Xin nhất tâm cầu nguyện cho Đại Hội được thành công viên măn và mọi thành viên trong GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan là những cây đại thụ chống đỡ ngôi nhà Phật Pháp và từ đó tỏa ra ánh quang huy để đi cứu đạo giúp đời theo tinh thần phụng sự cho tha nhân như Giáo Hội Mẹ tại quê nhà dưới sự lănh đạo của Đại lăo Ḥa Thượng Thích Huyền Quang và Ḥa Thượng Thích Quảng Độ đề xướng”.

 Và vinh hạnh cho Giáo Hội thêm nữa, một văn thư được gởi đi từ thủ phủ Canberra của Thủ Tướng John Howard để gởi lời chúc mừng Đại hội. Một vài đoạn trong thư như sau: “Đại Hội Khoáng Đại là cơ hội các Đại biểu của Giáo Hội thảo luận các Phật sự quan trọng nhằm phục vụ cho mọi giới Phật tử Việt Nam tại Úc, đồng thời truyền bá đạo lư ḥa b́nh và dung hợp vào cộng đồng mở rộng tại Úc. Đại Hội cũng là cơ hội nhắc nhở cho chúng ta một nước Úc đa tôn giáo nơi mọi nguồn tín ngưỡng chính trên thế giới đều hiện diện”.

 Dân biểu Oxley, ông Bernie Ripoll đại diện cho Thủ Lănh Đối Lập Liên Bang Simon Crean đă đọc thư chúc mừng, có đoạn như sau: “Từ ngày thành lập sơ khởi hơn 20 năm qua, người Phật tử Việt Nam tại Úc đă tiếp tục đóng góp rất nhiều cho quốc gia nầy. Các cơ sở Tự, Viện của quư Giáo Hội khắp nơi trên Úc đă tích cực tham gia công tác phát triển cộng đồng, giáo dục, văn hóa, từ thiện và an sinh xă hội đồng thời quảng bá giáo lư ḥa b́nh, nhân ái trong xă hội đa văn Úc đại lợi”. 

Theo sau là lời phát biểu của nữ Dân Biểu QLD Julie Attwood, Đại diện cho Thủ Hiến Tiểu Bang Queensland. Bà nói: “Cộng đồng Phật giáo VN tại Úc châu đă phát triển rất nhanh trong 28 năm qua kể từ khi chấm dứt cuộc xung đột mà đáng kể nhất là sự chấm dứt của chế độ thực dân, nổi bật là sức mạnh dân chủ, quốc gia thống nhất. Quư vị đă mang đến cho Queensland, Úc châu và Tân Tây Lan, những giá trị tinh thần sáng ngời mà Đức Phật đă truyền dạy ở nhiều thế kỷ trước”.

 Tiếp theo là lời chúc mừng của Ông Tim Quinn, Thị Trưởng Thành Phố Brisbane, ông đă nói: “Cộng đồng Phật tử Việt Nam là sắc tộc theo Phật giáo lớn nhất tại Úc, và có thể xem là phân nửa của số lượng Phật tử tại Úc, đây là nhóm sắc dân lớn đứng hàng thứ hai có số lượng sinh đẻ tại Úc là Phật tử, nhiều người không có nguồn gốc văn hóa Á châu, cũng thích thú và bị lôi cuốn bởi giáo lư và phương pháp tu dưỡng của Phật Giáo”.

 Theo sau là diễn từ chúc mừng của Thủ Lănh Liên Đảng Đối Lập tại Queensland, bà Lawrence Springborg, bà nói: “Với tôn chỉ ḥa b́nh, bao dung, đời sống giản dị và t́m cầu giải thoát, Phật giáo tiếp tục giành được sự ngưỡng mộ và cống hiến trong xă hội Tây Phương. Giáo lư của nhà Phật trong một chừng mực nào đó đă có sự tương đồng với nền tảng của văn hóa Úc là “phóng khoáng”, bao dung và tôn trọng người khác”.

Ông Đoàn Việt Trung, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc Châu đă gởi thư chúc mừng đại hội, Ông viết: “trong lúc PG đang bị đàn áp trù dập trong nước bởi chế độ độc tài của Đảng CSVN th́ Phật tử ở hải ngoại cần phải dốc sức xây dựng và phát triển PG để nuôi dưỡng, duy tŕ và để tiếp tục con đường phục vụ xă hội cao quư của PG”. 

Luật sư Lưu Tường Quang, Tổng Giám Đốc SBS Radio Úc Châu, đă gởi thư chúc mừng Đại hội, trong thư ông viết: “Sau 4 năm sinh hoạt kể từ Đại Hội Khoáng Đại kỳ 1 vào năm 1999, Giáo Hội cũng đă và đang góp công sức vào nỗ lực chung nhằm bảo vệ đạo pháp và phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thốâng Nhất tại quê nhà. Ngoài cơ hội duyệt xét công tác và thành quả trong thời gian qua, Đại Hội kỳ 2 cũng thảo luận và biểu quyết đề án Phật sự  2003-07. Bởi vậy Đại Hội kỳ 2 nầy là mốc điểm quan trọng  của Giáo Hội”.

 Ông Long Quân, Chủ bút tuần báo Nhân Quyền cũng gởi thư chúc mừng, ông đề cập: “Tại quê nhà hiện nay dù Giáo Hội Mẹ bị cấm chỉ hoạt động nhưng những người con Phật quốc nội luôn luôn trang bị tinh thần Bi Trí Dũng để đương đầu với bọn tà quyền, vô đạo là tập đoàn lănh đạo CSVN! Cuộc đấu tranh giữa Chính Nghĩa và Bạo Quyền, giữa Thiện và Ác, giữa Từ Bi và Vô Đạo... đang c̣n tiếp diễn mà chắc chắn rằng cuối cùng chính nghĩa bao giờ cũng Tất Thắng”.

 Ông Minh Hùng, Chủ bút tuần Thời Báo cũng gởi thư chúc mừng, ông có lời tán thán: “Những gắn bó sắt son giữa Phật Giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam có được, một mặt đă từ nền tảng Từ Bi của triết lư Phật giáo, mà căn bản là chăm lo, săn sóc, đem lại an lạc, hạnh phúc cho con người; một mặt chính nhờ nơi những tâm đức Bồ Tát của lớp lớp những Tu sĩ Phật giáo và Phật tử thể hiện qua những theo đuổi vô biên cho đất nứơc và dân tộc Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên Phật giáo có mặt trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta”. 

Tổng Trưởng Di Trú Liên bang ông Philip Rudduck v́ bận không đến dự đại hội, tuy nhiên ông đă gởi thư chúc mừng đại hội qua băng Video, ông ngỏ lời: “những cơ hội như thế này thật hết sức quan trọng và tôi đặc biệt muốn nói đến Phật Giáo Việt Nam tại Úc đă đóng góp hữu hiệu vào đời sống xă hội chúng ta. Phật Giáo là tôn giáo lớn nhất đứng thứ nh́ và là tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Uùc. Tôi biết rằng PGVN có một gia tài phong phú mà chỉ nh́n lại Huế, dĩ nhiên quư vị rất hănh diện lănh đạo Phật Giáo xuất sắc”.

  Tiếp đó là lễ tấn phong giáo phẩm diễn ra rất trang nghiêm và cảm động, các vị được tấn phong như sau: 1- TT. Thích Bảo Lạc, Viện Chủ Tự Viện Pháp Bảo – Sydney, lên giáo phẩm Ḥa Thượng.  2- Các Đại Đức Thích Nguyên Trực, Trụ tŕ Chùa A Di Đà – Sydney, 3- ĐĐ Thích Nhật Tân, Trụ tŕ Chùa Pháp Quang – Queensland, 4 -ĐĐ.Thích Như Định, Trụ tŕ Chùa Thiên Ấn – Sydney, 5- ĐĐ.Thích Tâm Minh, Trụ tŕ Chùa Trúc Lâm – Sydney, 6- ĐĐ.Thích Quảng Nghiêm, Trụ tŕ Chùa Phước Hậu – Sydney, 7- ĐĐ.Thích Thiện Hiền, Phó Trụ Tŕ Chùa Huyền Quang- Sydney, 8- ĐĐ. Thích Tâm Phương, Trụ Tŕ Chùa Quảng Đức – Melbourne, đồng lên giáo phẩm Thượng Tọa; 9- Quư Ni sư Thích Nữ Phước Trí và 10- Thích Nữ Chơn Đạo, Trụ Tŕ và Phó Trụ Tŕ Quán Thế Âm Ni Tự – Perth, đồng lên giáo phẩm Ni Trưởng. 11 – Quư Sư Cô Thích Nữ Hải Nguyện, Tri Sự Quán Thế Âm Ni Tự – Perth, và 12- Sư Cô Thích Nữ Tâm Lạc, Trụ Tŕ Chùa Liên Hoa – Sydney, đồng lên giáo phẩm Ni Sư .

 Sau lễ khai mạc Đại Hội, lễ tấn phong và Lễ Vu Lan, Đại Hội đă tiến hành năm phiên Khoáng đại để lắng nghe báo cáo sinh hoạt Phật sự trong nhiệm kỳ qua và biểu quyết các đề nghị tu chính Hiến Chế đă được Hội Đồng Điều Hành và các vị Trụ Tŕ Tự Viện duyệt xét đề nghị trong kỳ An cư Kiết Đông tại Tv Vạn Hạnh Canberra 7-17/8/2003 sao cho những hoạt đông của GH thuận hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tất cả xác quyết Giáo Hội Hải Ngoại đă lớn mạnh vượt trội sau bốn năm với những thành quả đáng khích lệ, gây được kính trọng trong cộng đồng Việt Nam, xă hội tại Uùc nói chung, cũng như từ chính giới Úc. Về mặt đối ngoại Giáo Hội đă kết hợp với các Châu lục khác; đặc biệt đă sát cánh với Văn Pḥng II Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ trong việc kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho hai Ḥa Thương Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, và kết quả tương đối là nhị vị Ḥa Thượng đă được phần nào tự do. Về mặt nội bộ trong nhiệm kỳ qua Giáo Hội đă tổ chức 4 kỳ An Cư Kiết Hạ, quy tụ hầu hết tất cả chư Tăng Ni trên toàn liên bang Úc Châu về một mối, tạo được thuận duyên trong việc tu tập và hành đạo. Giáo Hội cũng đă tổ chức ba Khóa Học Phật pháp cho Cư sĩ Phật tử tại gia trên toàn nước Uùc, có cơ hội tu học vào các kỳ nghỉ lễ cuối năm. Ngoài ra chương tŕnh từ thiện xă hội cứu trợ lũ lụt tại Việt Nam từ năm 2000-2001 trở đi, đă được Giáo Hội phát động kêu gọi quyên góp giúp đỡ đồng bào trong nước một cách cụ thể tích cực; số tiền cứu trợ được gởi về khoảng gần một triệu đô Úc. Số tiền cứu trợ này một phần cũng được gởi đi giúp đỡ nạn nhân động đất ở Aán Độ năm 2001. Đặc biệt Đại Hội đă hoàn tất phần cung thỉnh và suy cử nhân sự cho các Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều hành của Giáo Hội.  

Sau hai ngày làm việc cật lực, nhưng rồi cũng đến ngày kết thúc tốt đẹp. Lễ bế mạc đă được diễn ra thật trang nghiêm và cảm động lúc 10pm ngày Chủ Nhật 31/8/2003. Chư Tôn Đức Tăng Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng Điều Hành đă làm lễ phát nguyện trước Tam Bảo để nói lên tâm nguyện hoằng Pháp lợi sinh trên nước Úùc. Một Nghị Quyết Đại Hội với 4 điều được công bố ngay giờ lễ bế mạc. Nghị Quyết này đă khẳng định rơ ràng đường hướng của Giáo Hội trong việc kế thừa mạng mạch và phát triển Đạo Pháp trên xứ người.

 Đại Hội Khoáng Đại kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc ĐạiLợi-Tân Tây Lan đă thành công viên măn với sự yểm trợ hết ḷng của đồng hương, Phật tử VN, các đoàn thể và chính quyền Úc. Điều ấy cho thấy sức mạnh và tiềm lực đi lên của Giáo Hội.  Tuy nhiên với đề án hoạt động trong nhiệm kỳ 2003-2007 đầy sáng tạo và tin tưởng, nhưng điều quan trọng hơn cả, Giáo Hội Hải Ngoại có thể hiện được sứ mệnh thiêng liêng ấy hay không, điều này chúng ta hẳn phải chờ đợi trong những ngày sắp tới.
 

Phổ Trí – Chúc Khâm  (ghi nhanh)

 

 

***

 

Trở về
Đại Hội Khoáng Đại kỳ II

 Văn Pḥng Tổng Thư Kư
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Website: www.phatgiaoucchau.com

Email: phatgiaoucchau@yahoo.com